Profil organizatie - Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii MoldovaProfil Companie
Date organizatie
1006601001045
Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova
MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, MD-2012
Lista bugete
Sunt afișați itemii 1-10 din 19 items.
OrganizatieAn bugetarCPVCategorie cheltuieliSuma bugetată (fără TVA)ValutaStatus
  
Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova201950700000-2Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor de construcţii827200MDLPublicatDetalii
Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova201950700000-2Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor de construcţii810410MDLPublicatDetalii
Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova201909100000-0Combustibili443000MDLPublicatDetalii
Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova201839130000-2Mobilier de birou435700MDLPublicatDetalii
Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova201839221000-7Echipament de bucătărie301900MDLPublicatDetalii
Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova201845453000-7Lucrări de reparaţii generale şi de renovare772000MDLPublicatDetalii
Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova201845300000-0Lucrări de instalaţii pentru clădiri800000MDLPublicatDetalii
Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova201839100000-3Mobilier435700MDLPublicatDetalii
Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova201839100000-3Mobilier435700MDLPublicatDetalii
Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova201839530000-6Covoare, preşuri şi carpete410000MDLPublicatDetalii
Registru plan achiziții
Sunt afișați itemii 1-10 din 12 items.
OrganizatieCod CPVObiect achizițieValoare achizițieValutaStatut
 
Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova50700000-2Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor de construcţii827,200.00MDLPublicat în CBD
Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova50700000-2Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor de construcţii810,410.00MDLPublicat în CBD
Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova09100000-0Combustibili443,000.00MDLPublicat în CBD
Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova39130000-2Mobilier de birou435,700.00MDLPublicat în CBD
Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova39100000-3Mobilier435,700.00MDLPublicat în CBD
Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova39100000-3Mobilier435,700.00MDLPublicat în CBD
Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova39221000-7Echipament de bucătărie301,900.00MDLPublicat în CBD
Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova39530000-6Covoare, preşuri şi carpete410,000.00MDLPublicat în CBD
Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova39100000-3Mobilier711,800.00MDLPublicat în CBD
Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova45453000-7Lucrări de reparaţii generale şi de renovare772,000.00MDLPublicat în CBD
Registru achiziții active
Sunt afișați itemii 1-10 din 10 items.
Cod CPVObiect achizițieValoare
 
50700000-2Achizitionarea serviciilor privind deservirea tehnica a ascensoarelor827,200.00Detalii
50700000-2Achizitionarea serviciilor privind deservirea tehnica a ascensoarelor810,410.00Detalii
09100000-0Achizitionarea produselor petroliere443,000.00Detalii
39130000-2Achizitionarea mobilierului de birou435,700.00Detalii
39221000-7Achizitionarea utilajului pentru bucatarie301,900.00Detalii
39530000-6Articole de covoare410,000.00Detalii
39100000-3Achizitionarea mobilierului711,800.00Detalii
45453000-7Lucrari de reparatii capitale a parcarii aferente cladirii nr.162 din bd Stefan cel Mare si Sfint. municipiul Chisinau772,000.00Detalii
45300000-0Наименование закупки100.00Detalii
45343000-3Reparația sistemului de semnalizare antiincendiară cu racordarea la sistemul automatizat de evacuare a fumului la clădirea administartivă din str. A. Russo, nr.1, mun. Chișinău800,000.00Detalii