Profil organizatie - Serviciul Tehnologii Informaționale al MAIProfil Companie
Date organizatie
1013601000521
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri nr.42, MD-2012
Lista bugete
Sunt afișați itemii 1-10 din 11 items.
OrganizatieAn bugetarCPVCategorie cheltuieliSuma bugetată (fără TVA)ValutaStatus
  
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI201939100000-3Mobilier541667MDLPublicatDetalii
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI201939100000-3Mobilier541667MDLPublicatDetalii
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI201932500000-8Echipament de telecomunicaţii572917MDLPublicatDetalii
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI201950300000-8Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicaţii şi pentru echipament audiovizual233335MDLPublicatDetalii
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI201964200000-8Servicii de telecomunicaţii2205000MDLPublicatDetalii
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI201979700000-1Servicii de investigaţie şi de siguranţă583333MDLPublicatDetalii
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI201964200000-8Servicii de telecomunicaţii1250000MDLPublicatDetalii
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI201850300000-8Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicaţii şi pentru echipament audiovizual2307500MDLPublicatDetalii
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI201864200000-8Servicii de telecomunicaţii1666666MDLPublicatDetalii
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI201950300000-8Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicaţii şi pentru echipament audiovizual2307500MDLPublicatDetalii
Registru plan achiziții
Sunt afișați itemii 1-9 din 9 items.
OrganizatieCod CPVObiect achizițieValoare achizițieValutaStatut
 
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI39100000-3achiziționarea mobilierului541,667.00MDLPublicat în CBD
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI39100000-3Mobilier541,667.00MDLPublicat în CBD
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI32500000-8achiziționarea echipamentului de extindere a sistemului WAN al MAI572,917.00MDLPublicat în CBD
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI50300000-8Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicaţii şi pentru echipament audiovizual233,335.00MDLPublicat în CBD
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI64200000-8Servicii de telecomunicaţii2,205,000.00MDLPublicat în CBD
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI79700000-1Servicii de investigaţie şi de siguranţă583,333.00MDLPublicat în CBD
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI64200000-8Servicii de telecomunicaţii1,250,000.00MDLPublicat în CBD
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI50300000-8Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicaţii şi pentru echipament audiovizual2,307,500.00MDLPublicat în CBD
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI64200000-8Servicii de telecomunicaţii1,666,666.00MDLPublicat în CBD
Registru achiziții active
Sunt afișați itemii 1-9 din 9 items.
Cod CPVObiect achizițieValoare
 
39100000-3achiziționarea mobilierului541,667.00Detalii
39100000-3achiziționarea mobilierului541,667.00Detalii
32500000-8achiziționarea echipamentului de extindere a sistemului WAN al MAI572,917.00Detalii
50300000-8 achiziționarea serviciilor de realimentarea/regenerarea cartușelor de la imprimantele lazer, deservirea imprimantelor/ copiatoarelor și achiziționarea consumabilelor233,335.00Detalii
64200000-8achiziționarea serviciilor de transfer date securizat și menținere a sistemului WAN MAI 2,205,000.00Detalii
79700000-1achiziționarea serviciilor de pază fizică şi tehnică a obiectivelor Serviciului tehnologii informaţionale al MAI583,333.00Detalii
64200000-8achiziționarea serviciilor de telefonie mobilă în standardele 3G și 4G 1,250,000.00Detalii
50300000-8Servicii de mentenanţă a sistemelor informatice gestionate de STI a MAI2,307,500.00Detalii
64200000-8achiziționarea serviciilor de transfer date securizat și menținere a sistemului WAN MAI.1,666,666.00Detalii