Detalii decizie

Detalii decizie
ofertă acceptată
BTS PRO

Motivul deciziei:

A desemna câștigătoare oferta operatorului economic „BTS PRO” S.R.L., în contextul în care a depus oferta cu cel mai mic preț și în conformitate cu cerințele documentației de atribuire.

Data atribuirii

11/10/2022 15:09