Ofertă pentruLot №3 Acumulator 12V 225 Ah
Date procedură de achiziție
Titlu
Acumulatoare pentru autobuze (repetat)
Beneficiar
Î.M. "Parcul urban de autobuze"
Descriere
Acumulatoare pentru autobuze Livrarea se va efectua de către ofertant, la depozitul beneficiarului. Bunurile vor fi achiziționate în loturi mici conform necesității entității contractante.
Valoare achiziție
534,266.40 MDL
Perioadă de depunere oferte
2021-10-03 05:00:00 - 2021-10-11 05:00:00
Ofertă
Lot
Obiect achiziție
Valoare lot
Valuta
Valoare ofertă, fără TVA
Lot №3 Acumulator 12V 225 Ah
Acumulator 12V 225 Ah
Publicată la data: 08/10/2021 11:26
Documente
DataNumeTipReferințaDescriereLimba
11/10/2021 08:00akb kursk.semnat.pdfDoc. de eligibilitate (DUAE)Lot №3 Acumulator 12V 225 Ah-Romana
11/10/2021 08:00autorizatie.подписан.pdfDoc. de eligibilitate (DUAE)Lot №3 Acumulator 12V 225 Ah-Romana
11/10/2021 08:00certificat de atribuire a contului bancar.подписан.pdfDoc. de eligibilitate (DUAE)Lot №3 Acumulator 12V 225 Ah-Romana
11/10/2021 08:00certificat privind lipsa sau existența restantelor.semnat.pdfDoc. de eligibilitate (DUAE)Lot №3 Acumulator 12V 225 Ah-Romana
11/10/2021 08:00confirmarea înscrierii în lista producătorilor de ba (producatori) (2) (1).semnat.pdfDoc. de eligibilitate (DUAE)Lot №3 Acumulator 12V 225 Ah-Romana
11/10/2021 08:00declaratie privind confirmarea identitatii.semnat.pdfDoc. de eligibilitate (DUAE)Lot №3 Acumulator 12V 225 Ah-Romana
11/10/2021 08:00extras maximum auto srl.подписан.pdfDoc. de eligibilitate (DUAE)Lot №3 Acumulator 12V 225 Ah-Romana
11/10/2021 08:00garantie pua.semnat.pdfDoc. de eligibilitate (DUAE)Lot №3 Acumulator 12V 225 Ah-Romana
11/10/2021 08:00monbat iso 14001.semnat.pdfDoc. de eligibilitate (DUAE)Lot №3 Acumulator 12V 225 Ah-Romana
11/10/2021 08:00monbat iso9001.semnat.pdfDoc. de eligibilitate (DUAE)Lot №3 Acumulator 12V 225 Ah-Romana
11/10/2021 08:00raport fin 2020 (1).semnat.pdfDoc. de eligibilitate (DUAE)Lot №3 Acumulator 12V 225 Ah-Romana
11/10/2021 08:00specificatii tehnice pua.semnat.pdfDoc. de eligibilitate (DUAE)Lot №3 Acumulator 12V 225 Ah-Romana
11/10/2021 08:00duae_ro_0.semnat.pdfDoc. de eligibilitate (DUAE)Lot №3 Acumulator 12V 225 Ah-Romana