Profil organizație - Ministerul Educației și CercetăriiProfil Companie

Date organizație

1006601000107

Denumire

Ministerul Educației și Cercetării

Adresa juridică

MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, MD-2033
Listă bugete
Sunt afișați itemii 1-10 din 156 items.
OrganizațieAn bugetarCPVCategorie cheltuieliSuma bugetată (fără TVA)ValutaStatus
  
Ministerul Educației și Cercetării202480500000-9Servicii de formare6000000MDLPublicatDetalii
Ministerul Educației și Cercetării202471200000-0Servicii de arhitectură şi servicii conexe30916MDLPublicatDetalii
Ministerul Educației și Cercetării202460400000-2Servicii de transport aerian12760MDLPublicatDetalii
Ministerul Educației și Cercetării202471500000-3Servicii privind construcţiile2500MDLPublicatDetalii
Ministerul Educației și Cercetării202434100000-8Autovehicule3112000MDLPublicatDetalii
Ministerul Educației și Cercetării202480500000-9Servicii de formare23866MDLPublicatDetalii
Ministerul Educației și Cercetării202422100000-1Cărţi, broşuri şi pliante tipărite16025239.38MDLPublicatDetalii
Ministerul Educației și Cercetării202480500000-9Servicii de formare4000MDLPublicatDetalii
Ministerul Educației și Cercetării202480500000-9Servicii de formare8500000MDLPublicatDetalii
Ministerul Educației și Cercetării202480500000-9Servicii de formare8500000MDLPublicatDetalii
Registru plan achiziții
Sunt afișați itemii 1-10 din 162 items.
OrganizațieCod CPVObiect achizițieValoare achizițieValutaStatut
 
Ministerul Educației și Cercetării80500000-9Achiziționarea Serviciilor de organizare și desfășurare a cursurilor de perfecționare (pentru Educatori)6,000,000.00MDLPublicat în CBD
Ministerul Educației și Cercetării80500000-9Achiziționarea serviciilor de organizare și desfășurare a cursurilor de perfecționare (pentru Educatori)6,000,000.00MDLPublicat în CBD
Ministerul Educației și Cercetării80500000-9Serviciilor de organizare și desfășurare a cursurilor de perfecționare (pentru Educatori)6,000,000.00MDLPublicat în CBD
Ministerul Educației și Cercetării71200000-0Servicii de supraveghere de autor30,916.00MDLPublicat în CBD
Ministerul Educației și Cercetării60400000-2Achiziționarea serviciilor de transport aerian internaţional de pasageri12,760.00MDLPublicat în CBD
Ministerul Educației și Cercetării71500000-3Achiziţionarea serviciilor de verificare, în cadrul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, a construcţiilor şi a instalaţiilor aferente la obiectivul „ Modernizarea și reconstrucția Centrului de Excelență în Construcții din str.Gh.Asachi nr.71, m2,500.00MDLPublicat în CBD
Ministerul Educației și Cercetării34100000-8Achiziționare autovehicule destinate transportului elevilor din învățământul general din raionul Taraclia3,112,000.00MDLPublicat în CBD
Ministerul Educației și Cercetării80500000-9Servicii educaționale, cu privire la achitarea burselor de instruire și alocațiilor pentru cazare în cadrul programului de mobilitate (CEEPUS), pentru perioada ianuarie-august 2024.23,866.00MDLPublicat în CBD
Ministerul Educației și Cercetării22100000-1Manuale școlare pentru învățământul primar, gimnazial și liceal16,025,239.38MDLPublicat în CBD
Ministerul Educației și Cercetării80500000-9- Servicii educaționale, cu privire la achitarea burselor de instruire și alocațiilor pentru cazare în cadrul programului de mobilitate (CEEPUS), pentru perioada ianuarie-august 2024.4,000.00MDLPublicat în CBD
Registru achiziții active
Sunt afișați itemii 1-10 din 91 items.
Cod CPVTitlu achizițieiValoareValuta
  
34100000-8Achiziționare autovehicule destinate transportului elevilor din învățământul general din raionul Taraclia3,111,837.48MDLDetalii
22100000-1Manuale școlare pentru învățământul primar, gimnazial și liceal16,025,239.38MDLDetalii
80500000-9Servicii de organizare și desfășurare a cursurilor de învățare a limbii române de către minoritățile naționale 8,500,000.00MDLDetalii
80500000-9Serviciil de organizare și desfășurare a cursurilor de învățare a limbii române de către minoritățile naționale850,000.00MDLDetalii
80500000-9Serviciilor de organizare și desfășurare a cursurilor de perfecționare 8,000,000.00MDLDetalii
37400000-2Achiziționarea echipamentului și inventarului sportiv 584,000.00MDLDetalii
30100000-0Rechizite de birou 120,000.00MDLDetalii
80500000-9Servicii de organizare și desfășurare a cursurilor de învățare a limbii române de către minoritățile naționale9,400,000.00MDLDetalii
50300000-8Achiziționarea serviciilor de deservire a tehnicii de birou, pentru anul 2024 88,000.00MDLDetalii
80500000-9Servicii de organizare și desfășurare a cursurilor de recalificare profesională6,000,000.00MDLDetalii
Aprecieri
Date companie
Nume

Ministerul Educației și Cercetării

IDNO

1006601000107

Adresa

Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 MD-2033

Aprecieri

Nu există aprecieri pentru această companie.