Detalii decizie

Detalii decizie
ofertă acceptată
IPS ”Corsag” SRL

Motivul deciziei:

Operatorul economic a prezentat oferta care corespunde cerinţelor minime de calificare solicitate prin documentele ce ţin de experienţă similară, asigurare cu personal calificat şi utilaj specializat care urmează a fi antrenat la execuţia lucrărilor. De asemenea, au fost prezentate toate certificatele de la organele de control, s-au constituit garanţiile pentru ofertă, devizele şi alte documente necesare calificării. S-a constatat că operatorul economic ÎPS ”Corsag” SRL a elaborat devizele în conformitate cu cerinţele normativelor tehnice în vigoare, incluzînd toate lucrările şi respectînd toate cerinţele înaintate faţă de obiectul achiziţiei, conform caietului de sarcini.

Data atribuirii

30/03/2021 10:00

Documente