Achiziție - Lucrări de renovare și extindere a rețelei de iluminat stradal din satele Albinețul Vechi, Albinețul Nou și Rediul de Jos”

Achiziție Primaria Albinetul Vechi

Informație generală

Lucrări de renovare și extindere a rețelei de iluminat stradal din satele Albinețul Vechi, Albinețul Nou și Rediul de Jos”
2,541,650.00 MDL
desemnare câștigător
ocds-b3wdp1-MD-1661250756778

Lucrări de renovare și extindere a rețelei de iluminat stradal din sat. Albinețul Vechi, sat. Albinețul Nou și sat. Rediul de Jos” conform caietului de sarcini


Licitație deschisă
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
23/08/2022 13:46
clarificări
03/09/2022 10:00
depunere
15/09/2022 10:00
deschidere oferte
15/09/2022 10:00
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 23/08/2022 10:37
Trezoreria de Stat

suma planificată 2,541,650.00 MDL

Detalii achiziție

Valoare CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare
2,541,650.00 MDL 45200000-9 Lucrări de renovare și extindere a rețelei de iluminat stradal din sat. Albinețul Vechi, sat. Albinețul Nou și sat. Rediul de Jos” conform caietului de sarcini 1 Bucata 16.09.2022 - 30.05.2023
s.Albinetul Vechi

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
caiet de sarcini albinetul vechi_suplimentar.signed.pdftechnicalSpecificationsAchizițieSpecificatii tehnice suplimentare31/08/2022 09:53Descarca
anunt de participare_29.08.2022.signed.pdftenderNoticeAchizițieAnunt/Invitatie de participare revizuit_29.08.202229/08/2022 09:34Descarca
proiect tehnic_memoriu explicativ.signed.pdfbiddingDocumentsAchizițieMemoriu explicativ_proiect tehnic_cerinte tehnice25/08/2022 08:59Descarca
anunt de participare.signed.pdftenderNoticeAchizițieAnunt/Invitatie de participare_revizuit25/08/2022 08:59Descarca
anunt de participare.signed.pdftenderNoticeAchizițieAnunt/Invitatie de participare23/08/2022 13:46Descarca
caiet de sarcini_borderou de lucrari.signed.pdftechnicalSpecificationsAchizițieCaiet de sarcini/Borderou de lucrari23/08/2022 13:46Descarca
documentatia standart_lucrari.docxbiddingDocumentsAchizițieDocumentatia Standart pentru Lucrari23/08/2022 13:46Descarca
duae_ro.docbiddingDocumentsAchizițieFormularul precompletat al Documentului al documentului unic de achizitii european23/08/2022 13:46Descarca
model_declaratie_ro.docbiddingDocumentsAchizițiemodel de declaratie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi 23/08/2022 13:46Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
23.08.2022 13:54

Publicati Caietul de sarcini in conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 638/2020 cum este indicat in DS, pct.6, pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și explicită privind obiectul achiziției. Lista cantitatilor de lucrari Form.1 nu este numai una din componentele Caietului de sarcini si nu asigura operatorilor economici o informare completă privind obiectul achiziți

... afișează tot conținutul

Răspuns:

25.08.2022 09:32

Atasam documentatia de proiect si anuntul de participare cu includerea unor cerinte suplimentare

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
23.08.2022 13:54

Solicitam descrierea elementelor tehnice și calitative menționate în planșe și prezentarea informațiilor, precizărilor și prescripțiilor complementare planșelor. (plansele de amplasare, schitele tehnice din proiect)

... afișează tot conținutul

Răspuns:

25.08.2022 09:32

Atasam documentatia de proiect si anuntul de participare cu includerea unor cerinte suplimentare

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
23.08.2022 13:55

Solicitam detalierea notelor ce includ caracteristicele și calitățile materialelor utilizate, testele și probele acestora, descrierea lucrărilor care se execută, calitatea, modul de realizare, testele și probele acestor lucrări, ordinea de execuție și de montaj, precum și aspectul final. Ce scopuri trebuie atinse cu realizarea acestor lucrari?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

25.08.2022 09:32

Atasam documentatia de proiect si anuntul de participare cu includerea unor cerinte suplimentare

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
23.08.2022 13:55

Solicitam referirea la documentele care reglementează nivelul de performanță a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare. Care sunt stabdardele de referinta, nivelul de iluminat care trbuie atis, calitatea iluminatului?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

25.08.2022 09:32

Atasam documentatia de proiect si anuntul de participare cu includerea unor cerinte suplimentare

... afișează tot conținutul

Proiectul de extcutie
pentru Achiziție
23.08.2022 13:55

Solicitam publicarea proiectului de extcutie. (Memoriu explicativ, plansele de amplasare).

... afișează tot conținutul

Răspuns:

25.08.2022 09:32

Atasam documentatia de proiect si anuntul de participare cu includerea unor cerinte suplimentare

... afișează tot conținutul

Date generale
pentru Achiziție
25.08.2022 16:43

In Date generale din Proiectul prezentat se cere: în conformitate cu normele, valoarea iluminatului mediu pentru străzi s-a stabilit indicii normaţi pentru drumul central - 6 lx, drumul secundar - 4 lx. (Tabelu 16, NCM C.04.02-2016). Intrebare- Cum putem argumenta atingerea acestor cerinte 6 lx pentru drum central si 4 lx pentru drumuri secundare ?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

26.08.2022 13:49

Conform calculelor din proiect tehnic

... afișează tot conținutul

Cerintele proiectului
pentru Achiziție
25.08.2022 16:45

Im ce modalitate se va evalua corespunderea normelor de iluminat 6 lx pentru drum central si 4 lx pentru drumuri secundare ?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

26.08.2022 13:49

Prin măsurarea cu luxometru în teritoriu

... afișează tot conținutul

Răspuns (26 aug 2022, 13:47)
pentru Achiziție
26.08.2022 14:03

Grupul de lucru va masura in teritoriu cu luxmetru oferta electronica sau oferta tiparita pe hirtie? Am avut in vedere evaluarea ofertei corespunzatoare, pana la implimentarea proiectului, atunci cand nu sunt montate corpurile de iluminat? Im ce modalitate se va evalua corespunderea normelor de iluminat 6 lx pentru drum central si 4 lx pentru drumuri secundare? fara montarea si aprinderea corpurilor de iluminat pe teren?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

26.08.2022 14:51

Prin calcul ofertantul asigură iluminarea normată conform proiectului, prin prezentarea unui calcul dialux.

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
26.08.2022 15:04

Introduceti cerinta de a prezenta raportul Dialux cu fisierele corpurilor de iluminat oferite in Caietul de sarcini, ca cerinta obligatorie pentru toti ofertantii.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

29.08.2022 09:38

A fost redactat anuntul de participare si a fost inclus ca document obligatoriu prezentarea unui raport din Dialux cu fisierele corpurilor de iluminat

... afișează tot conținutul

Participanți

Lucrări de renovare și extindere a rețelei de iluminat stradal din satele Albinețul Vechi, Albinețul Nou și Rediul de Jos” 2,541,650.00 MDL
15/09/2022 09:41
1,408,947.00 MDL
Ofertă refuzată
15/09/2022 09:43
2,140,299.63 MDL
Ofertă acceptată
14/09/2022 16:28
2,163,005.84 MDL
15/09/2022 09:14
2,230,398.28 MDL
14/09/2022 20:34
2,239,384.43 MDL
15/09/2022 09:43
2,327,923.82 MDL