Profil organizație - Primaria comunei BacioiProfil Companie

Date organizație

1007601010220

Denumire

Primaria comunei Bacioi

Adresa juridică

MOLDOVA, mun.Chişinău, s.Băcioi, Independenței 125, MD-6812
Listă bugete
Sunt afișați itemii 1-10 din 34 items.
OrganizațieAn bugetarCPVCategorie cheltuieliSuma bugetată (fără TVA)ValutaStatus
  
Primaria comunei Bacioi202145200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice518356MDLPublicatDetalii
Primaria comunei Bacioi202145200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice6500000MDLPublicatDetalii
Primaria comunei Bacioi202145200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice5368826MDLPublicatDetalii
Primaria comunei Bacioi202115800000-6Diverse produse alimentare1525500MDLPublicatDetalii
Primaria comunei Bacioi202145200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice4481755.63MDLPublicatDetalii
Primaria comunei Bacioi202145200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice1006385MDLPublicatDetalii
Primaria comunei Bacioi202145200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice137420.54MDLPublicatDetalii
Primaria comunei Bacioi202145200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice60066.34MDLPublicatDetalii
Primaria comunei Bacioi202144100000-1Materiale de construcţii şi articole conexe490000MDLPublicatDetalii
Primaria comunei Bacioi202145200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice3970184MDLPublicatDetalii
Registru plan achiziții
Sunt afișați itemii 1-10 din 34 items.
OrganizațieCod CPVObiect achizițieValoare achizițieValutaStatut
 
Primaria comunei Bacioi45200000-9Lucrări de amenajare exterioară la IET nr. 176 din com. Băcioi518,356.00MDLPublicat în CBD
Primaria comunei Bacioi45200000-9„Lucrări de construcție a sistemului de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare din s. Băcioi, s. Străisteni, s. Brăila, com. Băcioi, mun. Chișinău. Etapa I – rețele de alimentare cu apă în s. Brăila”6,500,000.00MDLPublicat în CBD
Primaria comunei Bacioi45200000-9„Lucrări de construcție a sistemului de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare din s. Băcioi, s. Străisteni, s. Brăila, com. Băcioi, mun. Chișinău. Etapa I – rețele de alimentare cu apă în s. Brăila”5,368,826.00MDLPublicat în CBD
Primaria comunei Bacioi15800000-6Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie din com. Băcioi1,525,500.00MDLPublicat în CBD
Primaria comunei Bacioi45200000-9Lucrări de reparație a drumurilor publice din com. Băcioi, mun. Chișinău4,481,755.63MDLPublicat în CBD
Primaria comunei Bacioi45200000-9Lucrări de reparație și reconstrucție a blocurilor alimentare la Grădinițele de copii nr. 101 și 171 din comuna Băcioi1,006,385.00MDLPublicat în CBD
Primaria comunei Bacioi45200000-9Lucrări de reparație în incinta primăriei com. Băcioi137,420.54MDLPublicat în CBD
Primaria comunei Bacioi45200000-9Lucrări de reparație în incinta primăriei com. Băcioi60,066.34MDLPublicat în CBD
Primaria comunei Bacioi44100000-1Materiale de construcție - Beton C25/30 (beton hidrotehnic)490,000.00MDLPublicat în CBD
Primaria comunei Bacioi15800000-6Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie din com. Băcioi799,999.00MDLPublicat în CBD
Registru achiziții active
Sunt afișați itemii 1-10 din 31 items.
Cod CPVTitlu achizițieiValoareValuta
  
45200000-9Lucrări de amenajare exterioară la IET nr. 176 din com. Băcioi518,356.00MDLDetalii
45200000-9„Lucrări de construcție a sistemului de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare din s. Băcioi, s. Străisteni, s. Brăila, com. Băcioi, mun. Chișinău. Etapa I – rețele de alimentare cu apă în s. Brăila”6,442,590.60MDLDetalii
45200000-9„Lucrări de construcție a sistemului de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare din s. Băcioi, s. Străisteni, s. Brăila, com. Băcioi, mun. Chișinău. Etapa I – rețele de alimentare cu apă în s. Brăila”5,368,826.00MDLDetalii
15800000-6Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie din com. Băcioi1,525,500.00MDLDetalii
45200000-9Lucrări de reparație a drumurilor publice din com. Băcioi, mun. Chișinău4,481,755.63MDLDetalii
45200000-9Lucrări de reparație și reconstrucție a blocurilor alimentare la Grădinițele de copii nr. 101 și 171 din comuna Băcioi1,006,385.00MDLDetalii
45200000-9Lucrări de reparație în incinta primăriei com. Băcioi137,420.54MDLDetalii
45200000-9Lucrări de reparație în incinta primăriei com. Băcioi60,066.34MDLDetalii
44100000-1Materiale de construcție - Beton C25/30 (beton hidrotehnic)490,000.00MDLDetalii
45200000-9Lucrări de reparație a străzilor din com. Băcioi cu beton asfaltic și tratament bituminos ( str. Miorița, str. Chișinău, str. Lozioara, str. Ion Vatamanu)3,970,184.00MDLDetalii
Aprecieri
Date companie
Nume

Primaria comunei Bacioi

IDNO

1007601010220

Adresa

Independenței 125 MD-6812

Aprecieri

Nu există aprecieri pentru această companie.