Achiziție - PROCURAREA UNUI TRACTOR MULTIFUNCTIONAL

Achiziție A.O. IEDERA-DUBASARII VECHI

Informație generală

PROCURAREA UNUI TRACTOR MULTIFUNCTIONAL
400,000.00 MDL
desemnare câștigător
ocds-b3wdp1-MD-1573561628644

TRACTOR MULTIFUNCTIONAL


COP
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Da
limba: Romana

publicată
13/11/2019 15:44
clarificări
20/11/2019 15:53
depunere
23/11/2019 15:53
deschidere oferte
25/11/2019 14:00
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 12/11/2019 12:29
Trezoreria de Stat

suma planificată 400,000.00 MDL

Detalii achiziție

Valoare Pas minim CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare Deschidere oferte Link Public
400,000.00 MDL 1,600.00 MDL 16700000-2 Achizitionarea unui Tractor Multifunctional 1 Cal-putere 25.11.2019 - 31.12.2019
str.N .DONICI 3
2019-11-25 14:00:00

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
_anunt_iedera tractor redactat.semnat111 (10).pdfbiddingDocumentsPROCURAREA UNUI TRACTOR MULTIFUNCTIONALdescription15/11/2019 16:51Descarca
_anunt_iedera tractor redactat.semnat111 (10).pdfbiddingDocumentsAchizițieANUNT DE PARTICIPAREA PRIN PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA COP BUNURI PRIVIND ACHIZITIONAREA UNUI TRACTOR MULTIFUNCTIONAL15/11/2019 16:51Descarca
_anunt_iedera tractor (2).semnat (1).pdfbiddingDocumentsAchizițieANUNT DE PARTICIPAREA PRIN PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA COP BUNURI PRIVIND ACHIZITIONAREA UNUI TRACTOR MULTIFUNCTIONAL14/11/2019 09:53Descarca
duae (1).semnat.pdfbiddingDocumentsAchizițiedescription14/11/2019 09:53Descarca
caiet de sarcini 2 tractor (2).semnat.pdfbiddingDocumentsAchizițiedescription14/11/2019 09:53Descarca
documentatia_standard_bunuri.semnat.pdfbiddingDocumentsPROCURAREA UNUI TRACTOR MULTIFUNCTIONALdescription14/11/2019 09:53Descarca
caiet de sarcini 2 tractor (2).semnat.pdfbiddingDocumentsPROCURAREA UNUI TRACTOR MULTIFUNCTIONALdescription14/11/2019 09:53Descarca
_anunt_iedera tractor (2).semnat (1).pdfbiddingDocumentsPROCURAREA UNUI TRACTOR MULTIFUNCTIONALdescription14/11/2019 09:53Descarca
duae (1).semnat.pdfbiddingDocumentsPROCURAREA UNUI TRACTOR MULTIFUNCTIONALdescription14/11/2019 09:53Descarca
documentatia_standard_bunuri.semnat.pdfbiddingDocumentsAchizițiedescription14/11/2019 09:53Descarca
anunt iedera tractor (2).docbiddingDocumentsAchizițieANUNT DE PARTICIPAREA PRIN PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA COP BUNURI PRIVIND ACHIZITIONAREA UNUI TRACTOR MULTIFUNCTIONAL13/11/2019 15:44Descarca
_anunt_iedera tractor (2).docbiddingDocumentsPROCURAREA UNUI TRACTOR MULTIFUNCTIONALdescription13/11/2019 15:44Descarca
documentatia_standard_bunuri.docxbiddingDocumentsPROCURAREA UNUI TRACTOR MULTIFUNCTIONALdescription13/11/2019 15:44Descarca
duae (1).docbiddingDocumentsAchizițiedescription13/11/2019 15:44Descarca
duae (1).docbiddingDocumentsPROCURAREA UNUI TRACTOR MULTIFUNCTIONALdescription13/11/2019 15:44Descarca
documentatia_standard_bunuri.docxbiddingDocumentsAchizițiedescription13/11/2019 15:44Descarca
caiet de sarcini 2 tractor (2).docxbiddingDocumentsPROCURAREA UNUI TRACTOR MULTIFUNCTIONALdescription13/11/2019 15:44Descarca
caiet de sarcini 2 tractor (2).docxbiddingDocumentsAchizițiedescription13/11/2019 15:44Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Documentația de atribuire / specificația tehnica
pentru Achiziție
13.11.2019 18:03

Nu încălcați prevederile art.37 din Lege ? Trebuia sa scrieți deja ca doriți tractor LS fabricat in Corea de la operatorul economic Ozonteh Impex . Ca conform specificațiile solicitate se referă anume la acest tractor un alt tractor nu se încadrează. Astfel încărcați principiul transparenți si concurenții loiale!

... afișează tot conținutul

Răspuns:

18.11.2019 15:57

AO „IEDERA” Vă informează că Contestația dumneavoastra a fost examenată.
Vă informăm despre faptul că textul anuntului de participare la procedura de achiziție publică, contestat de dvs a fost modificat la data de 15.11.2019 prin excluderea primului punct cu privire la țările de producere. Necătând la faptul că noi considerăm că nu a fost incălcat art.37 din Legea 131/15, deoarece nu am indicat o origine concretă, ci mai multe țări de producere.
Consideram ca Specificațiile tehnice ale obiectului achizitiei solicitate de autoritatea contractantă reprezinta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei si nu face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, după cum va-ți expus.Considerăm că nu am încălcat ci din potrivă sunt respectate prevederile art.37 din Legea 131/15.
În orice caz , dreptul Dvs-tră de a participa la tender este aparat inclusive prin [Art.37 al.(10) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18] care stipulează :
În cazul în care autoritatea contractantă defineşte specificaţiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate, nicio ofertă nu poate fi respinsă dacă ofertantul demonstrează, prin orice mijloc adecvat, că bunurile, lucrările sau serviciile oferite asigură îndeplinirea performanţelor sau cerinţelor funcţionale solicitate deoarece sunt conforme cu:
a) un standard naţional/european:
b) o omologare tehnică naţională/europeană;
c) o specificaţie tehnică comună;
d) un standard internaţional;
e) alte reglementări tehnice elaborate de organismele de standardizare europene.
(11) Un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaţiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări şi calibrare sau un organism de certificare şi inspecţie care asigură respectarea standardelor naţionale/europene aplicabile. Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.
Sperâm ca relațiile de concurență, pe care le au operatorii economici intre ei, să nu ne afecteze buna desfășurare a procedurii de achiziție.

... afișează tot conținutul

Participanți

PROCURAREA UNUI TRACTOR MULTIFUNCTIONAL 400,000.00 MDL
21/11/2019 17:07
380,000.00 MDL
Ofertă acceptată