Profil organizație - IMSP AMT RiscaniProfil Companie

Date organizație

1003600153212

Denumire

IMSP AMT Riscani

Adresa juridică

MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Alecu Russo 11, MD-2068
Listă bugete
Sunt afișați itemii 1-10 din 87 items.
OrganizațieAn bugetarCPVCategorie cheltuieliSuma bugetată (fără TVA)ValutaStatus
  
IMSP AMT Riscani202050300000-8Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicaţii şi pentru echipament audiovizual37500MDLPublicatDetalii
IMSP AMT Riscani202079700000-1Servicii de investigaţie şi de siguranţă676900MDLPublicatDetalii
IMSP AMT Riscani201950500000-0Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor, a containerelor de metal şi a maşinilor29050MDLPublicatDetalii
IMSP AMT Riscani201950700000-2Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor de construcţii72159MDLPublicatDetalii
IMSP AMT Riscani201950100000-6Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe59500MDLPublicatDetalii
IMSP AMT Riscani201915500000-3Produse lactate164101MDLPublicatDetalii
IMSP AMT Riscani201998300000-6Servicii diverse64514MDLPublicatDetalii
IMSP AMT Riscani201990500000-2Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile95535MDLPublicatDetalii
IMSP AMT Riscani201950100000-6Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe59500MDLPublicatDetalii
IMSP AMT Riscani201950800000-3Diverse servicii de întreţinere şi de reparare63787MDLPublicatDetalii
Registru plan achiziții
Sunt afișați itemii 1-10 din 71 items.
OrganizațieCod CPVObiect achizițieValoare achizițieValutaStatut
 
IMSP AMT Riscani50300000-8 Achiziționarea serviciilor de încărcarea imprimantelor cu toner, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani37,500.00MDLPublicat în CBD
IMSP AMT Riscani79700000-1Achiziționarea serviciilor de pază și supraveghere, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani, pentru anul 2020676,900.00MDLPublicat în CBD
IMSP AMT Riscani50500000-0Deservirea tehnică a utilajului centralei termice cu cazane de apă caldă.29,050.00MDLPublicat în CBD
IMSP AMT Riscani50700000-2 Deservirea tehnică a ascensoarelor al IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2020 , conform caietului de sarcini (4 ascensoare).72,159.00MDLPublicat în CBD
IMSP AMT Riscani50100000-6 Servicii de deservire tehnică, reparație a utomobilelor, inclusive piese de schimb, pentru al IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2020 , conform caietului de sarcini.59,500.00MDLPublicat în CBD
IMSP AMT Riscani15500000-3Achiziționarea laptelui și a apei potabile, conform necesitaților IMSP AMT Riscani164,101.00MDLPublicat în CBD
IMSP AMT Riscani98300000-6Spălarea lengeriei medicale la spălătorie 64,514.00MDLPublicat în CBD
IMSP AMT Riscani90500000-2 Achiziționarea serviciilor privind colectarea deșeurile medicale și periculoase, conform necesitaților IMSP AMT Riscani95,535.00MDLPublicat în CBD
IMSP AMT Riscani50100000-6 Servicii de deservire tehnică, reparație automobilelor, inclusive piese de schimb, pentru al IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2020 , conform caietului de sarcini.59,500.00MDLPublicat în CBD
IMSP AMT Riscani50800000-3Achiziționarea servicii de încercare și măsurare a echipamentelor electrice și determinarea schemelor monofilare a alimentării cu energie electrică a subdiviziunilor IMSP AMT Riscani63,787.00MDLPublicat în CBD
Registru achiziții active
Sunt afișați itemii 1-10 din 65 items.
Cod CPVTitlu achizițieiValoareValuta
  
50300000-8 Achiziționarea serviciilor de încărcarea imprimantelor cu toner, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani37,500.00MDLDetalii
79700000-1Achiziționarea serviciilor de pază și supraveghere, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani, pentru anul 2020676,900.00MDLDetalii
50500000-0Deservirea tehnică a utilajului centralei termice cu cazane de apă caldă.29,050.00MDLDetalii
50700000-2 Deservirea tehnică a ascensoarelor al IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2020 , conform caietului de sarcini (4 ascensoare).72,159.00MDLDetalii
50100000-6 Servicii de deservire tehnică, reparație a utomobilelor, inclusive piese de schimb, pentru al IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2020 , conform caietului de sarcini.59,500.00MDLDetalii
15500000-3Achiziționarea laptelui și a apei potabile, conform necesitaților IMSP AMT Riscani164,101.00MDLDetalii
98300000-6Spălarea lengeriei medicale la spălătorie 64,514.00MDLDetalii
90500000-2 Achiziționarea serviciilor privind colectarea deșeurile medicale și periculoase, conform necesitaților IMSP AMT Riscani95,535.00MDLDetalii
50100000-6 Servicii de deservire tehnică, reparație automobilelor, inclusive piese de schimb, pentru al IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2020 , conform caietului de sarcini.59,500.00MDLDetalii
50800000-3Achiziționarea servicii de încercare și măsurare a echipamentelor electrice și determinarea schemelor monofilare a alimentării cu energie electrică a subdiviziunilor IMSP AMT Riscani63,787.00MDLDetalii
Aprecieri
Date companie
Nume

IMSP AMT Riscani

IDNO

1003600153212

Adresa

Alecu Russo 11 MD-2068

Aprecieri

Nu există aprecieri pentru această companie.