Profil organizație - IMSP Spitalul Clinic de PsihiatrieProfil Companie

Date organizație

1003600150554

Denumire

IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

Adresa juridică

MOLDOVA, mun.Chişinău, or.Codru (mun. Chişinău), Costiujeni, 3, MD-2011
Listă bugete
Sunt afișați itemii 1-10 din 319 items.
OrganizațieAn bugetarCPVCategorie cheltuieliSuma bugetată (fără TVA)ValutaStatus
  
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie202244400000-4Diverse produse fabricate şi articole conexe82100MDLPublicatDetalii
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie202244400000-4Diverse produse fabricate şi articole conexe60971MDLPublicatDetalii
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie202272600000-6Servicii de asistenţă şi de consultanţă informatică164500MDLPublicatDetalii
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie202250400000-9Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie78600MDLPublicatDetalii
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie202244400000-4Diverse produse fabricate şi articole conexe82100MDLPublicatDetalii
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie202244400000-4Diverse produse fabricate şi articole conexe82100MDLPublicatDetalii
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie202230200000-1Echipament şi accesorii pentru computer184304.17MDLPublicatDetalii
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie202290400000-1Servicii privind apele reziduale76800MDLPublicatDetalii
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie202215800000-6Diverse produse alimentare4946175MDLPublicatDetalii
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie202232300000-6Receptoare de televiziune şi de radio şi aparate de înregistrare sau de redare a sunetului sau a imaginii58900MDLPublicatDetalii
Registru plan achiziții
Sunt afișați itemii 1-10 din 307 items.
OrganizațieCod CPVObiect achizițieValoare achizițieValutaStatut
 
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie44400000-4Articole sanitare (repetat)82,100.00MDLPublicat în CBD
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie44400000-4Dispozitive de protecție împotriva incendiilor60,971.00MDLPublicat în CBD
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie72600000-6Servicii de mentenanță a Sistemului informațional automatizat „Asistența medicală spitalicească” (SIA AMS)164,500.00MDLPublicat în CBD
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie50400000-9Servicii de mentenanță a echipamentelor medicale78,600.00MDLPublicat în CBD
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie44400000-4Articole sanitare82,100.00MDLPublicat în CBD
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie44400000-4Articole sanitare82,100.00MDLPublicat în CBD
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie30200000-1Calculatoare, imprimante, piese pentru calculatoare și echipament de rețea184,304.17MDLPublicat în CBD
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie90400000-1Servicii de spălare hidropneumatică a țevilor de canalizare externă (repetat)76,800.00MDLPublicat în CBD
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie15800000-6Produse alimentare pentru semestrul II, anul 20224,946,175.00MDLPublicat în CBD
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie32300000-6Sisteme video de supraveghere58,900.00MDLPublicat în CBD
Registru achiziții active
Sunt afișați itemii 1-10 din 242 items.
Cod CPVTitlu achizițieiValoareValuta
  
44400000-4Articole sanitare (repetat)82,100.00MDLDetalii
44400000-4Dispozitive de protecție împotriva incendiilor60,971.00MDLDetalii
72600000-6Servicii de mentenanță a Sistemului informațional automatizat „Asistența medicală spitalicească” (SIA AMS)164,500.00MDLDetalii
50400000-9Servicii de mentenanță a echipamentelor medicale78,600.00MDLDetalii
44400000-4Articole sanitare82,100.00MDLDetalii
30200000-1Calculatoare, imprimante, piese pentru calculatoare și echipament de rețea184,304.17MDLDetalii
90400000-1Servicii de spălare hidropneumatică a țevilor de canalizare externă (repetat)76,800.00MDLDetalii
15800000-6Produse alimentare pentru semestrul II, anul 20224,946,175.00MDLDetalii
32300000-6Sisteme video de supraveghere58,900.00MDLDetalii
50400000-9Servicii de metrologie a dispozitivelor medicale (repetat) 83,300.00MDLDetalii
Aprecieri
Date companie
Nume

IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

IDNO

1003600150554

Adresa

Costiujeni, 3 MD-2011

Aprecieri

Nu există aprecieri pentru această companie.