Profil organizatie - Primaria CauseniProfil Companie
Date organizatie
1007601006151
Primaria Causeni
MOLDOVA, Căuşeni, or.Căuşeni, or. Căușeni strada Meșterul Radu nr.3, MD-4300
Lista bugete
Sunt afișați itemii 1-10 din 12 items.
OrganizatieAn bugetarCPVCategorie cheltuieliSuma bugetată (fără TVA)ValutaStatus
  
Primaria Causeni201915800000-6Diverse produse alimentare311755MDLPublicatDetalii
Primaria Causeni201915800000-6Diverse produse alimentare311755MDLPublicatDetalii
Primaria Causeni201915800000-6Diverse produse alimentare462962.96MDLPublicatDetalii
Primaria Causeni201915800000-6Diverse produse alimentare462962.96MDLPublicatDetalii
Primaria Causeni201915800000-6Diverse produse alimentare462962.96MDLPublicatDetalii
Primaria Causeni201915800000-6Diverse produse alimentare3374500MDLPublicatDetalii
Primaria Causeni201845200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice179673.31MDLPublicatDetalii
Primaria Causeni201845200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice359346.64MDLPublicatDetalii
Primaria Causeni201845200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice344346.64MDLPublicatDetalii
Primaria Causeni201815800000-6Diverse produse alimentare3800000MDLPublicatDetalii
Registru plan achiziții
Sunt afișați itemii 1-10 din 11 items.
OrganizatieCod CPVObiect achizițieValoare achizițieValutaStatut
 
Primaria Causeni15800000-6Diverse produse alimentare311,755.00MDLPublicat în CBD
Primaria Causeni15800000-6Diverse produse alimentare311,755.00MDLPublicat în CBD
Primaria Causeni15800000-6Diverse produse alimentare462,962.96MDLPublicat în CBD
Primaria Causeni15800000-6Diverse produse alimentare462,962.96MDLPublicat în CBD
Primaria Causeni15800000-6Diverse produse alimentare462,962.96MDLPublicat în CBD
Primaria Causeni15800000-6Diverse produse alimentare3,374,500.00MDLPublicat în CBD
Primaria Causeni45200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice179,673.31MDLPublicat în CBD
Primaria Causeni45200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice344,346.64MDLPublicat în CBD
Primaria Causeni45200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice344,346.64MDLPublicat în CBD
Primaria Causeni15800000-6Diverse produse alimentare2,928,058.00MDLPublicat în CBD
Registru achiziții active
Sunt afișați itemii 1-10 din 10 items.
Cod CPVObiect achizițieValoare
 
15800000-6Diverse produse alimentare311,755.00Detalii
15800000-6Diverse produse alimentare311,755.00Detalii
15800000-6Piine sociala462,963.00Detalii
15800000-6Piine sociala462,963.00Detalii
15800000-6Produse alimentare pentru institutiile prescolare3,374,500.00Detalii
45200000-9Reparatia drumului strada Valea Hirtopului or. Causeni179,673.00Detalii
45200000-9Reparatia drumului str. Valea Hirtopului or. Causeni344,347.00Detalii
45200000-9Reparatia drumului str. Valea Hirtopului or. Causeni344,347.00Detalii
15800000-6Produse alimentare pentru institutiile prescolare2,928,058.00Detalii
15800000-6Produse alimentare pentru instituțiile preșcolare1,880,308.00Detalii