Profil organizație - Inspectoratul General pentru Situaţii de UrgenţăProfil Companie

Date organizație

1006601000543

Denumire

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

Adresa juridică

MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Gh. Asachi, 69, 2028
Listă bugete
Sunt afișați itemii 1-10 din 46 items.
OrganizațieAn bugetarCPVCategorie cheltuieliSuma bugetată (fără TVA)ValutaStatus
  
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă202035100000-5Echipament de urgenţă şi de siguranţă166666.66MDLPublicatDetalii
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă202032300000-6Receptoare de televiziune şi de radio şi aparate de înregistrare sau de redare a sunetului sau a imaginii13000MDLPublicatDetalii
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă202035100000-5Echipament de urgenţă şi de siguranţă10735000MDLPublicatDetalii
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă202035100000-5Echipament de urgenţă şi de siguranţă10735000MDLPublicatDetalii
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă202035100000-5Echipament de urgenţă şi de siguranţă10735000MDLPublicatDetalii
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă201909100000-0Combustibili5749791.66MDLPublicatDetalii
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă201909100000-0Combustibili5749791.66MDLPublicatDetalii
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă201945200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice554083.4MDLPublicatDetalii
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă201945200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice435975.43MDLPublicatDetalii
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă201950100000-6Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe41659.14MDLPublicatDetalii
Registru plan achiziții
Sunt afișați itemii 1-10 din 38 items.
OrganizațieCod CPVObiect achizițieValoare achizițieValutaStatut
 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă35100000-5Spumogen166,666.66MDLPublicat în CBD
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă32300000-6Camere video pentru căştile salvatorilor13,000.00MDLPublicat în CBD
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă35100000-5Echipament de protecție pentru pompieri10,735,000.00MDLPublicat în CBD
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă35100000-5Echipament de protecție pentru pompieri10,735,000.00MDLPublicat în CBD
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă35100000-5Echipament de protecție pentru pompieri10,735,000.00MDLPublicat în CBD
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă09100000-0Produse petroliere5,749,791.66MDLPublicat în CBD
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă09100000-0Produse petroliere5,749,791.66MDLPublicat în CBD
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă45200000-9Lucrări de reconstrucţii a sediului DSE Cahul (faţada şi lucrări interioare Dispecerat Sud) din str. Dunării, 9 mun. Cahul554,083.40MDLPublicat în CBD
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă45200000-9Lucrări de reconstrucţii a DSE Cahul (faţada şi lucrări interioare Dispecerat Sud) din str. Dunării 9, mun. Cahul435,975.43MDLPublicat în CBD
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă50100000-6Servicii de reparaţie şi de întreţinere automobilelor41,659.14MDLPublicat în CBD
Registru achiziții active
Sunt afișați itemii 1-10 din 33 items.
Cod CPVTitlu achizițieiValoareValuta
  
35100000-5Spumogen166,666.66MDLDetalii
32300000-6Camere video pentru căştile salvatorilor13,000.00MDLDetalii
35100000-5Echipament de protecție pentru pompieri10,735,000.00MDLDetalii
35100000-5Echipament de protecție pentru pompieri10,735,000.00MDLDetalii
09100000-0Produse petroliere5,749,791.66MDLDetalii
45200000-9Lucrări de reconstrucţii a sediului DSE Cahul (faţada şi lucrări interioare Dispecerat Sud) din str. Dunării, 9 mun. Cahul554,083.40MDLDetalii
45200000-9Lucrări de reconstrucţii a DSE Cahul (faţada şi lucrări interioare Dispecerat Sud) din str. Dunării 9, mun. Cahul435,975.43MDLDetalii
50100000-6Servicii de reparaţie şi de întreţinere automobilelor41,659.14MDLDetalii
71200000-0Achiziţionarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate, de evaluare a impactului asupra mediului şi de elaborare a documentaţiei tehnice de proiect în vederea creării Modulului de instruire în domeniul comunicaţiilor, din cadrul Centrului Republican de Instruire a IGSU filiala din s. Răzeni, Republica Moldova1,230,000.00MDLDetalii
71200000-0Achiziţionarea servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, de evaluare a impactului asupra mediului şi de elaborare a documentaţiei tehnice de proiect în vederea creării Modulului de instruire în domeniul comunicaţiilor, din cadrul Centrului Republican de Instruire a IGSU filiala din s. Răzeni, Republica Moldova1,230,000.00MDLDetalii
Aprecieri
Date companie
Nume

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

IDNO

1006601000543

Adresa

str. Gh. Asachi, 69 2028

Aprecieri

Nu există aprecieri pentru această companie.