Detalii decizie

Detalii decizie
ofertă acceptată
Aflux-Prim

Motivul deciziei:

Lot reatribuit următorului ca preț agent economic, din motivul respingerii ofertei tehnice a FPC ”Valis” SRL. Contractul este adjudecat conform criteriului ~cel mai mic preț fără TVA pentru un lot per unitate de măsură și îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție și a caietului de sarcini~ și se va încheia în cuantumul sumei planificate pentru lot.

Data atribuirii

09/09/2020 10:00

Documente