Detalii decizie

Detalii decizie
ofertă acceptată
IM"Directia Reparatii si Constructii Drumuri Balti"

Motivul deciziei:

Contractul este adjudecat conform criteriului ~cel mai mic preț fără TVA pentru un lot per unitate de măsură și îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție și a caietului de sarcini~ și se va încheia în cuantumul sumei planificate pentru lot. Avînd în vedere faptul că la lotul nr.5 s-a calificat doar un singur operator economic din doi participanți, Primăria mun.Bălți optează pentru continuarea procedurii de atribuire, în circumstanțele în care sursa de finanțare este contractul de credit bancar (aprobat prin decizia CMB nr.6/5 din 10.07.2020) ce impune anumite cerințe specifice privind termenul de realizare și achitare, precum și de necesitatea stringentă a municipiului privind amenajarea trotuarelor pietonale,

Data atribuirii

09/09/2020 10:00

Documente