Profil organizație - Agenția de Dezvoltare Regională NordProfil Companie

Date organizație

1009601000267

Denumire

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Adresa juridică

MOLDOVA, mun.Bălţi, mun.Bălţi, Piața Vasile Alecsandri 8, MD-3100
Listă bugete
Sunt afișați itemii 1-10 din 109 items.
OrganizațieAn bugetarCPVCategorie cheltuieliSuma bugetată (fără TVA)ValutaStatus
  
Agenția de Dezvoltare Regională Nord202471500000-3Servicii privind construcţiile137527.21MDLPublicatDetalii
Agenția de Dezvoltare Regională Nord202471500000-3Servicii privind construcţiile114494.62MDLPublicatDetalii
Agenția de Dezvoltare Regională Nord202471500000-3Servicii privind construcţiile32959.46MDLPublicatDetalii
Agenția de Dezvoltare Regională Nord202471500000-3Servicii privind construcţiile15438.71MDLPublicatDetalii
Agenția de Dezvoltare Regională Nord202471500000-3Servicii privind construcţiile62424.86MDLPublicatDetalii
Agenția de Dezvoltare Regională Nord202445200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice6242486.69MDLPublicatDetalii
Agenția de Dezvoltare Regională Nord202471500000-3Servicii privind construcţiile339037.52MDLPublicatDetalii
Agenția de Dezvoltare Regională Nord202471500000-3Servicii privind construcţiile84632.75MDLPublicatDetalii
Agenția de Dezvoltare Regională Nord202471500000-3Servicii privind construcţiile88851.1MDLPublicatDetalii
Agenția de Dezvoltare Regională Nord202471500000-3Servicii privind construcţiile224253.09MDLPublicatDetalii
Registru plan achiziții
Sunt afișați itemii 1-10 din 120 items.
OrganizațieCod CPVObiect achizițieValoare achizițieValutaStatut
 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord71500000-3servicii de supraveghere tehnică la 1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sîngerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală-N. Testemițanu din or. Sîngerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sîngerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sîngerei; 5. Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze-str-la A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze-Taras Șevcenko) din or. Sîngerei” în cadrul proiectului „Sîngerei orașul Incluziunii Teritoriale-etapa II”137,527.21MDLPublicat în CBD
Agenția de Dezvoltare Regională Nord71500000-3servicii de supraveghere tehnică la Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți114,494.62MDLPublicat în CBD
Agenția de Dezvoltare Regională Nord71500000-3Servicii de supraveghere tehnică la Montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”32,959.46MDLPublicat în CBD
Agenția de Dezvoltare Regională Nord71500000-3servicii de supraveghere tehnică la „Construcția acoperișului clădirii Instituției de Educație Timpurie № 6 Lăstărel din or. Fălești” în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii urbane prin termoizolarea grădiniței publice din cartierul Gara Fălești.”15,438.71MDLPublicat în CBD
Agenția de Dezvoltare Regională Nord71500000-3Servicii de supraveghere tehnică la lucrările „Rețele de canalizare sectorului de Est or. Edineț în perimetrul str. M. Eminescu, str. șos Bucovinei, str. Al. Hîjdeu – (1 sector) în cadrul proiectului Construcția stației de tratare a apei și extinderea sistemului de canalizare în orașele Edineț și Cupcini”62,424.86MDLPublicat în CBD
Agenția de Dezvoltare Regională Nord45200000-9„Rețele de canalizare sectorului de Est or. Edineț în perimetrul str. M. Eminescu, str. șos. Bucovinei, str. Al. Hîjdeu – (1 sector) în cadrul proiectului Construcția stației de tratare a apei și extinderea sistemului de canalizare în orașele Edineț și Cupcini”6,242,486.69MDLPublicat în CBD
Agenția de Dezvoltare Regională Nord71500000-3Servicii de supraveghere tehnică la „Construcția Complexului Sportiv Multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/b, mun. Edineț” în cadrul proiectului „Crearea complexului multifuncțional Sportiv.”339,037.52MDLPublicat în CBD
Agenția de Dezvoltare Regională Nord71500000-3Servicii de supraveghere tehnică la „Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi (Construcția canalului de evacuare a apei pluviale și a unui teren sportiv), or. Dondușeni, Republica Moldova” în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi de pe str. Pușkin, or. Dondușeni”84,632.75MDLPublicat în CBD
Agenția de Dezvoltare Regională Nord71500000-3Servicii de supraveghere tehnică la „Amenajarea unui parc și teritoriului adiacent din or. Drochia” în cadrul proiectului „Creșterea nivelului de trai în zona de revitalizare Valea Curechiului a orașului Drochia”88,851.10MDLPublicat în CBD
Agenția de Dezvoltare Regională Nord71500000-3Servicii de supraveghere tehnică la Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale, construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca, construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca, montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”224,253.09MDLPublicat în CBD
Registru achiziții active
Sunt afișați itemii 1-10 din 113 items.
Cod CPVTitlu achizițieiValoareValuta
  
71500000-3servicii de supraveghere tehnică la 1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sîngerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală-N. Testemițanu din or. Sîngerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sîngerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sîngerei; 5. Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze-str-la A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze-Taras Șevcenko) din or. Sîngerei” în cadrul proiectului „Sîngerei orașul Incluziunii Teritoriale-etapa II”137,527.21MDLDetalii
71500000-3servicii de supraveghere tehnică la Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți114,494.62MDLDetalii
71500000-3Servicii de supraveghere tehnică la Montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”32,959.46MDLDetalii
71500000-3servicii de supraveghere tehnică la „Construcția acoperișului clădirii Instituției de Educație Timpurie № 6 Lăstărel din or. Fălești” în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii urbane prin termoizolarea grădiniței publice din cartierul Gara Fălești.”15,438.71MDLDetalii
71500000-3Servicii de supraveghere tehnică la lucrările „Rețele de canalizare sectorului de Est or. Edineț în perimetrul str. M. Eminescu, str. șos Bucovinei, str. Al. Hîjdeu – (1 sector) în cadrul proiectului Construcția stației de tratare a apei și extinderea sistemului de canalizare în orașele Edineț și Cupcini”62,424.86MDLDetalii
45200000-9„Rețele de canalizare sectorului de Est or. Edineț în perimetrul str. M. Eminescu, str. șos. Bucovinei, str. Al. Hîjdeu – (1 sector) în cadrul proiectului Construcția stației de tratare a apei și extinderea sistemului de canalizare în orașele Edineț și Cupcini”6,242,486.69MDLDetalii
71500000-3Servicii de supraveghere tehnică la „Construcția Complexului Sportiv Multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/b, mun. Edineț” în cadrul proiectului „Crearea complexului multifuncțional Sportiv.”339,037.52MDLDetalii
71500000-3Servicii de supraveghere tehnică la „Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi (Construcția canalului de evacuare a apei pluviale și a unui teren sportiv), or. Dondușeni, Republica Moldova” în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi de pe str. Pușkin, or. Dondușeni”84,632.75MDLDetalii
71500000-3Servicii de supraveghere tehnică la „Amenajarea unui parc și teritoriului adiacent din or. Drochia” în cadrul proiectului „Creșterea nivelului de trai în zona de revitalizare Valea Curechiului a orașului Drochia”88,851.10MDLDetalii
71500000-3Servicii de supraveghere tehnică la Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale, construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca, construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca, montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”224,253.09MDLDetalii
Aprecieri
Date companie
Nume

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

IDNO

1009601000267

Adresa

Piața Vasile Alecsandri 8 MD-3100

Aprecieri

Nu există aprecieri pentru această companie.