Detalii decizie

Detalii decizie
ofertă acceptată
Mic-Tan SRL

Motivul deciziei:

Ofertantul corespunde criteriilor de calificare și oferta specificției tehnice solicitate

Data atribuirii

17/05/2021 14:00

Documente