Profil organizatie - directia invatamint cahulProfil Companie
Date organizatie
1012601000018
directia invatamint cahul
MOLDOVA, Cahul, mun.Cahul, st.Independentii 6, MD3909
Lista bugete
Sunt afișați itemii 1-10 din 15 items.
OrganizatieAn bugetarCPVCategorie cheltuieliSuma bugetată (fără TVA)ValutaStatus
  
directia invatamint cahul201915800000-6Diverse produse alimentare441590MDLPublicatDetalii
directia invatamint cahul201915800000-6Diverse produse alimentare441590MDLPublicatDetalii
directia invatamint cahul201915800000-6Diverse produse alimentare441590MDLPublicatDetalii
directia invatamint cahul201945400000-1Lucrări de finisare a construcţiilor878649MDLPublicatDetalii
directia invatamint cahul201945400000-1Lucrări de finisare a construcţiilor878649MDLPublicatDetalii
directia invatamint cahul201945400000-1Lucrări de finisare a construcţiilor878649MDLPublicatDetalii
directia invatamint cahul201915800000-6Diverse produse alimentare811170MDLPublicatDetalii
directia invatamint cahul201915800000-6Diverse produse alimentare811170MDLPublicatDetalii
directia invatamint cahul201815800000-6Diverse produse alimentare100000MDLPublicatDetalii
directia invatamint cahul201845200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice509000MDLPublicatDetalii
Registru plan achiziții
Sunt afișați itemii 1-10 din 10 items.
OrganizatieCod CPVObiect achizițieValoare achizițieValutaStatut
 
directia invatamint cahul15800000-6Produse alimentare la Tabăra din sat. Moscovei441,590.00MDLPublicat în CBD
directia invatamint cahul45400000-1Lucrări de finisare a construcţiilor878,649.00MDLPublicat în CBD
directia invatamint cahul45400000-1Lucrări de finisare a construcţiilor878,649.00MDLPublicat în CBD
directia invatamint cahul45400000-1Lucrări de finisare a construcţiilor88,649.00MDLPublicat în CBD
directia invatamint cahul15800000-6Diverse produse alimentare811,170.00MDLPublicat în CBD
directia invatamint cahul15800000-6Diverse produse alimentare811,170.00MDLPublicat în CBD
directia invatamint cahul45400000-1Lucrări de finisare a construcţiilor60,981.00MDLPublicat în CBD
directia invatamint cahul45200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice509,000.00MDLPublicat în CBD
directia invatamint cahul15800000-6Diverse produse alimentare100,000.00MDLPublicat în CBD
directia invatamint cahul45200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice509,000.00MDLPublicat în CBD
Registru achiziții active
Sunt afișați itemii 1-7 din 7 items.
Cod CPVObiect achizițieValoare
 
15800000-6Produse alimentare la Tabăra din sat. Moscovei441,590.00Detalii
45400000-1Lucrari de reparație la tabara din s. Moscovei(reparația 5 casuțe)878,649.00Detalii
45400000-1Lucrari de reparație la tabara din s. Moscovei (reparația 5 casuțe)878,649.00Detalii
45400000-1lucrari de reparație la tabara din sat. Moscovei(reparația 5 casuțe)88,649.00Detalii
15800000-6Produse alimentare811,170.00Detalii
45400000-1Lucrări de reparații interioare la Gimnaziul- grădiniță ,,I. Vazov” din s. Lopățica, r. Cahul60,981.00Detalii
15800000-6Diverse produse alimentare100,000.00Detalii