Profil organizație - CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATEProfil Companie

Date organizație

1016601000212

Denumire

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Adresa juridică

MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, MD-2009, Republica Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3, MD-2009
Listă bugete
Sunt afișați itemii 1-10 din 538 items.
OrganizațieAn bugetarCPVCategorie cheltuieliSuma bugetată (fără TVA)ValutaStatus
  
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE202233600000-6Produse farmaceutice10128578.26MDLPublicatDetalii
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE202233100000-1Echipamente medicale4800000MDLPublicatDetalii
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE202233100000-1Echipamente medicale17021862.79MDLPublicatDetalii
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE202233100000-1Echipamente medicale7745749.58MDLPublicatDetalii
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE202233600000-6Produse farmaceutice28356.24MDLPublicatDetalii
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE202233600000-6Produse farmaceutice964042.98MDLPublicatDetalii
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE202233100000-1Echipamente medicale21978057MDLPublicatDetalii
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE202233100000-1Echipamente medicale3520567.12MDLPublicatDetalii
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE202233600000-6Produse farmaceutice170000MDLPublicatDetalii
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE202233100000-1Echipamente medicale65070.93MDLPublicatDetalii
Registru plan achiziții
Sunt afișați itemii 1-10 din 505 items.
OrganizațieCod CPVObiect achizițieValoare achizițieValutaStatut
 
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE33600000-6“Achiziționarea medicamentelor Trastuzumabum 150 mg și Bevacizumabum 400 mg/16 ml necesare IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2022”5,064,289.13MDLPublicat în CBD
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE33100000-1Achiziționarea Dispozitivelor medicale ( Sistem radiografic digital) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Hâncești (repetat)4,800,000.00MDLPublicat în CBD
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE33100000-1Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2022 (repetat 5)65,070.93MDLPublicat în CBD
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE33100000-1Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 14)17,021,862.79MDLPublicat în CBD
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE33100000-1achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 13)7,745,749.58MDLPublicat în CBD
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE33600000-6Achiziționarea medicamentelor necesare tratamentului malariei, toxoplasmozei, holerei, serurilor și imunoglobulinelor curative în scopul realizării Programului Special “Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2022, repetat 614,178.12MDLPublicat în CBD
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE33600000-6Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Combaterea Cancerului pentru anul 2022 (repetat 7)482,021.49MDLPublicat în CBD
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE33100000-1Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 202221,978,057.00MDLPublicat în CBD
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE33100000-1Achiziţionarea centralizată a reagenților conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 20233,520,567.12MDLPublicat în CBD
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE33600000-6Achiziționarea medicamentului Propofolum 10 mg/ml 20 ml necesar IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2022 (suplimentar)85,000.00MDLPublicat în CBD
Registru achiziții active
Sunt afișați itemii 1-10 din 457 items.
Cod CPVTitlu achizițieiValoareValuta
  
33600000-6“Achiziționarea medicamentelor Trastuzumabum 150 mg și Bevacizumabum 400 mg/16 ml necesare IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2022”5,064,289.13MDLDetalii
33100000-1Achiziționarea Dispozitivelor medicale ( Sistem radiografic digital) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Hâncești (repetat)4,000,000.00MDLDetalii
33100000-1Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2022 (repetat 5)60,250.87MDLDetalii
33100000-1Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 14)14,184,885.66MDLDetalii
33100000-1achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 13)6,372,290.31MDLDetalii
33600000-6Achiziționarea medicamentelor necesare tratamentului malariei, toxoplasmozei, holerei, serurilor și imunoglobulinelor curative în scopul realizării Programului Special “Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2022, repetat 614,178.12MDLDetalii
33600000-6Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Combaterea Cancerului pentru anul 2022 (repetat 7)482,021.49MDLDetalii
33100000-1Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 202221,978,057.00MDLDetalii
33100000-1Achiziţionarea centralizată a reagenților conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 20233,259,784.38MDLDetalii
33600000-6Achiziționarea medicamentului Propofolum 10 mg/ml 20 ml necesar IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2022 (suplimentar)85,000.00MDLDetalii
Aprecieri
Date companie
Nume

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

IDNO

1016601000212

Adresa

MD-2009, Republica Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3 MD-2009

Aprecieri

Nu există aprecieri pentru această companie.