Achiziție - Construcția acoperișului tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor edificiului Creșei-grădiniță pentru copii nr. 9 ”Scufița Roșie” cu executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul

Achiziție Primăria municipiului Cahul

Informație generală

Construcția acoperișului tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor edificiului Creșei-grădiniță pentru copii nr. 9 ”Scufița Roșie” cu executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul
9,421,778.00 MDL
desemnare câștigător
ocds-b3wdp1-MD-1701353145697

Construcția acoperișului tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor edificiului Creșei-grădiniță pentru copii nr. 9 ”Scufița Roșie” cu executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul


Licitație deschisă
cel mai bun raport calitate-preţ
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
30/11/2023 16:12
clarificări
13/12/2023 16:56
depunere
26/12/2023 13:00
deschidere oferte
26/12/2023 13:00
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 30/11/2023 14:37
Trezoreria de Stat

suma planificată 9,421,778.00 MDL

Detalii achiziție

Valoare CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare
9,421,778.00 MDL 45200000-9 Construcția acoperișului tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor edificiului Creșei-grădiniță pentru copii nr. 9 ”Scufița Roșie” cu executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul 1 Bucata 01.03.2024 - 28.02.2025
or. Cahul str. P. Independenței nr. 6

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
print screen.pdfbiddingDocumentsAchiziție- print screen al ecranului11/12/2023 16:56Descarca
anunt nou 2.signed.pdfbiddingDocumentsAchiziție- anunt de participare05/12/2023 15:07Descarca
acoperis gradinita nr.9 2023 f 1 desfasurat.signed.pdfbiddingDocumentsAchiziție- formularul nr. 1 desfasurat01/12/2023 16:48Descarca
anunt nou.signed.pdfbiddingDocumentsAchiziție- anunt de participare30/11/2023 16:12Descarca
declaratie_ro (3).docbiddingDocumentsAchiziție- declaratie beneficiari efectivi30/11/2023 16:12Descarca
ds_lucrari (2).signed.pdfbiddingDocumentsAchiziție- documentația standard privind achizitiile de lucrări30/11/2023 16:12Descarca
duae_nou_0.docbiddingDocumentsAchiziție- DUAE30/11/2023 16:12Descarca
acoperis gradinita nr.9 2023 caiet de sarcini.signed.pdfbiddingDocumentsAchiziție- volume de lucrări - F130/11/2023 16:12Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
30.11.2023 17:57

Incarcati va rog Forma 1 desfasurata.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

01.12.2023 17:37

vedeti documentația de atribuire

... afișează tot conținutul

Factorul de evaluare - experiența similară
pentru Achiziție
01.12.2023 17:39

Vă rugăm respectuos să examinați reducerea pragului minim a experienței similare la factorul de evaluare nr. 2 (experiența similară) de la 10 000 000 lei la valoarea estimată a achiziției - 9 421 778 lei. Merci

... afișează tot conținutul

Răspuns:

05.12.2023 15:32

vedeti anuntul de participare

... afișează tot conținutul

Factorul de evaluare
pentru Achiziție
02.12.2023 18:23

Rugam sa reviziuți valoarea cifrei de afaceri asa incit sa nu depășească valoarea estimativa a achizitiei

... afișează tot conținutul

Răspuns:

05.12.2023 15:32

vedeti anuntul de participare

... afișează tot conținutul

Calcularea punctajului pentru experiența similară în cazul asocierii
pentru Achiziție
04.12.2023 09:12

În cazul unei asociere punctajul pentru factorul de evaluare nr. 2 (experiența) v-a fi calculat proporțional cu aportul și experiența fiecărui asociat? Spre exemplu Asociatul A are cota de 60% din contract și confirmă experiența conform factorului dat de evaluare de 3 mln. de lei, iar Asociatul B cu cota de 40% confirmă experiența de 2 mln. de lei. În acest caz asocierea v-a acumula: [contractul Asociatului A / (10 mln. * cota Asociatului A) + contractul Asociatului B (10 mln. * cota Asociatului B) ] /2 *15 = [3 mln / (10 mln.* 0.6) + 2mln / (10 mln.*0.4)] / 2 * 15 = (3 /6 + 2 /4) / 2 * 15 = 7.5. Am indicat corect formula de calcul a punctajului în cazul asocierii?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

05.12.2023 15:32

Da

... afișează tot conținutul

Punctajul pentru factorul de evaluare nr.2 ce ține de experiența similară
pentru Achiziție
04.12.2023 09:19

La factorul de evaluare nr.2 ce ține de experiența similară, dacă OE are două contracte, unul pentru termoizolarea fațadelor, iar altul pentru lucrări de reparație capitală a acoperișului. Valoarea lor poate fi cumulată la calcularea punctajului pentru acest factor de evaluare?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

04.12.2023 11:39

da

... afișează tot conținutul

Experienta similara
pentru Achiziție
11.12.2023 18:42

Suma este foarte mare, iar conform legii, este necesar să se demonstreze o astfel de experiență la 75% din suma participantului la achiziție.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

12.12.2023 16:47

cerintele din documentatia de atribuire sunt elaborate și raportate la complexitatea și specificul achizitiei publice, iar un participant la o licitatie publica trebuie sa demonstreze ca are experienta și capacitatea necesara pentru a se angaja într-un contract de achizitie publică.

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
05.12.2023 16:35

Pozitia 8 TsI50F Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km aceasta pozitie nu este in WinCmeta care este pozitia corecta?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

08.12.2023 21:08

Buna ziua, codul pozitiei 8 este indicat corect și se regaseste in WinSmeta

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
06.12.2023 14:28

CE07A -Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
Rugam autoritatea contractanta sa indice grosimea conform proiectului!

... afișează tot conținutul

Răspuns:

08.12.2023 21:08

min. 0,45mm

... afișează tot conținutul

Punctajul pentru factorul de evaluare nr.2 ce ține de experiența similară (continuare)
pentru Achiziție
06.12.2023 16:14

Vă mulțumim frumos pentru acceptarea propunerilor cu privire la reducerea pragurilor de la 10 mln. la 9 421 778. Pentru ca să nu existe careva nențelegeri, vă rugăm respectuos să ne confirmați că în cazul asocierii punctajul pentru factorul de evaluare nr. 2 (experiența) v-a fi calculat după formula: [contractul Asociatului A / (9 421 778 * cota Asociatului A) + contractul Asociatului B (/9 421 778 * cota Asociatului B) ] /2 *15. Am schimbat în formulă din 10 mln. în 9 421 778.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

08.12.2023 21:08

raportarea se va face la suma valorii estimate a achizitiei

... afișează tot conținutul

dovada de personal angajat
pentru Achiziție
07.12.2023 13:42

Solicitam sa publicati forma documentului pe care solictati a fi prezentat, pentru ca OE sa demonstreze ca are personal angajat?
Conform DS privind achizitiile publice OE declara cit personal are angajat...restul actelor contabile contin date cu caracter personal, nu puteti solicita astfel de acte pe cind nu este acordul persoanelor de a prelucra datele lor cu carcater personal, alte autoritati decit angajatorul
Excludeti cerinta...sau indicati tipul actului?:

... afișează tot conținutul

Răspuns:

08.12.2023 21:08

Daca acest document contine date cu caracter personal și considerați că se încalcă legislația în vigoare, daca aceta se va publica pe platforma MTender, atunci il veti prezenta la solicitarea AC pe email. În aces sens se va prezenta Declaratia privind calcularea și utilizarea contributiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și informația privind evidenta nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale pentru ultimele 3 luni.

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
07.12.2023 13:53

Pozitia 8 TsI50F Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km aceasta pozitie nu este in WinCmeta care este pozitia corecta?
Acest cod nu se gaseste in WinCmeta acest cod este vechi
Care este codul coresc?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

11.12.2023 17:21

a se vedea documentul ”print screen” al ecranului atasat la documentatia de atribuire

... afișează tot conținutul

Suma contractului experienta semilara
pentru Achiziție
11.12.2023 16:55

Suma de 10 ml este cu TVA sau fara TVA?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

12.12.2023 16:47

Suma de 10 ml include TVA

... afișează tot conținutul

Experienta similara in ultimii trei ani?
pentru Achiziție
11.12.2023 16:57

Expuneti va rog, carui act, lege faceti trimitere la acest aspect?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

12.12.2023 16:47

cerința privind experiența similară este o cerinta obligatorie de calificare pentru operatorii economici ce urmeaza sa participe la o procedură de achizitie si este reglementată de legea nr. 131/2015, privind achzizitiile publice, HG nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului pentru achizitiile de lucrari, precum și în Documentatia Standard privind achizitiile de lucrari aprobata prin Ordinul Ministerului de Finante nr. 69/2021.

... afișează tot conținutul

cerința privind experiența similară este o cerinta obligatorie de calificare pentru operatorii economici ce urmeaza sa participe la o procedură de achizitie si este reglementată de legea nr. 131/2015, privind achzizitiile publice, HG nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului pentru achizitiile de lucrari, precum și în Documentatia Standard privind achizitiile de lucrari aprobata prin Ordinul Ministerului de Finante nr. 69/2021.
pentru Achiziție
12.12.2023 17:07

Acesta lege prevede 5 ani, dvs indicati trei? expuneti va rog cu trimitere la art respectiv

... afișează tot conținutul

Răspuns:

13.12.2023 08:57

Solicitarea Autoritatii contractante este de a prezenta un contract similar executat în ultimii trei ani, fapt pentru care OE va fi punctat conform formulei

... afișează tot conținutul

Participanți

Construcția acoperișului tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor edificiului Creșei-grădiniță pentru copii nr. 9 ”Scufița Roșie” cu executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul 9,421,778.00 MDL
26/12/2023 12:40
6,131,732.23 MDL
Ofertă refuzată
26/12/2023 12:36
6,272,325.13 MDL
Ofertă refuzată
22/12/2023 11:15
6,459,839.00 MDL
Ofertă refuzată
25/12/2023 15:45
6,493,953.17 MDL
Ofertă refuzată
25/12/2023 13:04
6,758,956.89 MDL
22/12/2023 14:37
6,780,835.66 MDL
26/12/2023 12:55
7,843,867.84 MDL
25/12/2023 14:50
8,164,993.48 MDL
26/12/2023 12:26
8,205,645.71 MDL
21/12/2023 18:21
8,252,699.35 MDL
26/12/2023 12:28
8,576,581.96 MDL
22/12/2023 08:25
8,954,822.00 MDL
26/12/2023 10:17
8,977,163.63 MDL
26/12/2023 11:08
9,742,358.67 MDL