Profil organizație - IMSP Spitalul Clinic de PsihiatrieProfil Companie

Date organizație

1003600150554

Denumire

IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

Adresa juridică

MOLDOVA, mun.Chişinău, or.Codru (mun. Chişinău), Costiujeni, 3, MD-2011
Listă bugete
Sunt afișați itemii 1-10 din 355 items.
OrganizațieAn bugetarCPVCategorie cheltuieliSuma bugetată (fără TVA)ValutaStatus
  
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie202215800000-6Diverse produse alimentare962680MDLPublicatDetalii
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie202239500000-7Articole textile284000MDLPublicatDetalii
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie202224100000-5Gaze116800MDLPublicatDetalii
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie202215800000-6Diverse produse alimentare5515585MDLPublicatDetalii
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie202245200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice248722.88MDLPublicatDetalii
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie202239300000-5Diverse echipamente116535MDLPublicatDetalii
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie202209100000-0Combustibili252200MDLPublicatDetalii
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie202298300000-6Servicii diverse1188000MDLPublicatDetalii
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie202209100000-0Combustibili252200MDLPublicatDetalii
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie202209100000-0Combustibili252200MDLPublicatDetalii
Registru plan achiziții
Sunt afișați itemii 1-10 din 344 items.
OrganizațieCod CPVObiect achizițieValoare achizițieValutaStatut
 
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie15800000-6Produse de panificație pentru anul 2023 962,680.00MDLPublicat în CBD
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie39500000-7Inventar moale (Repetat II)284,000.00MDLPublicat în CBD
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie24100000-5Oxigen medical gazos pentru anul 2023116,800.00MDLPublicat în CBD
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie15800000-6Produse alimentare pentru semestrul I, anul 2023 5,515,585.00MDLPublicat în CBD
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie45200000-9Lucrări de reparații interioare în cadrul Secției nr.10248,722.88MDLPublicat în CBD
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie39300000-5Echipament de bucătărie 116,535.00MDLPublicat în CBD
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie09100000-0Produse petroliere pentru anul 2023 252,200.00MDLPublicat în CBD
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie98300000-6Servicii de spălare pentru anul 20231,188,000.00MDLPublicat în CBD
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie09100000-0Produse petroliere pentru anul 2023 252,200.00MDLPublicat în CBD
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie09100000-0Produse petroliere252,200.00MDLPublicat în CBD
Registru achiziții active
Sunt afișați itemii 1-10 din 278 items.
Cod CPVTitlu achizițieiValoareValuta
  
15800000-6Produse de panificație pentru anul 2023 962,680.00MDLDetalii
39500000-7Inventar moale (Repetat II)284,000.00MDLDetalii
24100000-5Oxigen medical gazos pentru anul 2023116,800.00MDLDetalii
15800000-6Produse alimentare pentru semestrul I, anul 2023 5,515,585.00MDLDetalii
45200000-9Lucrări de reparații interioare în cadrul Secției nr.10248,722.88MDLDetalii
39300000-5Echipament de bucătărie 116,535.00MDLDetalii
09100000-0Produse petroliere pentru anul 2023 252,200.00MDLDetalii
98300000-6Servicii de spălare pentru anul 20231,188,000.00MDLDetalii
09100000-0Produse petroliere pentru anul 2023 252,200.00MDLDetalii
09100000-0Produse petroliere252,000.00MDLDetalii
Aprecieri
Date companie
Nume

IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

IDNO

1003600150554

Adresa

Costiujeni, 3 MD-2011

Aprecieri

Nu există aprecieri pentru această companie.