Achiziție - Alimentarea cu energie electrică a sistemelor de iluminat a localităților com Puțintei

Achiziție Primaria comunei Puțintei

Informație generală

Alimentarea cu energie electrică a sistemelor de iluminat a localităților com Puțintei
878,633.11 MDL
anulat
ocds-b3wdp1-MD-1585144575494

Alimentarea cu energie electrică a sistemelor de iluminat a localităților com Puțintei


COP
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
25/03/2020 16:02
clarificări
31/03/2020 14:00
depunere
08/04/2020 12:00
deschidere oferte
08/04/2020 12:00
analiză
desemnare câștigător
contract
Procedură anulată
Procedura se anuleaza in baza Deciziei ANSC nr. 03d-257-20 din 05.05.2020

Surse de finanțare

data validării: 25/03/2020 14:01
Trezoreria de Stat

suma planificată 878,633.11 MDL

Detalii achiziție

Valoare CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare
878,633.11 MDL 45300000-0 Alimentarea cu energie electrică a sistemelor de iluminat a localităților com Puțintei 1 Bucata Lot anulat

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
lista lucrarilor .semnat.pdftechnicalSpecificationsAchizițiedescription27/03/2020 14:43Descarca
caiet de sarcini iluminat stradal com. putintei.pdftechnicalSpecificationsAchizițiedescription26/03/2020 12:03Descarca
caiet de sarcini iluminat stradal corectatc.putintei.semnat.pdftechnicalSpecificationsAchizițiedescription26/03/2020 10:42Descarca
caiet de sarcini iluminat stradal modificat c.putintei.pdftechnicalSpecificationsAchizițiedescription26/03/2020 10:26Descarca
anunt_de_participare.semnat.pdftenderNoticeAchizițiedescription25/03/2020 16:02Descarca
duae .docbiddingDocumentsAchizițiedescription25/03/2020 16:02Descarca
caiet de sarcini iluminat stradal c.putintei.semnat.pdftechnicalSpecificationsAchizițiedescription25/03/2020 16:02Descarca
lista lucrarilor .semnat.pdftechnicalSpecificationsAchizițiedescription25/03/2020 16:02Descarca
documentatia_standard_lucrari.semnat.pdfbiddingDocumentsAchizițiedescription25/03/2020 16:02Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Clarificari
pentru Achiziție
27.03.2020 13:44

Indicati normativele carora trebue sa corespunda sistemul de iluminat? Cu numar de indentificare si denumirea standardului sau normativului.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

30.03.2020 18:26

Normativele pornesc de la utilizarea celor mai eficiente surse de iluminat, care să permită ajustarea nivelului intensității luminoase, corespunzător și consumul de energie, în trepte, pe parcursul intervalelor de timp prestabilite.

... afișează tot conținutul

Specificaţii tehnice
pentru Achiziție
27.03.2020 13:45

Cata lumina trebue sa emita corpul de iluminat pentru a atinge nivelul de iluminat necesar?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

27.03.2020 16:46

Conform listei de lucrari

... afișează tot conținutul

Specificaţii tehnice
pentru Achiziție
27.03.2020 13:47

Puterea 50 W este cerinta in conformitate cu care standard sau normativ? Respectati legea 131/15

... afișează tot conținutul

Răspuns:

30.03.2020 18:34

făcînd trimitere la specificații tehnice și, în ordinea preferinței, la standardele naționale care transpun standarde europene, la evaluări tehnice naționale/europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare naționale/europene sau – în lipsa oricăror dintre acestea – la standarde naționale, la agremente tehnice naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și execuția lucrărilor și la utilizarea bunurilor; fiecare trimitere este însoțită de mențiunea „sau echivalent”

... afișează tot conținutul

Clarificari
pentru Achiziție
27.03.2020 13:48

Solicitam proiectul de executie publicat.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

30.03.2020 18:54

Nu este expres determinat publicarea proiectului.

... afișează tot conținutul

Clarificari
pentru Achiziție
27.03.2020 13:50

Răspuns (26 mart 2020, 12:05):
Da, proiect de executie. Solicitare: Plasati pe platforma proiectul de executie.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

30.03.2020 18:54

Nu este expres determinat publicarea proiectului.

... afișează tot conținutul

Clarificari
pentru Achiziție
27.03.2020 14:10

Răspuns (27 mart 2020, 13:02):
Conform listei cu cantitati de lucrari. - Intrebare: In lista cu cantitati de lucrari nu se regaseste Cita iluminare- nivel de iluminare cerut? Standardul in baza carui se cere iluminare??

... afișează tot conținutul

Răspuns:

31.03.2020 12:37

Toata informatia aferenta se regaseste in lista cu cantitati de lucrari

... afișează tot conținutul

Clarificari
pentru Achiziție
27.03.2020 14:38

Anexa nr. 3 a Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice prevede informația minimă care urmează a fi inclusă în anunțurile de participare. Astfel, completarea rubricii ,,Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință” este obligatorie; Ca urmare solicitam Specificația tehnică deplinăpentru corpuri de iluminat.?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

31.03.2020 12:43

Corpuri de iluminat stradal LED 50W

... afișează tot conținutul

Specificaţii tehnice
pentru Achiziție
28.03.2020 15:17

Cata lumina trebue sa emita corpul de iluminat pentru a atinge nivelul de iluminat necesar?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

31.03.2020 12:59

Eficienta luminoasa a corpurilor trebuie sa fie in limitele 120-150 lm/W.

... afișează tot conținutul

Clarificari
pentru Achiziție
29.03.2020 14:40

Lege 131/2015 Articol 4. aln.(2) Valoarea estimată a contractului de achiziţii publice se determină înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Această valoare trebuie să fie VALABILA la
momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau, în cazul în care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunţ, la momentul transmiterii invitaţiei de participare.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

31.03.2020 13:19

Corespunde Legii

... afișează tot conținutul

Specificaţii tehnice
pentru Achiziție
29.03.2020 14:41

Răspuns (27 mart 2020, 12:57):
Conform normativelor in vigoare a RM. Care anume normative? Sau pot fi alese aleatoriu?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

31.03.2020 13:24

Pot fi elese aleatoriu

... afișează tot conținutul

Clarificari
pentru Achiziție
29.03.2020 14:59

Răspuns (27 mart 2020, 13:04):
Este publicata lista cu cantitati de lucrari. In lista de lucrari se indica tipul si cantitatea de licrari si materiale, dar nimic nu se spune despre unde si cum sa fie efectuate lucrarile. Conform caror documente va fi evaluarea conformitatii efectuarii lucrarilor? Si cum se va aplica Garanţia de bună execuţie?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

31.03.2020 13:47

Compania contractată va implementa sistemul conform proiectului tehnic prezentat în documentele de licitaţie. În funcţie de complexitatea proiectului, la etapa de supraveghere a procesului de implementare ar putea fi implicaţi consultanţi externi, cu experienţă în domeniu. Compania trebuie să ofere documentaţie completă cu privire la sistemul nou instalat.

... afișează tot conținutul

Clarificari
pentru Achiziție
30.03.2020 13:02

In art.14, aln.(1) a legii 163 din 09.07.2010 sunt enumerate Lucrările de construcţie care se pot executa in baza caietului de sarcini fara elaborarea documentatiei de proiect. Lucrari de alimentare cu enerie electrica nu se regasesc in lista. Ca urmare, toate instalaţiile electrice nou montate sau reconstruite vor fi proiectate şi executate în strictă corespundere cu cerinţele avizului de racordare eliberat de furnizor şi cu prevederile
normelor, regulamentelor şi altor documente normative în vigoare. Si conform lege 131/2015 Art.4 aln.(2) Valoarea estimată a contractului de achiziţii publice se determină înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Această valoare trebuie să fie VALABILA la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare. Valoarea estimată a contractului de achiziţii publice este valabila atunci, cand este bazata pe un deviz verificat, care a fost elaborat in baza unui proiect de executie verificat.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

31.03.2020 13:48

Este conform

... afișează tot conținutul

Clarificari
pentru Achiziție
30.03.2020 18:41

Răspuns (30 mart 2020, 18:25):
Normativele pornesc de la utilizarea celor mai eficiente surse de iluminat, care să permită ajustarea nivelului intensității luminoase, corespunzător și consumul de energie, în trepte, pe parcursul intervalelor de timp prestabilite. Intrebare: Indicati standardul, normativul sau reglamentarile tehnice concrete, asa cu prevede legea 131/2015 Articolul 35. Clarificări aln.(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi si conform HG 669/2016, Secţiunea 4, 35. Autoritatea contractantă are obligaţia de a defini în caietul de sarcini şi în contract specificaţiile tehnice numai prin referire la reglementări tehnice, astfel cum sînt acestea definite în legislaţia internă referitoare la standardizarea naţională în domeniul construcţiilor, iar în cazul lipsei acestora, prin referire, de regulă, la alte standarde care sînt compatibile cu reglementările Comunităţii Europene.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

31.03.2020 13:56

Străzile rurale sunt departe de această divizare a căilor de circulaţie cu diferite interese şi sarcini. Pentru mediul rural al Republicii Moldova sunt caracteristice străzile care nu întotdeauna separă căile de circulație pe interese şi se divizează în:
1. a) traficul pe carosabil (transport auto şi ciclişti);
b) trotuare (pietoni şi ciclişti).
2. a) traficul pe carosabil (transport auto, ciclişti şi pietoni).
Iluminatul pietonal rural, de regulă, este asigurat de aceleaşi corpuri de iluminat stradal, amplasarea cărora fiind proiectată astfel încât lumina emisă de ele, ce asigură iluminatul stradal, să ajungă şi pe trotuare.

... afișează tot conținutul

Specificaţii tehnice
pentru Achiziție
31.03.2020 13:15

Cata lumina trebue sa emita corpul de iluminat pentru a atinge nivelul de iluminat necesar? Răspuns(31 mart 2020, 12:58):Eficienta luminoasa a corpurilor trebuie sa fie in limitele 120-150 lm/W. Intrebare: Oare intelegeti esenta intrebarilor? Recomandam sa va consultati ce inseamna cantitate de lumina, nivel de iluminat si eficienta luminoasa, ca sa intelegeti diferenta.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

31.03.2020 13:57

50W

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
26.03.2020 09:58

Expuneti cerintele pentru executarea lucrărilor de ajustarea si punerea in functie a sistemului SCADA. Ce se are in vedere sub notiunea SCADO?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

26.03.2020 12:08

Conform prevederilor caietului de sarcini, care a fost modificat

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
26.03.2020 10:02

Unde regasim anexele 1-10 din caiet de sarcini?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

26.03.2020 10:44

Eroare, a fost excluse

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
26.03.2020 10:05

Explicati definitia - Raport de încercări LM-80, ce inseamna aciasta?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

26.03.2020 11:21

Parametrii tehnici ai becului

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
26.03.2020 10:07

Cerem concretizari: este un proiect de alimentare cu energie electrica sau Lucrările de extindere a rețelelor de iluminat stradal ?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

26.03.2020 11:22

este proiect

... afișează tot conținutul

Clarificari
pentru Achiziție
26.03.2020 10:09

Exista proiect de executie sau tehnic pentru asecte lucrari?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

26.03.2020 12:08

Da, proiect de executie

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
26.03.2020 10:27

Explicati scopul publicarii Caietului de sarcini, daca Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de
referință pentru executarea lucrarilor de Alimentarea cu energie electrică a sistemelor de iluminat a localităților este Conform listei cu cantitățile de lucrări?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

26.03.2020 11:24

Da

... afișează tot conținutul

Participanți

Alimentarea cu energie electrică a sistemelor de iluminat a localităților com Puțintei 878,633.11 MDL Lot anulat
07/04/2020 15:57
556,481.68 MDL
Ofertă refuzată
08/04/2020 11:59
583,773.45 MDL
Ofertă refuzată
08/04/2020 09:55
584,027.23 MDL
Ofertă refuzată
08/04/2020 10:10
630,079.90 MDL
Ofertă refuzată
06/04/2020 14:37
699,890.00 MDL
Ofertă refuzată