Profil organizatie - ConsiliulRaionalCahulProfil Companie
Date organizatie
1007601010297
ConsiliulRaionalCahul
MOLDOVA, Cahul, mun.Cahul, str.Independentei, 2, MD3901
Lista bugete
Sunt afișați itemii 1-10 din 23 items.
OrganizatieAn bugetarCPVCategorie cheltuieliSuma bugetata (fara TVA)ValutaStatus
  
ConsiliulRaionalCahul201945400000-1Lucrări de finisare a construcţiilor4378328.8MDLPublicatDetalii
ConsiliulRaionalCahul201945400000-1Lucrări de finisare a construcţiilor4378328.8MDLPublicatDetalii
ConsiliulRaionalCahul201945200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice1284304MDLPublicatDetalii
ConsiliulRaionalCahul201950800000-3Diverse servicii de întreţinere şi de reparare10000000MDLPublicatDetalii
ConsiliulRaionalCahul201990600000-3Servicii de curăţenie şi igienizare în mediu urban sau rural şi servicii conexe625000MDLPublicatDetalii
ConsiliulRaionalCahul201990600000-3Servicii de curăţenie şi igienizare în mediu urban sau rural şi servicii conexe625000MDLPublicatDetalii
ConsiliulRaionalCahul201945200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice6634547MDLPublicatDetalii
ConsiliulRaionalCahul201871300000-1Servicii de inginerie639798MDLPublicatDetalii
ConsiliulRaionalCahul201871322000-1Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice639801MDLPublicatDetalii
ConsiliulRaionalCahul201845200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice582905MDLPublicatDetalii
Registru plan achiziții
Sunt afișați itemii 1-10 din 16 items.
OrganizatieCod CPVObiect achizitieValoare achizitieValutaStatut
 
ConsiliulRaionalCahul45400000-1Lucrări de finisare a construcţiilor4,378,328.80MDLPublicat in CBD
ConsiliulRaionalCahul45400000-1Lucrări de finisare a construcţiilor4,378,328.80MDLPublicat in CBD
ConsiliulRaionalCahul45200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice1,284,304.00MDLPublicat in CBD
ConsiliulRaionalCahul50800000-3Diverse servicii de întreţinere şi de reparare10,000,000.00MDLPublicat in CBD
ConsiliulRaionalCahul90600000-3Servicii de curăţenie şi igienizare în mediu urban sau rural şi servicii conexe625,000.00MDLPublicat in CBD
ConsiliulRaionalCahul90600000-3Servicii de curăţenie şi igienizare în mediu urban sau rural şi servicii conexe625,000.00MDLPublicat in CBD
ConsiliulRaionalCahul45200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice6,634,547.00MDLPublicat in CBD
ConsiliulRaionalCahul71300000-1Servicii de inginerie639,798.00MDLPublicat in CBD
ConsiliulRaionalCahul71300000-1Servicii de inginerie639,798.00MDLPublicat in CBD
ConsiliulRaionalCahul39200000-4Accesorii de mobilier2,446,250.00MDLPublicat in CBD
Registru achiziții active
Sunt afișați itemii 1-9 din 9 items.
Cod CPVObiect achizitieValoare
 
45400000-1Lucrări de reparație a IMSP Spitalul raional4,378,329.00Detalii
45200000-9Platforme amenajate de amplasare a containerelor pentru deșeuri solide1,284,304.00Detalii
50800000-3Servicii de întreținere periodică și reparația curentă a drumurilor10,000,000.00Detalii
90600000-3Servicii de întreținere a drumurilor publice locale pe timp de iarnă625,000.00Detalii
45200000-9Lucrări de construcție a clădirii administrative cu vestiare a stadionului raional ,,Atlant” din s. Crihana Veche, str. Dunării 346,634,547.00Detalii
71300000-1Servicii de proiectare PE ,,Măsuri împotriva alunecărilor de teren pe traseul auto L-668 din s. Andrușul de Jos, r. Cahul”639,798.00Detalii
45200000-9Platforme amenajate de amplasare a containerelor pentru deșeuri solide 1,284,303.00Detalii
45200000-9Lucrări de reparație a drumului de acces L665.1 din s. Larga Nouă, r. Cahul582,905.00Detalii
71322000-1Servicii de proiectare PE,,Măsuri împotriva alunecărilor de teren pe traseul auto L-668 din s.Andrușul de Jos, r. Cahul”630,000.00Detalii