Detalii decizie

Detalii decizie
ofertă acceptată
M-INTER-FARMA

Motivul deciziei:

În urma examinării ofertei, s-a decis atribuirea contractului operatorului economic SRL ”M-Inter-Farma”, deoarece oferta acestuia corespunde cerințelor tehnice solicitate de către autoritatea contractantă.

Data atribuirii

06/10/2022 09:00