Detalii decizie

Detalii decizie
ofertă refuzată
Avi-Bors

Motivul deciziei:

Conform documentelor anexate în SIA RSAP, contract de asociere nr. 14/11-2022 din 14.11.2022 și Anexa nr. 17 – Informația privind asocierea, operatorul economic a declarat că participă la procedura de achiziție sub forma unei asociații cu SRL “LuxGaz”. Totodată conform HG nr. 638/2020 din 26.08.2020, art. 95 și Documentației standard, pct. 20, în cazul unei asocieri în vederea întrunirii criteriilor de calificare și selecție, fiecare asociat completează și depune DUAE separat, dar conform actelor prezentate de asociație, grupul de lucru a constatat că asociatul secund SRL “LuxGaz” nu a completat și nu a depus documentul menționat, respectiv, avînd în vedere că prezentarea documentului unic de achiziții European (DUAE) este obligatorie, operatorul economic ”Avi-Bors” SRL a fost descalificat.

Data atribuirii

15/11/2022 10:00