Detalii decizie

Detalii decizie
ofertă acceptată
SA Drumuri Bălți

Motivul deciziei:

Comentarii: Operatorul economic SA Drumuri Bălți a prezentat oferta care corespunde cerinţelor minime de calificare solicitate prin documentele ce ţin de experienţă similară, asigurare cu personal calificat şi utilaj specializat care urmează a fi antrenat la execuţia lucrărilor. De asemenea, au fost prezentate toate certificatele de la organele de control, s-au constituit devizele, graficul de executare a lucrărilor în termen de 4 luni, garanțiile, declarațiile şi alte documente necesare calificării. S-a constatat că operatorul economic SA Drumuri Bălți a elaborat devizele în conformitate cu cerinţele normativelor tehnice în vigoare, incluzînd toate lucrările şi respectînd toate cerinţele înaintate faţă de obiectul achiziţiei, conform caietului de sarcini. Oferta SA Drumuri Bălți are un preț rezonabil pentru fiecare lot în parte. Reducerea de preț se datorează salariului aplicat de 59.39 lei per h/om, micșorarea coeficienților pentru cheltuieli de regie de la 14,5% la 7-9% și a beneficului de deviz de la 6% la 2%. De asemenea, au fost oferite documente confirmative privind justificarea prețurilor la unele materiale de construcții. Clarificările solicitate și răspunsurile oferite de operatorul economic se anexează pe platforma electronică. Pe data de 23 mai 2023, IPS ”Corsag” SRL a contestat rezultatele procedurii. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1682068014060?tab=review Pe data de 14 iunie 2023, ANSC a remis autorității contractante, precum și ofertanților participanți la procedură decizia Nr. 03D-358-23 din 23.05.2023, prin care se respinge ca neîntemeiată contestația nr.02/378/23 din 03.04.2023, depusă de către IPS ”Corsag” SRL pe marginea rezultatelor procedurii de achiziție publică MD-1682068014060 din 10.05.2023, privind „Reparația străzilor din mun. Bălți: (Lotul 1) str. Sadoveanu (de la școala nr.2 până la podul peste r. Răuțel); (Lotul 2) drumul în interiorul cartierului str. Vlaicu 5,7,9; (Lotul 3) str-la Vlaicu până la str. Cahulului”, inițiată de către Primăria mun.Bălți. Documentele aferente procedurii sint anexate la lotul nr.1.

Data atribuirii

10/05/2023 10:00