Detalii decizie

Detalii decizie
ofertă acceptată
SRL CLEMANTIN

Motivul deciziei:

Conform deciziei grupului de lucru DAC-81/2019 din 31.10.2019 contractul la procedura repetată este atribuit SRL Clemantin, conform criteriului de evaluare ”cel mai mic preț fără TVA pe lista întreagă și îndeplinirea tuturor cerințelor de calificare și a listei cu cantitățile de lucrări”.

Data atribuirii

15/10/2019 10:00