Profil organizatie - UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVAProfil Companie
Date organizatie
1007600000794
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA
Lista bugete
Sunt afișați itemii 1-10 din 85 items.
OrganizatieAn bugetarCPVCategorie cheltuieliSuma bugetată (fără TVA)ValutaStatus
  
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA201924300000-7Produse chimice anorganice şi organice de bază551935MDLPublicatDetalii
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA201930200000-1Echipament şi accesorii pentru computer1864108MDLPublicatDetalii
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA201931600000-2Echipament electric620000MDLPublicatDetalii
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA201939100000-3Mobilier797000MDLPublicatDetalii
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA201945400000-1Lucrări de finisare a construcţiilor817984MDLPublicatDetalii
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA201939100000-3Mobilier2280000MDLPublicatDetalii
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA201944400000-4Diverse produse fabricate şi articole conexe281868.43MDLPublicatDetalii
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA201932400000-7Reţele619694MDLPublicatDetalii
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA201945200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice23571491.66MDLPublicatDetalii
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA201932300000-6Receptoare de televiziune şi de radio şi aparate de înregistrare sau de redare a sunetului sau a imaginii510000MDLPublicatDetalii
Registru plan achiziții
Sunt afișați itemii 1-10 din 79 items.
OrganizatieCod CPVObiect achizițieValoare achizițieValutaStatut
 
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA24300000-7Reactivi și kituri pentru investigații biochimice pentru procesul didactic 551,935.00MDLPublicat în CBD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA30200000-1Piese de schimb și consumabile pentru tehnica de calcul1,864,108.00MDLPublicat în CBD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA31600000-2Materiale electrice620,000.00MDLPublicat în CBD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA39100000-3Fotolii rabatabile cu masute pliante de scris 797,000.00MDLPublicat în CBD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA45400000-1Lucrări de reparație a Catedrei de Limbă Română si Terminologie Medicală din incinta Blocului didactic nr.3, niv.4817,984.00MDLPublicat în CBD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA32300000-6Echipament de sonorizare, iluminare și sistem video (repetat)3,225,000.00MDLPublicat în CBD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA33600000-6Reactivi și consumabile de laborator1,248,181.84MDLPublicat în CBD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA33600000-6Reactivi și consumabile de laborator1,248,181.84MDLPublicat în CBD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA45400000-1Modernizarea stațiilor telefonice din Blocul didactic central din bd. Ștefan cel mare, nr. 165 și Campusul studențesc Malina Mică din str. Nicolae Testemițanu, nr. 22, al USMF ”Nicolae Testemițanu”338,641.67MDLPublicat în CBD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA MOLDOVA39100000-3Mobilier pentru dotarea Căminului nr. 132,280,000.00MDLPublicat în CBD
Registru achiziții active
Sunt afișați itemii 1-10 din 68 items.
Cod CPVObiect achizițieValoare
 
30200000-1Piese de schimb și consumabile pentru tehnica de calcul1,864,108.00Detalii
31600000-2Materiale electrice615,100.00Detalii
39100000-3Fotolii rabatabile cu masute pliante de scris 797,000.00Detalii
45400000-1Lucrări de reparație a Catedrei de Limbă Română si Terminologie Medicală din incinta Blocului didactic nr.3, niv.4817,984.00Detalii
32300000-6Echipament de sonorizare, iluminare și sistem video (repetat)3,225,000.00Detalii
33600000-6Reactivi și consumabile de laborator1,248,182.00Detalii
45400000-1Modernizarea stațiilor telefonice din Blocul didactic central din bd. Ștefan cel mare, nr. 165 și Campusul studențesc Malina Mică din str. Nicolae Testemițanu, nr. 22, al USMF ”Nicolae Testemițanu”338,642.00Detalii
39100000-3Mobilier pentru dotarea Căminului nr. 132,280,000.00Detalii
44400000-4Tehnică sanitară281,868.00Detalii
32400000-7Echipament de rețea619,694.00Detalii