Profil organizație - CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATEProfil Companie

Date organizație

1016601000212

Denumire

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Adresa juridică

MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, MD-2009, Republica Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3, MD-2009
Listă bugete
Sunt afișați itemii 1-10 din 1.304 items.
OrganizațieAn bugetarCPVCategorie cheltuieliSuma bugetată (fără TVA)ValutaStatus
  
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE202433100000-1Echipamente medicale29090000MDLPublicatDetalii
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE202433100000-1Echipamente medicale7033333.33MDLPublicatDetalii
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE202433600000-6Produse farmaceutice2099520MDLPublicatDetalii
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE202433600000-6Produse farmaceutice2099520MDLPublicatDetalii
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE202433100000-1Echipamente medicale217944928MDLPublicatDetalii
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE202433100000-1Echipamente medicale1343884MDLPublicatDetalii
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE202433100000-1Echipamente medicale7933422MDLPublicatDetalii
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE202433100000-1Echipamente medicale7603333MDLPublicatDetalii
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE202433100000-1Echipamente medicale6112745.3MDLPublicatDetalii
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE202433100000-1Echipamente medicale6245917.33MDLPublicatDetalii
Registru plan achiziții
Sunt afișați itemii 1-10 din 1.360 items.
OrganizațieCod CPVObiect achizițieValoare achizițieValutaStatut
 
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE33100000-1Achiziționarea Dispozitivelor medicale (computere tomograf) conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice 29,090,000.00MDLPublicat în CBD
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE33100000-1Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2024 (repetat 4)7,033,333.33MDLPublicat în CBD
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE33600000-6“Achiziționarea Anatoxinei Stafilococice purificate și adsorbite, pentru anul 2024, repetat 1”699,840.00MDLPublicat în CBD
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE33600000-6Produse farmaceutice699,840.00MDLPublicat în CBD
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE33100000-1privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027217,944,928.00MDLPublicat în CBD
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE33100000-1Achiziționarea Dispozitivelor medicale și a mobilierului medical conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (IMSP Policlinica de Stat și IMSP Spitalul Raional Orhei)1,343,884.00MDLPublicat în CBD
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE33100000-1Achiziţionarea Intrumentarului Medical/ Chirurgical conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”pentru anul 20247,933,422.00MDLPublicat în CBD
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE33100000-1Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” 7,603,333.00MDLPublicat în CBD
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE33100000-1Achiziționarea Dispozitivelor medicale cu coduri generice conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (partea II)6,112,745.30MDLPublicat în CBD
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE33100000-1Achiziționarea Dispozitivelor medicale cu coduri generice conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (partea I)6,245,917.33MDLPublicat în CBD
Registru achiziții active
Sunt afișați itemii 1-10 din 1.251 items.
Cod CPVTitlu achizițieiValoareValuta
  
33100000-1 Achiziţionarea centralizată a reagenților de laborator - biochimie conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 20223,436,247.04MDLDetalii
33100000-1 Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2024 (repetat)1,094,188.80MDLDetalii
33100000-1 Achiziția măștilor CPAP universale și nazale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moşneaga, pentru anul 2021640,000.00MDLDetalii
33100000-1 Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-rilor beneficiare pentru anul 20239,809,735.98MDLDetalii
33100000-1 Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline), conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2021 (repetat) 2,140,423.00MDLDetalii
33100000-1 Achiziționarea dispozitivelor medicale pentru înregistrarea și interpretarea automată a traseelor ECG, conform necesităților Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, pentru anul 2021 prin procedura de achiziție21,000,000.00MDLDetalii
33100000-1 Achiziționarea dispozitivelor medicale în vederea implementarii metodei de diagnostic citogenetic (FISH), în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului pentru anul 2024 (repetat 3) 78,100.00MDLDetalii
33100000-1 achizitionarea centralizata de teste/glucometre/lancete etc conform necesitatilor IMSP Institutul Mamei si Copilului pentru anul 2019821,170.75MDLDetalii
33600000-6 “Achiziţionarea medicamentelor pentru Boala Addison în scopul realizării Programului Național ”Combatarea maladiilor rare” pentru anul 2024, repetat 8”37,329.60MDLDetalii
33600000-6 “Achiziţionarea medicamentelor pentru Boala Addison în scopul realizării Programului Național ”Combatarea maladiilor rare” pentru anul 2024, repetat 9”37,329.60MDLDetalii
Aprecieri
Date companie
Nume

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

IDNO

1016601000212

Adresa

MD-2009, Republica Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3 MD-2009

Aprecieri

Nu există aprecieri pentru această companie.