Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră

Buget AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII (2020)

Informație generală

AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII
Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră
2020

Surse de finanțare

Trezoreria de Stat
410000 MDL
0 MDL