Achiziție - Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru anul 2019-2020.

Achizitie Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Informație generală
Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru anul 2019-2020.
400,000.00 MDL
anulat
ocds-b3wdp1-MD-1558008330551

licitație deschisă
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
16/05/2019 15:09
clarificări
27/05/2019 08:30
depunere
05/06/2019 08:00
deschidere oferte
05/06/2019 08:00
analiză
desemnare câștigător
contract
Procedura anulata
Cancellation of an invalid procedure.
Surse de finanțare
data validării: 16/05/2019 12:48
Trezoreria de Stat

suma planificată 400,000.00 MDL

Detalii achiziție
Valoare CPV Obiect achizitie Cantitate Livrare
400,000.00 MDL 66500000-5 Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru anul 2019-2020 1 Bucata 15.06.2019 - 30.12.2019
str. Petricani 19
66500000-5 Asigurare CASCO 15 Bucata
66500000-5 Asigurare de accidente, traumatisme și invaliditate a colaboratorilor IGPF la momentul aflării la volan și a pasagerilor. 1 Bucata
66500000-5 Cartea verde pentru perioada de 15 zile, zona 3. 10 Bucata
Documente
DenumireTip documentReferintaDescriereDescarca
anunt_de_participare.docxbiddingDocuments(nu este setat)Descarca
duae.docbiddingDocuments(nu este setat)Descarca
anexa 1 lista de automobile.docbiddingDocuments(nu este setat)Descarca
anexa 2 casco.docxbiddingDocuments(nu este setat)Descarca
documentatia_standard_servicii (2).docxbiddingDocuments(nu este setat)Descarca
Persoană de contact
Clarificări
Calcularea primei de asigurare RCA pentru remorci
pentru Achiziție
16.05.2019 16:46

Indicați vă rog exact de care VW Transporter, (nr. de înmatriculare) vor fi tractate remorcile, este necesar pentru a calcula corect prima de asigurare pentru acestea. În RCA data se indică obligatoriu aceste date. A existat un precedent cînd ANSC a anulat o licitație pe acest motiv. În anunț sunt tocmai unsprezece autovehicule de marca VW Transporter și cinci remorci.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

16.05.2019 17:14

Modificările de rigoare vor fi efectuate în termeni cît mai restrînși, modificînd Anexa 1.

... afișează tot conținutul

Separarea pe loturi
pentru Achiziție
16.05.2019 16:05

Bună ziua, separați vă rugăm loturile în RCA, CASCO, Carte Verde și Asigurare de accidente, traumatisme și invaliditate a colaboratorilor IGPF la momentul aflării la volan și a pasagerilor pentru a acorda posibilitatea de participare la licitație și a companiilor de asigurări care nu emit Carte verde. În cazu de față se încalcă principiul concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice consfințit în legislația privind achizițiile publice. În caz contrar vom fi nevoiți să contestăm procedura de achiziție anunțată de autoritatea dumneavoastră.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

16.05.2019 16:40

Pentru respectarea principiul concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice, autoritatea contractantă va efectua modificările de rigoare în procedura dată.

... afișează tot conținutul

Calcularea primei de asigurare RCA pentru remorci
pentru Achiziție
16.05.2019 16:14

Indicați vă rog exact de care autovehicule vor fi tractate remorcile, este necesar pentru a calcula corect prima de asigurare pentru acestea. În RCA data se indică obligatoriu aceste date.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

16.05.2019 16:40

Remorcile vor fi tractate de VW Transporter

... afișează tot conținutul

Eroare valoarea estimată a licitației
pentru Achiziție
16.05.2019 16:19

Companiile de asigurări nu sunt plătitoare de TVA, respectiv valoarea estimată a achiziției trebuie să nu includă în sine TVA. Art. 103, al. (1), pct. 12), lit. g) din Codul Fiscal prevede expres acest lucru: „Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere: operaţiile de asigurare şi/sau de reasigurare, inclusiv serviciile de intermediere a acestora”. Vă informăm că Valoarea estimată a licitației RCA indicată de dumneavoastră în cererea de oferte de 400 000 MDL este prea mică. Prima de asigurare spre plată pentru achiziționarea tuturor serviciilor de asigurare menționate în anunț depășesc cu mult suma de 400 000 lei, prima respectivă a fost calculată conform Metodologiei de calcul al primei de asigurare de bază și al coeficienților de rectificare pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, prevăzută de legislația din domeniul asigurărilor. RUGĂM revizuirea sumei menționate, altfel operatorii economici nu vor putea plasa ofertele pe platformă. Solicităm indicarea corectă a Valorii achiziției.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

16.05.2019 16:40

Pentru licitațiile publice și COP e posibil de oferit prețul mai mare decît suma estimativă. Totodată vă informăm că conform art.70 alin.(1) lit. d din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, în următoarele cazuri: - au fost depuse numai oferte care depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi.

... afișează tot conținutul

Eroare Valoarea estimată fără TVA
pentru Achiziție
16.05.2019 16:20

Solicităm revizuirea sumei estimate de achiziție. Totodată suma indicată de dumneavoastră este prea mică. Solicităm indicarea corectă a Valorii achiziției. Dacă nu veți face acest lucru Companiile de asigurări nu vor putea depune ofertele deoarece platforma nu acceptă oferte la care suma este mai mare decât valoarea estimată. Respectiv achiziția va fi anulată.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

16.05.2019 16:40

Pentru licitațiile publice și COP e posibil de oferit prețul mai mare decît suma estimativă. Totodată vă informăm că conform art.70 alin.(1) lit. d din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, în următoarele cazuri: - au fost depuse numai oferte care depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi.

... afișează tot conținutul

Numărul pașaportului tehnic
pentru Achiziție
16.05.2019 16:36

În RCA Data se introduce nr. pașaportului tehnic ci nu a VIN - codul mașinii. În baza VIN - codului mașinii nu este posibil de calculat prima de asigurare. Respectiv solicităm repetat să completați lista unităților de transport care urmează a fi asigurate RCA cu nr. pașaportului tehnic (unde lipsește). Fără nr. pașaportului tehnic este imposibil de calculat prima de asigurare.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

16.05.2019 17:14

Automobilele pentru care lipsește numărul pașaportului tehnic sunt în posesia IGPF din 2004, fiind asigurate conform legislației în vigoare, respectiv companiile de asigurări au calculat prima de asigurare după VIN.

... afișează tot conținutul

Numărul pașaportului tehnic
pentru Achiziție
16.05.2019 16:24

Completați lista unităților de transport care urmează a fi asigurate RCA cu nr. pașaportului tehnic (unde lipsește). Fără nr. pașaportului tehnic este imposibil de calculat prima de asigurare.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

16.05.2019 16:40

Calculați prima de asigurare dupa VIN - codul mașinii.

... afișează tot conținutul

Numărul pașaportului tehnic
pentru Achiziție
16.05.2019 17:00

Recomandăm să interpelați CNPF ca autoritatea de supravighere în domeniul asigurărilor și gestionarul Sistemului RCA Data pentru a concretiza în baza căror date se calculează prima de asigurare pentru RCA. https://www.cnpf.md/storage/files/files/Lista%20angajatilor.pdf Bugai Liuba - Specialist principal - tel 859-414 sau Condrea Polina - Şef direcţie - analiză şi actuariat - 859-485.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

17.05.2019 08:38

Autoritatea contractantă anual solicită de la CNPF calculul estimativ al primei de asigurare în baza Anexei 1. Totodată vă informăm că clarificările privind documentația de atribuire se solicită de către operatorul economic și prevede o ˝lămurire˝ și nici decum nu o recomandare pentru autoritatea contractantă.

... afișează tot conținutul

Numărul pașaportului tehnic
pentru Achiziție
16.05.2019 16:55

Este imposibil de calculat prima de asigurare prin sistemul RCA DATA în baza În baza VIN - codului mașinii (nu există așa rubrică de completat). Respectiv insistăm repetat să completați lista unităților de transport care urmează a fi asigurate RCA cu nr. pașaportului tehnic (unde lipsește). Reiterăm că fără nr. pașaportului tehnic este imposibil de calculat prima de asigurare.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

17.05.2019 08:29

Automobilele cu numere de înmatriculare DG **** nu au număr la pașaportul tehnic. Respectiv toți operatorii economici calculează în baza la VIN.

... afișează tot conținutul

Eroare valoarea estimată a licitației
pentru Achiziție
16.05.2019 16:41

Da, aveți dreptate când faceți trimitere la art.70 alin.(1) lit. d din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, însă tot dumneavoastră ca autoritate contractantă veți avea de pierdut căci veți anula licitația și veți fi nevoiți să anunțați o licitație nou, veți pierde doar timpul. Respectiv există riscul ca autovehiculele Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI să rămână o perioadă de timp fără acoperire de asigurare.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

16.05.2019 17:14

Autoritatea contractantă a calculat valoare estimativă conform legislației în vigoare și conform necesităților acesteia.

... afișează tot conținutul

Numărul pașaportului tehnic
pentru Achiziție
17.05.2019 08:34

În cazul în care automobilele cu numere de înmatriculare DG **** nu au număr la pașaportul tehnic. Atașați copiile pașapoartelor tehnice pentru a introduce manual toate datele în RCA DATA, pentru a purtea calcula prima de asigurare, informația menționată în Anexa nr. 1 este insuficientă.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

17.05.2019 09:17

La rubrica numărul pașaportului tehnic, introduceți VIN-ul. Automobilele date sunt în RCA DATA. Pentru a afla detailiat metodologia de calcul a primei de asigurare pentru automobilele cu numere DG apelați persoana responsabilă de achiziția dată.

... afișează tot conținutul