Achiziție - Reconstrucția sistemului de alimentare cu apă în s. Stolniceni, r-ul Edineț

Achiziție Primăria Stolniceni

Informație generală

Reconstrucția sistemului de alimentare cu apă în s. Stolniceni, r-ul Edineț
3,884,325.00 MDL
desemnare câștigător
ocds-b3wdp1-MD-1624019474852

Reconstrucția sistemului de alimentare cu apă în s. Stolniceni, r-ul Edineț


Licitație deschisă
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
18/06/2021 16:45
clarificări
10/07/2021 11:23
depunere
21/07/2021 06:23
deschidere oferte
21/07/2021 06:23
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 18/06/2021 12:31
Trezoreria de Stat

suma planificată 3,884,325.00 MDL

Detalii achiziție

Valoare CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare
3,884,325.00 MDL 45200000-9 Reconstrucția sistemului de alimentare cu apă în s. Stolniceni, r-ul Edineț 1 Bucata 26.07.2021 - 30.12.2022
Stolniceni

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
stolniceni retele i etap expertiza f-1 modif.rtfbiddingDocumentsAchizițiedescription08/07/2021 11:23Descarca
documentația standart lucrări modificat.signed.pdfbiddingDocumentsAchizițiedescription07/07/2021 09:18Descarca
anunț de participare modificat.signed.pdftenderNoticeAchizițiedescription07/07/2021 09:18Descarca
stolniceni sp a sondei rezistenta f-1.signed.pdfbiddingDocumentsAchizițiedescription18/06/2021 16:45Descarca
duae.docbiddingDocumentsAchizițiedescription18/06/2021 16:45Descarca
stolniceni v=50m3 h=15m f-1.signed.pdfbiddingDocumentsAchizițiedescription18/06/2021 16:45Descarca
stolniceni retele i etap expertiza f-1.signed.pdfbiddingDocumentsAchizițiedescription18/06/2021 16:45Descarca
stolniceni statia de pompare th f-1.signed.pdfbiddingDocumentsAchizițiedescription18/06/2021 16:45Descarca
documentația standart lucrări.signed.pdfbiddingDocumentsAchizițiedescription18/06/2021 16:45Descarca
stolniceni retele il etap expertiza f-1.signed.pdfbiddingDocumentsAchizițiedescription18/06/2021 16:45Descarca
anunț de participare.signed.pdftenderNoticeAchizițiedescription18/06/2021 16:45Descarca

Persoană de contact

Clarificări

caiet de sarcini
pentru Achiziție
19.06.2021 14:08

La procedura data, perioada de depunere a ofertelor 28.06.2021-09.07.2021 sau efectuat modificari in caietul de sarcini sau documentatie?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

21.06.2021 08:48

Pe perioada indicată de D-voastră, sau efectuat modificări în documentație.

... afișează tot conținutul

Caietul de sarcini
pentru Achiziție
21.06.2021 10:07

Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate,care să garanteze asigurarea unui control al calității
Privind:
- Laborator pentru testarea
Tevilor PE;
- Laborator pentru testarea
Sudurii tevilor PE;
- Laborator pentru testarea
Sudurii tevilor metal;- Laborator pentru testareaAsfaltului;- Laborator pentru testarea
Betonulului,
Laborator pentru testarea tevelor PE si sudurelor PE, In R. Moldova nu exista norma privind testarea tevelor PE la santier ele sunt la producatorii de teava care primesc certivicate de conformitate, tot aici vom contesta si cerinta privind laboratorul pentru sudurile PE si asta pe motiv ca in normele nationale pentru retelele de apa nu este prevazuta asa tip control, daca ne gresim va rog sa indicati norma legala?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

22.06.2021 08:52

Pentru a întocmi devizul, există standarde de testare, GOST-uri și TU-uri, care sunt luate în considerare în devize, însăși faptul testului trebuie înregistrat prin actul curent.

... afișează tot conținutul

Caietul de sarcini
pentru Achiziție
22.06.2021 11:46

Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate,care să garanteze asigurarea unui control al calității Privind: - Laborator pentru testarea Tevilor PE; - Laborator pentru testarea Sudurii tevilor PE; - Laborator pentru testarea Sudurii tevilor metal;- Laborator pentru testareaAsfaltului;- Laborator pentru testarea Betonulului, Laborator pentru testarea tevelor PE si sudurelor PE, In R. Moldova nu exista norma privind testarea tevelor PE la santier ele sunt la producatorii de teava care primesc certivicate de conformitate, tot aici vom contesta si cerinta privind laboratorul pentru sudurile PE si asta pe motiv ca in normele nationale pentru retelele de apa nu este prevazuta asa tip control, daca ne gresim va rog sa indicati norma legala?

Răspuns (22 iun 2021, 08:50):
Pentru a întocmi devizul, există standarde de testare, GOST-uri și TU-uri, care sunt luate în considerare în devize, însăși faptul testului trebuie înregistrat prin actul curent.
Nu uitati ca GOST si TU au ramas in trecut, dar fiind faptul ca va referiti la ele indicati care GOST si TU este relevant spetei? Cit priveste devizele pentru retelele de apa este prevazut contrilul prin testari hidraulice, deci repetam intrebarea conform caror norme nationale SM, NCM sau regulament va fi efectuat controlul nedistructiv a sudurilor si tevilor PE? Vom mentiona aici prevederile Articolul 21. Capacitatea economică şi financiară din Legea 131 unde cuvintul chie este ,,relevante" deci necesare strict la etapa de pregatire si evaluare, ori prin cerintele date privind laboratoarele disconsiderari avizul AST care si are ca scop sa ajute AC la aprecierea capacitatilor ofertantilor

... afișează tot conținutul

Răspuns:

07.07.2021 08:56

Grupul de lucru privind achiziții publice a primăriei Stolniceni, r-ul Edineț a decis excluderea din pct.15, subpct.23 a anunțului de participare referitor la contractul de prestare a serviciilor privind: - Laborator pentru testarea Țevilor PE; - Laborator pentru testarea sudurii țevilor PE; - Laborator pentru testarea sudurii țevilor metal; - Laborator pentru testarea asfaltului și betonului, în legătură că în R. Moldova nu există normele privind testarea și control Laboratoarelor susnumite, dar producătorii urmează să dispună de certificate conformative de calitate.

... afișează tot conținutul

Documentatia de licitatie
pentru Achiziție
23.06.2021 22:14

Ati publicat documentatia standart in data de 18.06.2021 dar din data de 18.06.2021 acasta documentatie nu mai este valabila, consultati Agentia Achizitii Publice

... afișează tot conținutul

Răspuns:

02.07.2021 11:44

Vă aduc la cunoștință D-stră, că au fost petrecute consultații cu Agenția Achiziții Publice pe acest caz și rămâne în vigoare publicarea documentației de standard ne schimbat, dar pe viitor cînd să fie inițiată procedura de Achiziții Publice de lucrări va fi necesar conform legislației în vigoare.

... afișează tot conținutul

Documentatia standar
pentru Achiziție
28.06.2021 15:59

Cind totusi va fi publicata documentatia standart aprobata in data de 18.06.2021 prin prdinul HG 69 din data de 07-05-2021

... afișează tot conținutul

Răspuns:

02.07.2021 11:44

Documentația de standard rămâne în vigoare publicată la 18.06.2021, dar pe viitor va fi inițiată conform ord. Ministerului Finanțelor nr.69 din 07.05.2021 care a întrat în vigoare de la 18.06.2021.

... afișează tot conținutul

Caietul de sarcini
pentru Achiziție
07.07.2021 09:47

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 poz 98. Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane,
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de
canalizare, avind diametrul de 50-100 mm -Vana d=100mm
buc 17,00
99 AcB06B Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie
existenta, avind diametrul de 100 mm H=1.0m suprateran buc 11,00
Capitolul 3. Utilaj
100 Pret de
piata
Vana d=100mm-Rowater
buc 17,00
101 Pret de
piata
Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie
existenta, (Hidrant de incediu D=100mm H=1.0 m) buc 11,00
Poz 98 include in sine si robunetu, iar poz 99 include in sine si hidrantul, de tinind cont ca in poz. 100 si 101 ele vin ca utilaj, concluzia ele se dubleaza. In redactia poz. 98 si 99 se impune sintagma cu excludere din norma de consum a Vane cu d. 100 si Hidrantului. Acasta e o erore fregventa si se solutioneaza in modul expus mai sus

... afișează tot conținutul

Răspuns:

08.07.2021 11:29

au fost executate modificări poz 98 — fara preturi vana d=100mm;
poz 99 — fara preturi Hidrant d=100mm, H=1.0m

... afișează tot conținutul

Participanți

Reconstrucția sistemului de alimentare cu apă în s. Stolniceni, r-ul Edineț 3,884,325.00 MDL
20/07/2021 11:16
3,158,334.93 MDL
20/07/2021 17:43
3,412,890.76 MDL
20/07/2021 17:06
3,873,565.00 MDL
17/07/2021 10:42
4,621,783.48 MDL