Ofertă pentru(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9
Date procedură de achiziție
Titlu
«Reparația străzilor din mun.Bălți: (Lotul 1) str. Sadoveanu (de la școala nr.2 până la podul peste r.Răuțel); (Lotul 2) drumul în interiorul cartierului str. Vlaicu 5,7,9; (Lotul 3) str-la Vlaicu până la str. Cahulului»
Beneficiar
Primăria mun. Bălți
Descriere
«Reparația străzilor din mun.Bălți: (Lotul 1) str. Sadoveanu (de la școala nr.2 până la podul peste r.Răuțel); (Lotul 2) drumul în interiorul cartierului str. Vlaicu 5,7,9; (Lotul 3) str-la Vlaicu până la str. Cahulului»
Valoare achiziție
3,734,854.49 MDL
Perioadă de depunere oferte
2023-05-02 07:00:00 - 2023-05-10 07:00:00
Ofertă
Lot
Obiect achiziție
Valoare lot
Valuta
Valoare ofertă, fără TVA
(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9
«Reparația străzilor din mun.Bălți: (Lotul 1) str. Sadoveanu (de la școala nr.2 până la podul peste r.Răuțel); (Lotul 2) drumul în interiorul cartierului str. Vlaicu 5,7,9; (Lotul 3) str-la Vlaicu până la str. Cahulului»
Publicată la data: 08/05/2023 18:42
Documente
DataNumeTipReferințaDescriereLimba
10/05/2023 10:01raport financiar 2021.signed.pdfDoc. de calificare(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01scrisoare de garanție a lucrărilor.signed.pdfDoc. de calificare(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01acord adițional la contract de locațiune.signed.pdfDoc. de calificare(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01angajament privind sustinerea tehnică și profesională a ofertantului, anexa 19.signed.pdfDoc. de calificare(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01angajament terț susținător financiar, anexa 18.signed.pdfDoc. de calificare(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01aviz pentru participare la licitatii publice. valabil pînă la 23.01.2024. anexa nr. 22.signed.pdfDoc. de calificare(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01cerere de participare, anexa 7.signed.pdfDoc. de calificare(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01certificat de atestare tehnico-profesională (diriginti de santier). semnat.pdfDoc. de calificare(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01certificat de atribuire a contului bancar.semnat.pdfDoc. de calificare(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01certificat înregistrare.semnat.signed.pdfDoc. de calificare(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01certificat lipsa datorii valabil 28.04.2023-13.05.2023 (fisc).signed.pdfDoc. de calificare(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01certificat privind disponibilitatea de bani lichizi, valabil pînă la 23.02.2026 (1).signed.pdfDoc. de calificare(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01contract 06-14-161 si proces verbal.signed.pdfDoc. de calificare(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01contract de locațiune.signed.pdfDoc. de calificare(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01contract nr. 06-14 si proces-verbal de recepție a lucrărilor finalizate. semnat.pdfDoc. de calificare(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi si neincadrarea acestora in situatia condamnarii.signed.pdfDoc. de calificare(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01declarația privind lichiditatea generală 2022 preventivă.signed.pdfDoc. de calificare(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01declaratia privind valabilitatea ofertei, anexa 8.signed.pdfDoc. de calificare(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01declarație terț susuținător profesional, anexa 21.signed.pdfDoc. de calificare(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01declarație terț susuținător tehnic, anexa 20.signed.pdfDoc. de calificare(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01documente de calificare mun. bălți lotul - 2.signed.pdfDoc. de calificare(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01extras din registrul de stat al persoanelor juridice 12.10.21. semnat.pdfDoc. de calificare(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01formularul - oferta f3.1 (lotul 2).signed.pdfPropunere financiară(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01gb primaria mun. balti - 10127.93 mdl.signed.pdfDoc. de calificare(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01licența privind genul de activitate.signed.pdfDoc. de calificare(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01licitatie 10.05.2023 municipiul balti - lotul 2 f3.signed.pdfPropunere financiară(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01licitatie 10.05.2023 municipiul balti - lotul 2 f5.signed.pdfPropunere financiară(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana
10/05/2023 10:01licitatie 10.05.2023 municipiul balti - lotul 2 f7.signed.pdfPropunere financiară(Lotul 2) Reparația drumului în interiorul cartierului str.Vlaicu 5,7,9-Romana