Achiziție - Produse alimentare sezoniere pentru anul 2024

Achiziție IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Informație generală

Produse alimentare sezoniere pentru anul 2024
53,000.00 MDL
perioada de clarificari
ocds-b3wdp1-MD-1720640782346

Produse alimentare sezoniere pentru anul 2024


Achiziție de valoare mică
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
10/07/2024 22:51
clarificări
15/07/2024 08:30
depunere
18/07/2024 08:30
deschidere oferte
18/07/2024 08:30
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 10/07/2024 19:47
Trezoreria de Stat

suma planificată 53,000.00 MDL

Detalii achiziție

Lot Valoare CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare
Lotul nr.1 Legume Ardei grași 20,000.00 MDL 15800000-6 Ardei grași H:G nr. 929 din 31-12-2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”. Ardeii graşi trebuie să fie: 1) întregi; 2) sănătoşi (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din care cauză devin improprii pentru consum); 3) curaţi, fără materii străine vizibile; 4) proaspeţi ca aspect; 5) fără dăunători; 6) fără deteriorări cauzate de dăunători; 7) bine dezvoltaţi; 8) fără vătămări cauzate de îngheţ; 9) fără vătămări necicatrizate; 10) nearşi de soare, 11) cu pedunculii ataşaţi; 12) fără umezeală externă anormală; 13) fără miros şi/sau gust străin. 61. Dezvoltarea şi starea ardeilor graşi trebuie să le permită: 1) să fie rezistenţi la transport şi la manipulare; 2) să ajungă în stare satisfacătoare la locul de destinaţie. Categoria „Extra” – ardeii din această categorie trebuie să fie de calitate superioară şi caracteristici pentru soiul livrat Ardeii calibraţi în funcţie de greutate: de la 125 g pînă la 150gr . Fiecare ambalaj trebuie să aibă un conţinut omogen şi să nu cuprindă decît ardei de aceeaşi origine, soi sau tip comercial, calitate, calibru . Ardeii graşi trebuie ambalaţi astfel încît să se asigure o protecţie adecvată a produselor. Etichetele aplicate pe ambalaj trebuie să fie vizibilă Ambalajele nu trebuie să conţină materii străine. 1.identificare – producător, ambalator şi/sau expeditor:) natura produsului: originea produsului: ţara de origine; regiunea de producţie sau denumirea zonei la nivel naţional, regional sau local. categoria; calibrul. livrare Marți de la 9:00 pîna la 12:00 1000 Kilogram 31.07.2024 - 29.09.2024
Str.Constantin Vîrnav 13
Lotul nr.2 Legume Roșii 15,000.00 MDL 15800000-6 Roșii, H:G nr. 929 din 31-12-2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”. Ţinînd seama de dispoziţiile speciale pentru fiecare categorie, tomatele trebuie să fie: 1)intacte; 2) sănătoase (se exclud tomatele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii pentru consum); 3) curate, practic fără materii străine vizibile; 4) proaspete ca aspect; 5) fără dăunători; 6) fără deteriorări cauzate de dăunători care afectează pulpa; 7) fără umezeală externă anormală; 8) fără miros şi/sau gust străin Tomatele, în funcţie de formă sa fie „rotunde”sau „alungite.Categoria „Extra” – tomatele de această categorie trebuie să fie de calitate superioară. Acestea trebuie să aibă pulpa tare şi să prezinte forma, aspectul şi dezvoltarea caracteristice soiului, nu trebuie să prezinte pete verzi sau alte defecte. Calibrul tomatelor în funcție de greutate : de la 110gr pînă la 150gr. livrare Marți de la 9:00 pîna la 12:00 1000 Kilogram 31.07.2024 - 29.09.2024
Str.Constantin Vîrnav 13
Lotul.nr.3 Castraveți 18,000.00 MDL 15800000-6 Castraveți, H:G nr. 929 din 31-12-2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”. Castraveții trebuie să fie:categoria „Extra” – castraveții din această categorie trebuie să fie de calitate superioară și să prezinte toate caracteristicile soiului. 1) întregi; 2) sănătoși (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii pentru consum); 3) proaspeți ca aspect; 4) curați, fără materii străine vizibile; 5) lipsiți de dăunători; 6) fără deteriorări cauzate de dăunători; 7) fără gust amar 8) fără umezeală externă anormală; 9) fără miros sau gust străin. Dezvoltarea și stadiul de maturare a castraveților trebuie să fie de așa natură încât să le permită: 1) să reziste la transport și manipulare; 2) să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație. la calibrarea după greutate, diferența de greutate a produselor nu trebuie să depășească: a) de la 100 g, pîna la120gr uniforme; Castraveții trebuie să fie ambalați astfel încât să se asigure o protecție adecvată a produsului.Etichetele aplicate pe produs trebuie să fie vizibile, producător, ambalator sau expeditor: denumirea şi adresa, iar în cazul produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător pot fi indicate în strictă legătură cu referința „Ambalat pentru” sau o mențiune echivalentă;categoria; calibrul exprimat în greutate minimă și maximă, natura produsului: livrare Marți de la 9:00 pîna la 12:00 1000 Kilogram 31.07.2024 - 29.09.2024
Str.Constantin Vîrnav 13

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
anunț de participare.docxbiddingDocumentsAchiziție-10/07/2024 22:51Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Nu există întrebări