Profil organizatie - UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVAProfil Companie
Date organizatie
1007600000794
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA
Lista bugete
Sunt afișați itemii 1-10 din 69 items.
OrganizatieAn bugetarCPVCategorie cheltuieliSuma bugetată (fără TVA)ValutaStatus
  
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA201939500000-7Articole textile480000MDLPublicatDetalii
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA201932300000-6Receptoare de televiziune şi de radio şi aparate de înregistrare sau de redare a sunetului sau a imaginii3225000MDLPublicatDetalii
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA201972200000-7Servicii de programare şi de consultanţă software670000MDLPublicatDetalii
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA201972200000-7Servicii de programare şi de consultanţă software670000MDLPublicatDetalii
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA201977300000-3Servicii pentru horticultură682421MDLPublicatDetalii
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA201922200000-2Ziare, reviste specializate, periodice şi reviste306547MDLPublicatDetalii
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA201945453000-7Lucrări de reparaţii generale şi de renovare441380MDLPublicatDetalii
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA201945200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice23571491.66MDLPublicatDetalii
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA201945200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice23571491.66MDLPublicatDetalii
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA201939100000-3Mobilier4920000MDLPublicatDetalii
Registru plan achiziții
Sunt afișați itemii 1-10 din 56 items.
OrganizatieCod CPVObiect achizițieValoare achizițieValutaStatut
 
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA39500000-7Achiziționarea îmbrăcămintei scenei la Obiectivul de menire social - culturală din str. N. Testemițanu 25480,000.00MDLPublicat în CBD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA32300000-6Echipament de sonorizare, iluminare și sistem video3,225,000.00MDLPublicat în CBD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA72200000-7Servicii de mentenanță a Sistemului Informațional de Management Universitar și a portalului universitar (repetat)670,000.00MDLPublicat în CBD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA72200000-7Servicii de programare şi de consultanţă software670,000.00MDLPublicat în CBD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA77300000-3Servicii de amenajare și întreținere a spațiilor verzi 682,421.00MDLPublicat în CBD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA22200000-2Ediții periodice prin abonare pentru anul 2019 306,547.00MDLPublicat în CBD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA45453000-7Lucrări de reparaţii generale şi de renovare441,380.00MDLPublicat în CBD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA45200000-9Lucrari de reconstructie a imobilului cadastral nr.cad.01000213832.01 cam 8 din str. M.Lomonosov,6323,571,491.66MDLPublicat în CBD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA45200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice2,357,149.66MDLPublicat în CBD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA39100000-3Fotolii rabatabile cu măsute pliante de scris4,920,000.00MDLPublicat în CBD
Registru achiziții active
Sunt afișați itemii 1-10 din 50 items.
Cod CPVObiect achizițieValoare
 
39500000-7Achiziționarea îmbrăcămintei scenei la Obiectivul de menire social - culturală din str. N. Testemițanu 25480,000.00Detalii
32300000-6Echipament de sonorizare, iluminare și sistem video3,225,000.00Detalii
72200000-7Servicii de mentenanță a Sistemului Informațional de Management Universitar și a portalului universitar (repetat)670,000.00Detalii
72200000-7Servicii de mentenanță a Sistemului Informațional de Management Universitar și a portalului universitar (repetat)670,000.00Detalii
77300000-3Servicii de amenajare și întreținere a spațiilor verzi 682,421.00Detalii
22200000-2Ediții periodice prin abonare pentru anul 2019 306,547.00Detalii
45200000-9Lucrari de reconstructie a imobilului cadastral nr.cad.01000213832.01 cam 8 din str. M.Lomonosov,6323,571,492.00Detalii
45453000-7Lucrări de reparație a Catedrei de Medicină Legală din incinta Centrului de Medicină Legală din str. Vladimir Korolenco, nr. 8441,380.00Detalii
45200000-9Reconstrucția imobilului cu nr.cadastral 0100213832,01, cam 8 din str. M. Lomonosov, mun.Chișinău2,357,150.00Detalii
39100000-3Fotolii rabatabile cu măsute pliante de scris4,920,000.00Detalii