Detalii decizie

Detalii decizie
ofertă acceptată
Nostalitserv-Prim SRL

Motivul deciziei:

Contractul este adjudecat conform criteriului ~cel mai mic preț fără TVA pentru un lot per unitate de măsură și îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție și a caietului de sarcini~ și se va încheia în cuantumul sumei planificate pentru lot.

Data atribuirii

09/09/2020 10:00

Documente