Profil organizatie - Agenţia Servicii PubliceProfil Companie
Date organizatie
1002600024700
Agenţia Servicii Publice
MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Pușkin, 42, MD-2012
Lista bugete
Sunt afișați itemii 1-10 din 132 items.
OrganizatieAn bugetarCPVCategorie cheltuieliSuma bugetata (fara TVA)ValutaStatus
  
Agenţia Servicii Publice201931600000-2Echipament electric476392.16MDLPublicatDetalii
Agenţia Servicii Publice201931600000-2Echipament electric476392.16MDLPublicatDetalii
Agenţia Servicii Publice201935200000-6Echipament de poliţie246090MDLPublicatDetalii
Agenţia Servicii Publice201950300000-8Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicaţii şi pentru echipament audiovizual196000MDLPublicatDetalii
Agenţia Servicii Publice201979500000-9Servicii de asistenţă în birou1125000MDLPublicatDetalii
Agenţia Servicii Publice201964200000-8Servicii de telecomunicaţii590000MDLPublicatDetalii
Agenţia Servicii Publice201972261000-2Servicii de asistenţă pentru software525734MDLPublicatDetalii
Agenţia Servicii Publice201931600000-2Echipament electric192450MDLPublicatDetalii
Agenţia Servicii Publice201918900000-8Articole de voiaj, şelărie, saci şi săculeţe211750MDLPublicatDetalii
Agenţia Servicii Publice201950500000-0Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor, a containerelor de metal şi a maşinilor315000MDLPublicatDetalii
Registru plan achiziții
Sunt afișați itemii 1-10 din 92 items.
OrganizatieCod CPVObiect achizitieValoare achizitieValutaStatut
 
Agenţia Servicii Publice31681410-0Materiale electrice476,392.16MDLPublicat in CBD
Agenţia Servicii Publice31681410-0Materiale electrice476,392.16MDLPublicat in CBD
Agenţia Servicii Publice35261000-1Panouri de informare246,090.00MDLPublicat in CBD
Agenţia Servicii Publice50300000-8Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicaţii şi pentru echipament audiovizual196,000.00MDLPublicat in CBD
Agenţia Servicii Publice79521000-2Servicii de fotocopiere1,125,000.00MDLPublicat in CBD
Agenţia Servicii Publice64210000-1Servicii de telefonie şi de transmisie de date590,000.00MDLPublicat in CBD
Agenţia Servicii Publice72261000-2Servicii de asistenţă pentru software525,734.00MDLPublicat in CBD
Agenţia Servicii Publice31625200-5Sisteme de alarmă de incendiu192,450.00MDLPublicat in CBD
Agenţia Servicii Publice18930000-7Saci şi săculeţe211,750.00MDLPublicat in CBD
Agenţia Servicii Publice50531200-8Servicii de întreţinere a aparatelor cu gaz315,000.00MDLPublicat in CBD
Registru achiziții active
Sunt afișați itemii 1-10 din 75 items.
Cod CPVObiect achizitieValoare
 
31681410-0Materiale electrice476,392.00Detalii
31681410-0Materiale electrice476,392.00Detalii
35261000-1Panouri informative interior și stradale, panouri cu logou și inscripție, logou cu inscripție, plăci de firmă 246,090.00Detalii
50300000-8Servicii de deservire și diagnosticare tehnică a utilajelor/echipamentelor de producere 196,000.00Detalii
79521000-2Servicii de imprimare și copiere alb/negru (repetat)1,125,000.00Detalii
64210000-1Servicii de telefonie fixă pentru activitatea Centrelor Multifuncționale ale ASP pe perioada 1 martie - 31 decembrie 2019590,000.00Detalii
72261000-2Servicii de mentenanță, suport şi dezvoltare a subsistemului „Acces Activ la Registrul Bunurilor Imobile (AARBI)” a SIA „Sisteme cadastrale”525,734.00Detalii
31625200-5Sistem de semnalizare pază și sistem de detectare-alarmare a incendiilor pentru Centrul Multifuncțional de pe adresa mun. Chișinău, str. Decebal, nr. 6 192,450.00Detalii
18930000-7Ambalaj tehnologic special211,750.00Detalii
50531200-8Servicii de deservire tehnică a centralelor termice cu gaze naturale, inclusiv electrice și a conductelor interioare de gaze naturale 315,000.00Detalii