Achiziție - Reparația capitală a acoperișului școlii primare nr.21 ”S.Vangheli”, str.Tudor Vladimirescu, nr.16, mun.Bălți

Achiziție Direcția Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți

Informație generală

Reparația capitală a acoperișului școlii primare nr.21 ”S.Vangheli”, str.Tudor Vladimirescu, nr.16, mun.Bălți
3,197,516.66 MDL
anulat
ocds-b3wdp1-MD-1613744398255

Reparația capitală a acoperișului școlii primare nr.21 ”S.Vangheli”, str.Tudor Vladimirescu, nr.16, mun.Bălți


Licitație deschisă
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
19/02/2021 16:30
clarificări
05/03/2021 15:00
depunere
17/03/2021 10:00
deschidere oferte
17/03/2021 10:00
analiză
desemnare câștigător
contract
Procedură anulată
Procedura este anulată în conformitate cu prevederile art.71 alin.1 lit.(g) din Legea 131/2015. Argumentare: Din motivul că au fost propuse oferte cu soluții tehnice diferite decît cele solicitate, ținînd cont de faptul că operatorii economici au informat despre importarea defectuoasă a țiglei metalice solicitate de autoritatea contractantă, a fost luată decizia de a anula procedura, de a propune companiei de proiectare aplicarea modificărilor în documentația de deviz și lansarea unei noi proceduri de achiziție. Comentarii: Integral oferta a fost examinată doar la agentul economic SC ”Nordmontaj-Prim” SRL clasat pe primul loc în clasamentul de preț. Din motivul că oferta are un preț anormal de scăzut, au fost solicitate calcule privind: - salariul indicat în cuantum de 25,00 / 36,45 lei, fapt care a stat la baza calculelor pentru manoperă lei (conform Formularului nr.3) și explicații privind stipularea a două tipuri de salarizare pentru specialiștii în construcții; - coeficienții aplicați: transportare – 1%, cheltuieli de regie – 1%, beneficiu de deviz – 1%. Totodată, au fost solicitate informații privind confirmarea aplicării plăcilor din tablă amprentată tip țiglă (culoare maro, grosime 0,5 mm Zn275PVC200) prin documente relevante, precum contracte de livrare, disponibilitate în stoc, producere etc. Agentul economic a informat despre faptul că au fost aplicate două tipuri de salarizare pentru lucrări de demontare și lucrări de montare. Nu au fost prezentate calcule privind coeficienții aplicați conform prevederilor CP L.01.03-2012, CP L.01.07-2012, CP L.01.05-2012. A fost invocat motivul deținerii unui parc auto propriu și achizionarea angro a combustibilului. De asemenea, a fost prezentat un contract de vînzare-cumpărare a tablei cutate 0,5mm, Zn 225 g/m2, RAL8017, fără a fi prevăzut PVC 200. Astfel nu este respectată cerința prevăzută în caietul de sarcini și în lista cu cantitățile de lucrări - Zn275PVC200. Telefonic, reprezentanții SC ”Nordmontaj-Prim” SRL au informat că nu regăsesc pe piața RM tipul de țiglă solicitat de autoritatea contractantă, aceasta nefiind importată de cîțiva ani din motivul unui preț sporit și a lipsei de cerere pe piață. În legătură cu cele expuse supra, Grupul de lucru a decis să examineze toate ofertele agenților economici privind tipul de țiglă ofertat. Așa cum în devizele-ofertă agenții economici au indicat pentru țiglă prețuri apropiate ca valoare de prețul oferit de ofertantul clasat pe primul loc - SC ”Nordmontaj-Prim” SRL 102,00 lei m/p SRL CLEMANTIN 104,20 lei m/p ALARCON GROUP 93,00 lei m/p I.I."Lipovan - Vectra" 135,00 lei m/p "VLADMIH COMPANY " 91,67 lei m/p MEDALMIR 85,00 lei m/p Sigma VenMer 85,00 lei m/p Danlevita 140,00 lei m/p Hiperteh 150,00 lei m/m Primaterax-nord 120,00 lei m/p Aflux-Prim 105,00 lei m/p Faitec-M SRL devizele nu sînt anexate pe platforma electronică Proiect Gabion 135,60 lei m/p Grupul de lucru a solicitat în scris o declarație de la toți agenții economici privind tipul de țiglă ofertat de facto în devizele-ofertă. Astfel, SRL ”Clemantin” a confirmat aplicarea altui tip de țiglă ”maro, mat, grosime 0,48/0,5 Zn275” și a informat că pe piața RM nu se regăsește țigla solicitată în caietul de sarcini. SRL ”Aflux-prim” a informat că țigla ZN275PVC200 nu se importează în RM aproximativ de trei ani și se propune Zn225 0,5 mm. SRL ”Hiperteh” a adus la cunoștință că, din experiență proprie, țigla Zn275PVC200 0,5 mm nu se importează în RM din anii 2014-2015 și se propune țiglă metalică mat, Zn275, 0,5 mm, strat poliester 30μm. SC ”Primaterax-Nord” SRL a prezentat informație identică cu informația oferită de SC ”Nordmontaj-Prim” SRL, adică țigla nu corespunde cerințelor tehnice solicitate de autoritatea contractantă. ÎI ”Lipovan-Vectra” nu a răspuns în scris, dar prin apel telefonic a informat despre aplicarea în devizul-ofertă a altui tip de țiglă metalică decît cel solcitat. SRL ”Proiect Gabion” a informat că a inclus în devizele-ofertă grosime 0,5 mm Zn275PVC200 și a anexat document de garanție și tipul țiglei. Grupul de lucru a examinat documentele indicate de agentul economic și a constatat că s-a ofertat țiglă metalică (date preluate de pe site-ul producătorului de țiglă https://roofart.ro/tigla-metalica/) Suedia, SSAB Grosimea tablei: 0,53mm Masa stratului de zinc: 275g/mp Acoperire: GreenCoat Mica BT 30µm Grund: în culoarea vopselei Garanție anticoroziune: 40 de ani Garanție la culoare: 30 de ani Din cele expuse, reiese prezentarea din partea agentului economic a unei confirmări eronate privind acoperirea țiglei – se propune GreenCoat Mica BT 30µm și nu PVC200. Ceilalți agenți economici nu au răspuns la scrisoarea autorității contractante. Ofertanții respinși/descalificați: Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării FPC ”Faitec-M” SRL nu a anexat devizele-ofertă. Astfel, nu sînt respectate condițiile de prezentare a ofertei (art.65 alin.(4) din Legea 131/2015). Operatorul economic FPC ”Faitec-M” SRL este descalificat. SRL”CLEMANTIN” SRL ”AFLUX-PRIM” I.I."Lipovan - Vectra" Hiperteh Primaterax-nord Proiect Gabion Tipul de țiglă ofertat nu corespunde celui solicitat. Autoritatea contractantă nu a prevăzut în documentația de atribuire depunerea ofertelor alternative. Ofertele sînt respinse drept neconforme, nu corespund cerinţelor indicate în documentaţia de atribuire. Faitec-M SRL ALARCON GROUP Sigma VenMer MEDALMIR Danlevita SRL ”VLADMIH COMPANY” nu au oferit informații. Operatorii economici sînt descalificați în conformitate cu art.17 alin.(5) din Legea 131/2015.

Surse de finanțare

data validării: 27/02/2021 23:13
Trezoreria de Stat

suma planificată 6,395,033.32 MDL

Detalii achiziție

Valoare CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare
3,197,516.66 MDL 45200000-9 Reparația capitală a acoperișului școlii primare nr.21 ”S.Vangheli”, str.Tudor Vladimirescu, nr.16, mun.Bălți 1 Bucata Lot anulat

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
corectată сuloarea - Forma nr 1biddingDocumentsAchizițieculoarea maro03/03/2021 14:57Descarca
corectată - Forma nr 5biddingDocumentsAchizițiecorectată culoarea în ”maro”03/03/2021 10:48Descarca
corectată la pozitia 30 - Forma nr 1biddingDocumentsAchizițiecorectare la pozitia 30 din devizul 2-1-102/03/2021 16:29Descarca
IMG_20210302_145757clarificationsAchizițieexplicatii oferite de proiectanti02/03/2021 16:29Descarca
CORECT - Forma nr 1technicalSpecificationsAchizițieCORECT - lista cu cantitațile de lucrări26/02/2021 14:27Descarca
Forma nr 5biddingDocumentsAchizițieForma nr 526/02/2021 14:24Descarca
Anunț de participare - Acoperiș Școala primară nr.21biddingDocumentsAchizițieAnunț de participare format PDF19/02/2021 16:30Descarca
AI bap_nr_11 12.02.2021tenderNoticeAchizițieAnunț de intenție19/02/2021 16:30Descarca
DUAE formular nou din 26.11.2020biddingDocumentsAchizițieDUAE19/02/2021 16:30Descarca
Raport de verificare Școala primară nr.21biddingDocumentsAchizițieRaport de verificare19/02/2021 16:30Descarca
anunt_de_participare - Acoperiș Școala primară nr.21biddingDocumentsAchizițieAnunț de participare19/02/2021 16:30Descarca
FDA - Acoperiș Școala primară nr.21biddingDocumentsAchizițieFDA format PDF19/02/2021 16:30Descarca
Documentatia_standard_Acoperiș Școala primară nr.21biddingDocumentsAchizițieFDA, formulare, contract-model, caiet de sarcini19/02/2021 16:30Descarca
SCOALA Nr.21 REPARATIA ACOPERISULUI - str. Tudor Vladimirescu 16 (1)biddingDocumentsAchizițieProiect19/02/2021 16:30Descarca
01-12-2020_19-51-05 (1)biddingDocumentsAchizițieLista cu cantitățile de lucrări19/02/2021 16:30Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
03.03.2021 14:55

Modificati caietul de sarcini pentru toti va rog

... afișează tot conținutul

Răspuns:

03.03.2021 15:00

Este actualizată lista cu cantitățile de lucrări - forma nr.1 corectarea la poziția 30 - 487,10 m.p; forma nr.1 și nr.5 - țiglă metalică cu grosime de 0,5 mm Zn275PVC200, culoare maro. Vedeți anexele mai sus.

... afișează tot conținutul

anunt de participare
pentru Achiziție
22.02.2021 08:27

Bună ziua in punctul 12 din Anunțul de participe este solicitat "Actul care permite executarea lucrărilor de reparație a acoperișurilor "- vă rugăm mult denumirea exactă a documentului

... afișează tot conținutul

Răspuns:

24.02.2021 10:28

Pentru a întruni criteriul, operatorul economic poate depune unul din documente: licența (în caz dacă e valabilă), extrasul (cu genuri de activitate), statutul (cu genuri de activitate).

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
24.02.2021 11:53

Publicati va rog Forma 5, pentru ca sunt foarte multe neclaritati, deoarece sunt schimbari in normele resurselor

... afișează tot conținutul

Răspuns:

25.02.2021 09:40

Asteptam compania de proeictare să ne transmită formularele.

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
23.02.2021 14:35

Здравствуйте, вы не могли бы опубликовать форму 5, что бы видны были ресурсы и нормы,которые вы меняете

... afișează tot conținutul

Răspuns:

26.02.2021 14:25

Este anexată Forma nr.5

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
24.02.2021 11:38

Caiet de sarcini N2-1-2 punct 15,trebuie se adaugam in resurse ПВА клей, care e norma?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

26.02.2021 14:53

Conform p.15 din lista cu cantitățile de lucrări - CP21A Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2 + 10%ПВА ) - este necesar de prevăzut 10% ПВА.

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
25.02.2021 09:00

Se poate sa publicati forma 5, sunt multe niuansuri in caiet de sarcini, avem nevoie de forma 5

... afișează tot conținutul

Răspuns:

26.02.2021 14:25

Este anexată Forma nr.5

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
03.03.2021 14:59

2-1-1 punctul 80 si mai departe Tabla plana protejata anticoroziv, b=0,5mm punem tot culoarea maro?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

03.03.2021 15:12

Da, a fost actualizată și publicată lista cu cantitățile de lucrări cxare prevede culoarea MARO.

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Reparația capitală a acoperișului școlii primare nr.21 ”S.Vangheli”, str.Tudor Vladimirescu, nr.16, mun.Bălți
26.02.2021 12:41

Indicati Va rog furnizorul pentru - Tigla din metal de culoare maro, grosime 0,5 mm, Zn275 PVC200
Pe piata este Zn225

... afișează tot conținutul

Răspuns:

26.02.2021 14:50

Pe piață este disponibil Zn275 PVC200. Sînt mai mulți agenți economici care comercializează asemenea tip de țiglă.

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
01.03.2021 09:14

Care a fost motivul modificarii caietului de sarcini?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

01.03.2021 15:55

Inițial, au fost anexate listele cu cantități de lucrări ce nu au trecut verificarea. Varianta electronică eronată a fost transmisă de compania de proiectare. În urma clarificărilor, și anume solicitarea de către operatorii economici a formei nr.5, autoritatea contractantă a determinat necorespunderea formelor nr.1 și nr.5.

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
01.03.2021 09:32

Reieșind din dimensiunile blocului A (29,4x14,2=417,48m2) dar în caiet de sarcini poz30 membrana hidroizolanta TEND deviz 2-1-1 este indicat numai 67,1m2 de ce?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

02.03.2021 16:21

În urma solicitării clarificărilor de la proiectanți, au fost aplicate modificări în lista cu cantitățile de lucrări (Deviz nr.2-1-1). Se anexează lista actualizată.

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
02.03.2021 16:43

De ce forma 5 nu corespunde cu caietele de sarcini de loc. In caiet de sarcini N2-1-1 Bloc A sunt 70 de puncte, doar in forma 5 128 puncte, se cere Tigla din metal culoarea Maro, in forma 5 culoarea rosie.Si asa mai departe.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

03.03.2021 10:50

A fost anexată forma nr.5 corectată - culoarea țiglei metalice ”maro”.

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
03.03.2021 11:38

Вы публикуете новый кает де сарчинь, в нем culoarea țiglei metalice "rosie, а вы пишите culoarea țiglei metalice ”maro”. Как быть в данном случае, экономические агенты путаются и непонятно уже какой на самом деле цвет. Можно еще раз все проверить в форме 5 с каетом де сарчинь, сделать нужные изменения и опубликовать правильный вариант, что бы не было больше вопросов

... afișează tot conținutul

Răspuns:

03.03.2021 14:52

Proiectul prevede placarea acoperișului cu țiglă metalică cu grosime de 0,5 mm Zn275PVC200, culoare maro. Înaite de procurarea țiglei metalice de coordonat culoarea cu Beneficiar.

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
03.03.2021 12:05

Cum rămîne cu specificația tablei în caiet de sarcini nou nu este indicat nimic concretizațio pentru toti vă rog

... afișează tot conținutul

Răspuns:

03.03.2021 14:52

Proiectul prevede placarea acoperișului cu țiglă metalică cu grosime de 0,5 mm Zn275PVC200, culoare maro. Înaite de procurarea țiglei metalice de coordonat culoarea cu Beneficiar.

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
05.03.2021 13:54

Ce procentaj aplicam la asigurari sociale si medicale 22,5 sau 24%?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

05.03.2021 14:14

Conform legislației în vigoare.

... afișează tot conținutul

Participanți

Reparația capitală a acoperișului școlii primare nr.21 ”S.Vangheli”, str.Tudor Vladimirescu, nr.16, mun.Bălți 3,197,516.66 MDL Lot anulat
16/03/2021 15:43
1,993,929.23 MDL
Ofertă refuzată
16/03/2021 19:25
2,014,448.57 MDL
Ofertă refuzată
17/03/2021 00:58
2,026,861.28 MDL
Ofertă refuzată
16/03/2021 12:16
2,167,143.97 MDL
Ofertă refuzată
16/03/2021 19:51
2,218,700.19 MDL
Ofertă refuzată
16/03/2021 18:17
2,290,236.22 MDL
Ofertă refuzată
16/03/2021 19:27
2,335,195.98 MDL
Ofertă refuzată
16/03/2021 16:19
2,346,995.00 MDL
Ofertă refuzată
16/03/2021 23:42
2,359,522.42 MDL
Ofertă refuzată
16/03/2021 16:55
2,432,718.28 MDL
Ofertă refuzată
17/03/2021 09:35
2,579,979.20 MDL
Ofertă refuzată
16/03/2021 16:45
2,717,889.16 MDL
Ofertă refuzată
16/03/2021 18:08
2,769,745.84 MDL
Ofertă refuzată