Profil organizatie - Agentia Rezerve MaterialeProfil Companie
Date organizatie
1006601000288
Agentia Rezerve Materiale
MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Columna, 118/1, MD-2012
Lista bugete
Sunt afișați itemii 1-10 din 14 items.
OrganizatieAn bugetarCPVCategorie cheltuieliSuma bugetată (fără TVA)ValutaStatus
  
Agentia Rezerve Materiale201809132000-3Benzină2282750MDLPublicatDetalii
Agentia Rezerve Materiale201803419000-0Cherestea625000MDLPublicatDetalii
Agentia Rezerve Materiale201844112500-3Materiale pentru acoperiş4490000MDLPublicatDetalii
Agentia Rezerve Materiale201809134200-9Motorină2298900MDLPublicatDetalii
Agentia Rezerve Materiale201831120000-3Generatoare1000000MDLPublicatDetalii
Agentia Rezerve Materiale201818143000-3Echipamente de protecţie541700MDLPublicatDetalii
Agentia Rezerve Materiale201844930000-8Ardezie2299500MDLPublicatDetalii
Agentia Rezerve Materiale201809100000-0Combustibili2298900MDLPublicatDetalii
Agentia Rezerve Materiale201809100000-0Combustibili2282750MDLPublicatDetalii
Agentia Rezerve Materiale201818100000-0Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru şi accesorii541700MDLPublicatDetalii
Registru plan achiziții
Sunt afișați itemii 1-7 din 7 items.
OrganizatieCod CPVObiect achizițieValoare achizițieValutaStatut
 
Agentia Rezerve Materiale09134200-9Motorină2,298,900.00MDLPublicat în CBD
Agentia Rezerve Materiale09132000-3Benzină2,282,750.00MDLPublicat în CBD
Agentia Rezerve Materiale44930000-8Ardezie2,299,500.00MDLPublicat în CBD
Agentia Rezerve Materiale03419000-0Cherestea625,000.00MDLPublicat în CBD
Agentia Rezerve Materiale18143000-3Echipamente de protecţie541,700.00MDLPublicat în CBD
Agentia Rezerve Materiale44112500-3Materiale pentru acoperiş4,490,000.00MDLPublicat în CBD
Agentia Rezerve Materiale31120000-3Generatoare1,000,000.00MDLPublicat în CBD
Registru achiziții active
Sunt afișați itemii 1-7 din 7 items.
Cod CPVObiect achizițieValoare
 
09134200-9Motorina2,298,900.00Detalii
09132000-3Benzina2,282,750.00Detalii
44930000-8foi ondulate2,299,500.00Detalii
31120000-3generator electric 1,000,000.00Detalii
03419000-0cherestea625,000.00Detalii
18143000-3Mască antigaz de tip filtrant541,700.00Detalii
44112500-3tabla profilată4,490,000.00Detalii