Achiziție - „Reparaţia capitală a carosabilului din str. Conev (de la str. I. Franco pînă la str. Lesecico) / etapa a II-a, carosabilul din str. Conev (de la str. Al. cel Bun pînă la str. Lesecico)”

Achiziție Primăria mun. Bălți

Informație generală

„Reparaţia capitală a carosabilului din str. Conev (de la str. I. Franco pînă la str. Lesecico) / etapa a II-a, carosabilul din str. Conev (de la str. Al. cel Bun pînă la str. Lesecico)”
11,640,333.00 MDL
anulat
ocds-b3wdp1-MD-1585141400803

„Reparaţia capitală a carosabilului din str. Conev (de la str. I. Franco pînă la str. Lesecico) / etapa a II-a, carosabilul din str. Conev (de la str. Al. cel Bun pînă la str. Lesecico)”


Licitație deschisă
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
25/03/2020 15:29
clarificări
06/04/2020 10:00
depunere
15/04/2020 10:00
deschidere oferte
15/04/2020 10:00
analiză
desemnare câștigător
contract
Procedură anulată
Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul art. 71 alin. _1_ lit ¬_b)_. Argumentare: numărul de ofertanţi/candidaţi care întrunesc cerințele de calificare și selecție este mai mic decît numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură, iar autoritatea nu a optat, conform prevederilor specifice, pentru continuarea procedurii de atribuire. În urma comparării și evaluării ofertelor, s-a calificat un singur ofertant. Grupul de lucru a decis anularea procedurii și repetarea acesteia.

Surse de finanțare

data validării: 25/03/2020 13:04
Trezoreria de Stat

suma planificată 11,640,333.00 MDL

Detalii achiziție

Valoare CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare
11,640,333.00 MDL 45200000-9 „Reparaţia capitală a carosabilului din str. Conev (de la str. I. Franco pînă la str. Lesecico) / etapa a II-a, carosabilul din str. Conev (de la str. Al. cel Bun pînă la str. Lesecico)” 1 Bucata Lot anulat

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
Doc_standard_CONEVbiddingDocumentsAchizițieFDA, formulare, lista cu cantitățile de lucrări, caiet de sarcini, contract25/03/2020 15:29Descarca
5.Anexa I _Raport Topo-GeodezicbiddingDocumentsAchizițiedocumentatie de proiect25/03/2020 15:29Descarca
6.Anexa II _ Prospecțiuni Inginero-GeologicebiddingDocumentsAchizițiedocumentatie de proiect25/03/2020 15:29Descarca
Raport de verificare ConevbiddingDocumentsAchizițieraport de verivicare25/03/2020 15:29Descarca
1.VOLUMUL 1biddingDocumentsAchizițiedocumentatie de proiect25/03/2020 15:29Descarca
STR.CONEV F5technicalSpecificationsAchizițiedeviz formularul nr.525/03/2020 15:29Descarca
DUAEbiddingDocumentsAchizițiewww.duae.md25/03/2020 15:29Descarca
2.VOLUMUL 2biddingDocumentsAchizițiedocumentatie de proiect25/03/2020 15:29Descarca
Anunț de participare ConevbiddingDocumentsAchizițieanunt PDF25/03/2020 15:29Descarca
anunt_de_participare - STR. CONEVbiddingDocumentsAchizițieanunt Word25/03/2020 15:29Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Certificate ISO
pentru Achiziție
30.03.2020 08:45

Buna ziua, conform FDA p. 21, 21, 23 Beneficiarul solicita prezentarea certificatelor ISO, conform ordinului nr.176 din 05.10.2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări nu este stipulat ca anume CERTIFICATELE ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2015 sunt OBLIGATORII de a fi prezentate de către operatorii economici. Totodata fa informam că majoritatea OE din Republica Moldova nu operează cu standartele UE (ISO), prin aceasta se încalcă art. 7, lit. c) din Legea 131/2015 - c) asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice. Ca urmare solicitam excluderea punctelor 21,22, 23

... afișează tot conținutul

Răspuns:

30.03.2020 16:04

Bună ziua! Solicitarea certificatelor ISO 9001 Sisteme de management al calității, ISO 14001 Sisteme de management al mediului, ISO 45001 Sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale nu contravine prevedrilor art.37 din Legea 131/15, precum și cerințelor din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări. Avînd în vedere volumul și complexitatea lucrărilor de reparație capitală a carosabilului propuse spre executare, precum și tendința autorității contractante spre achiziții durabile, în conformitate cu art.7 lit.d) din Legea 131/15, cerințele din Anunțul de participare (nr.21, 22, 23) rămîn în vigoare.

... afișează tot conținutul

Participanți

„Reparaţia capitală a carosabilului din str. Conev (de la str. I. Franco pînă la str. Lesecico) / etapa a II-a, carosabilul din str. Conev (de la str. Al. cel Bun pînă la str. Lesecico)” 11,640,333.00 MDL Lot anulat
15/04/2020 09:24
10,660,102.21 MDL
Ofertă refuzată
15/04/2020 09:00
10,686,351.72 MDL
Ofertă refuzată
14/04/2020 16:44
10,889,247.13 MDL
Ofertă refuzată