Ofertă pentruLot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)
Date procedură de achiziție
Titlu
Reparația capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru pătrat)
Beneficiar
Primăria mun. Bălți
Descriere
Reparația capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru pătrat)
Valoare achiziție
25,559,250.00 MDL
Perioadă de depunere oferte
2020-09-03 07:00:00 - 2020-09-09 07:00:00
Ofertă
Lot
Obiect achiziție
Valoare lot
Valuta
Valoare ofertă, fără TVA
Lot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)
Reparația capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru pătrat)
Publicată la data: 08/09/2020 15:34
Documente
DataNumeTipReferințaDescriereLimba
09/09/2020 10:00certificat de calitate pavaj.semnat.pdfDoc. de calificareLot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)cERTIFICAT DE CALIFICARE PAVAJ.Romana
09/09/2020 10:00certificat despre conturile bancare.semnat.pdfPropunere financiarăLot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)CERTIFICAT PRIVIND DISPONIBILITATEA BANILOR LICHIZI,SRL MARSHARCONRomana
09/09/2020 10:00raport financiar 2019.semnat.pdfPropunere financiarăLot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)SITUAȚIILE FINANCIARE PENTRU ANUL 2019,SRL MARSHARCONRomana
09/09/2020 10:00certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public nașional.semnat.pdfPropunere financiarăLot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)CERTIFICAT privind lipsa sau existenta restantelor față de bugetul public național SRL MARSHARCONRomana
09/09/2020 13:44garanție bancară str.decebal.semnat.pdfPropunere financiarăLot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)GARANȚIE BANCARĂ PENTRU Lot 4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt.cel Mare pînă la DEPO”,SRL MARSHARCONRomana
09/09/2020 13:44f3.1 oferta.semnat (12).pdfPropunere financiarăLot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)FORMULARUL F3.1 OFERTĂ PENTRU ; Lot 4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt.cel Mare pînă la DEPO”,SRL MARSHARCONRomana
09/09/2020 10:00manualul de calitate.semnat.pdfDoc. de calificareLot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)MANUALUL DE ASIGURARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE MONTAJ SRL MARSHARCONRomana
09/09/2020 13:44deviz.zipPropunere financiarăLot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)DEVIZ-OFERTA,FORMULARELE 3,5,7+ GRAFICUL LUCRĂRILORRomana
09/09/2020 10:00certificat de înregistrare,extras.zipDoc. de eligibilitate (DUAE)Lot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE+ EXTRAS DIN REGISTRUL DE STAT AL PERSOANELOR JURIDICE SRL MAESHARCONRomana
09/09/2020 10:00f3.13 lista subcontractori.semnat (3).pdfGaranțiiLot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)FORMULARUL F3.13 LISTA SUBCONTRACTORILOR ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA SRL MARSHARCONRomana
09/09/2020 10:00aviz 2020.semnat.pdfDoc. de eligibilitate (DUAE)Lot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)AVIZ pentru participare la licitațiile publice,SRL MARSHARCONRomana
09/09/2020 10:00duae.semnat (3).pdfDoc. de eligibilitate (DUAE)Lot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN,SRL MARSHARCONRomana
09/09/2020 10:00experiența similară.zipGaranțiiLot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)FORMULARUL F3.9 EXPERIENŢĂ SIMILARĂ SRL MARSHARCONRomana
09/09/2020 10:00f 3.12 personalul.zipGaranțiiLot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)FORMULARUL F3.12 DECLARAŢIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului SRL MARSHARCONRomana
09/09/2020 10:00f3.14 info privind asocierea.semnat (2).pdfGaranțiiLot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)FORMULARUL F3.14 INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiţie,SRL MARSHARCONRomana
09/09/2020 10:00f3.8 declarație priv oblig fața de alți ben.semnat (2).pdfGaranțiiLot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)FORMULARUL F3.8 DECLARAŢIE privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari SRL MARSHARCONRomana
09/09/2020 10:00f3.5 declarație.semnat (4).pdfDoc. de eligibilitate (DUAE)Lot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)FORMULARUL F3.5 DECLARAŢIE de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015,SRL MARSHARCONRomana
09/09/2020 10:00f3.7 info gen.semnat (3).pdfGaranțiiLot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)FORMULARUL F3.7 FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT,SRL MARSHARCONRomana
09/09/2020 10:00termen de garanție.semnat (4).pdfGaranțiiLot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)Termenul de garanție a lucrărilor 5 ani,garanșia pentru pavaj 3 ani.Romana
09/09/2020 10:00f 3.11.zipGaranțiiLot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)FORMULARUL F3.11 DECLARAŢIE privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului SRL MARSHARCONRomana
09/09/2020 10:00f3.6 declarație conduita etica.semnat (3).pdfDoc. de eligibilitate (DUAE)Lot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)FORMULARUL F3.6 DECLARAŢIE privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere,SRL MARSHARCONRomana
09/09/2020 10:00f3.10 lista lucrari executate.semnat(2).pdfGaranțiiLot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)FORMULARUL F3.10 DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE SRL MARSHARCONRomana
09/09/2020 10:00declarație.semnat (2).pdfDoc. de eligibilitate (DUAE)Lot4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE ,SRL MARSHARCONRomana