Detalii decizie

Detalii decizie
ofertă acceptată
IS FEP "Tipografia Centrala"

Motivul deciziei:

Oferta corespunde condițiilor solicitate de autoritatea contractantă.

Data atribuirii

27/05/2020 14:30