Ofertă pentruAccesorii pentru tractoare (clește pentru bîrne și încărcător frontal)
Date procedură de achiziție
Titlu
Accesorii pentru tractoare (clește pentru bîrne și încărcător frontal)
Beneficiar
,,ÎS Nisporeni-Silva''
Descriere
Accesorii pentru tractoare (clește pentru bîrne și încărcător frontal)
Valoare achiziție
145,833.33 MDL
Perioadă de depunere oferte
2023-02-20 08:00:00 - 2023-02-23 08:00:00
Ofertă
Obiect achiziție
Valoare lot
Valuta
Valoare ofertă, fără TVA
Accesorii pentru tractoare (clește pentru bîrne și încărcător frontal)
Publicată la data: 20/02/2023 10:30
Documente
DataNumeTipReferințaDescriereLimba
23/02/2023 10:00declaraȚie_garanțiasemnat.pdfGaranțiiAccesorii pentru tractoare (clește pentru bîrne și încărcător frontal)declaraȚie_garanțiasemnat.pdfRomana
23/02/2023 10:00duaesemnat.pdfDoc. de eligibilitate (DUAE)Accesorii pentru tractoare (clește pentru bîrne și încărcător frontal)duaesemnat.pdfRomana
23/02/2023 10:53autorizatiedefunctionaremagazinmuncesti271-7semnat.pdfDoc. de calificareAccesorii pentru tractoare (clește pentru bîrne și încărcător frontal)autorizatiedefunctionaremagazinmuncesti271-7semnat.pdfRomana
23/02/2023 10:53certifdeinregistrarelnksemnat.pdfDoc. de calificareAccesorii pentru tractoare (clește pentru bîrne și încărcător frontal)certifdeinregistrarelnksemnat.pdfRomana
23/02/2023 10:53certificatcontmdlbancartgr_mobiassemnat.pdfDoc. de calificareAccesorii pentru tractoare (clește pentru bîrne și încărcător frontal)certificatcontmdlbancartgr_mobiassemnat.pdfRomana
23/02/2023 10:53certificatprivindlipsadatoriilor_valabil25022022semnat.pdfDoc. de calificareAccesorii pentru tractoare (clește pentru bîrne și încărcător frontal)certificatprivindlipsadatoriilor_valabil25022022semnat.pdfRomana
23/02/2023 10:53deciziemodificaricis090216semnat.pdfDoc. de calificareAccesorii pentru tractoare (clește pentru bîrne și încărcător frontal)deciziemodificaricis090216semnat.pdfRomana
23/02/2023 10:53raportfinanciar2021semnat.pdfDoc. de calificareAccesorii pentru tractoare (clește pentru bîrne și încărcător frontal)raportfinanciar2021semnat.pdfRomana
23/02/2023 10:53rechiziteagropiesesemnat.pdfDoc. de calificareAccesorii pentru tractoare (clește pentru bîrne și încărcător frontal)rechiziteagropiesesemnat.pdfRomana
23/02/2023 10:53certificatdeconformitate_incărcătorfrontalhydramet-turbasic1600semnat.pdfDoc. de calificareAccesorii pentru tractoare (clește pentru bîrne și încărcător frontal)certificatdeconformitate_incărcătorfrontalhydramet-turbasic1600semnat.pdfRomana
23/02/2023 10:53anexa7_cereredeparticiparesemnat.pdfDoc. de calificareAccesorii pentru tractoare (clește pentru bîrne și încărcător frontal)anexa7_cereredeparticiparesemnat.pdfRomana
23/02/2023 10:53anexa8_declaraȚie_valabilitateaoferteisemnat.pdfDoc. de calificareAccesorii pentru tractoare (clește pentru bîrne și încărcător frontal)anexa8_declaraȚie_valabilitateaoferteisemnat.pdfRomana
23/02/2023 10:53specificațiatehnică_cleșteptbarnekrabsemnat.pdfPropunere tehnicăAccesorii pentru tractoare (clește pentru bîrne și încărcător frontal)specificațiatehnică_cleșteptbarnekrabsemnat.pdfRomana
23/02/2023 10:53specificațiatehnică_incărcătorfrontalturbasic1600hydrametsemnat.pdfPropunere tehnicăAccesorii pentru tractoare (clește pentru bîrne și încărcător frontal)specificațiatehnică_incărcătorfrontalturbasic1600hydrametsemnat.pdfRomana
23/02/2023 10:53specificaŢiidepreȚ_anexanr23semnat.pdfPropunere financiarăAccesorii pentru tractoare (clește pentru bîrne și încărcător frontal)specificaŢiidepreȚ_anexanr23semnat.pdfRomana
23/02/2023 10:53formularulofertei_f31semnat.pdfPropunere financiarăAccesorii pentru tractoare (clește pentru bîrne și încărcător frontal)formularulofertei_f31semnat.pdfRomana
23/02/2023 10:53extrasagropiesetgrgrup24112022semnat.pdfDoc. de calificareAccesorii pentru tractoare (clește pentru bîrne și încărcător frontal)extrasagropiesetgrgrup24112022semnat.pdfRomana
23/02/2023 10:53declarația_listabeneficiarilorefectivi-fondatorisemnat.pdfDoc. de calificareAccesorii pentru tractoare (clește pentru bîrne și încărcător frontal)declarația_listabeneficiarilorefectivi-fondatorisemnat.pdfRomana
23/02/2023 10:53specificaŢiitehnice_anexanr22semnat.pdfPropunere tehnicăAccesorii pentru tractoare (clește pentru bîrne și încărcător frontal)specificaŢiitehnice_anexanr22semnat.pdfRomana
23/02/2023 10:53procuradesemnare.pdfDoc. de calificareAccesorii pentru tractoare (clește pentru bîrne și încărcător frontal)procuradesemnare.pdfRomana