Profil organizatie - Ministerul Economiei și InfrastructuriiProfil Companie
Date organizatie
1006601000026
Ministerul Economiei și Infrastructurii
MOLDOVA, mun.Chişinău, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, MD - 2012
Lista bugete
Sunt afișați itemii 1-4 din 4 items.
OrganizatieAn bugetarCPVCategorie cheltuieliSuma bugetată (fără TVA)ValutaStatus
  
Ministerul Economiei și Infrastructurii201960400000-2Servicii de transport aerian1000000MDLPublicatDetalii
Ministerul Economiei și Infrastructurii201932200000-5Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie, radiodifuziune şi televiziune3000000MDLPublicatDetalii
Ministerul Economiei și Infrastructurii201873100000-3Servicii de cercetare şi de dezvoltare experimentală1859617MDLPublicatDetalii
Ministerul Economiei și Infrastructurii201873110000-6Servicii de cercetare1859617MDLPublicatDetalii
Registru plan achiziții
Sunt afișați itemii 1-4 din 4 items.
OrganizatieCod CPVObiect achizițieValoare achizițieValutaStatut
 
Ministerul Economiei și Infrastructurii60400000-2Servicii de transport aerian1,000,000.00MDLPublicat în CBD
Ministerul Economiei și Infrastructurii32200000-5Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie, radiodifuziune şi televiziune2,500,000.00MDLPublicat în CBD
Ministerul Economiei și Infrastructurii73110000-6Servicii de cercetare1,859,617.00MDLPublicat în CBD
Ministerul Economiei și Infrastructurii73110000-6Servicii de cercetare1,859,617.00MDLPublicat în CBD
Registru achiziții active
Sunt afișați itemii 1-3 din 3 items.
Cod CPVObiect achizițieValoare
 
32200000-5Echipament de televiziune, convertoare pentru televiziunea digitală terestră2,500,000.00Detalii
73110000-6Servicii de cercetare și dezvoltare cu privire la elaborarea documentelor normative în construcții 1,859,617.00Detalii
73110000-6Servicii de cercetare și dezvoltare 1,859,617.00Detalii