Achiziție - Instruirea, atestarea și perfecționarea salariaților S.A. “Termoelectrica” în anul 2024.

Achiziție TERMOELECTRICA

Informație generală

TERMOELECTRICA
1003600026295
Instruirea, atestarea și perfecționarea salariaților S.A. “Termoelectrica” în anul 2024.
543,455.00 MDL
anulat
ocds-b3wdp1-MD-1700568656446

Instruirea, atestarea și perfecționarea salariaților S.A. “Termoelectrica” în anul 2024.


Achiziție de valoare mică
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
21/11/2023 14:17
clarificări
27/11/2023 10:00
depunere
04/12/2023 10:00
deschidere oferte
04/12/2023 10:00
analiză
desemnare câștigător
contract
Procedură anulată
Cancellation of an invalid procedure.

Surse de finanțare

data validării: 21/11/2023 12:19
Trezoreria de Stat

suma planificată 543,455.00 MDL

Detalii achiziție

Lot Valoare CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare
Lotul nr. 1 – Perfecționarea PTI (personal tehnic-ingineresc) privind reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune, instalațiilor de butelii cu GPL, cazanelor de abur și apă fierbinte, macaralelor, sistemelor de distribuție gaze a CET, conductelor de abur și apă fierbinte, instalațiilor de ridicat etc. (Anexa nr. 1) 175,560.00 MDL 79600000-0 Lotul nr. 1 –Perfecționarea PTI (personal tehnic-ingineresc) privind reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune, instalațiilor de butelii cu GPL, cazanelor de abur și apă fierbinte, macaralelor, sistemelor de distribuție gaze a CET, conductelor de abur și apă fierbinte, instalațiilor de ridicat etc. (Anexa nr. 1) 209 Om Lot anulat
79600000-0 Perfecționarea PTI privind ,,Reguli de construire și exploatarea inofensivă a recipientelor sub presiune” 24 Om
79600000-0 Perfecționarea PTI privind ,,Exploatarea sistemelor și instalațiilor de butelii cu GPL (posturi de tăiere)” 37 Om
79600000-0 Perfecționarea PTI privind ,,Reguli de construire și exploatarea inofensivă cazanelor de abur și apă fierbinte” 22 Om
79600000-0 Perfecționarea PTI privind ,,Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcție, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor” 51 Om
79600000-0 Perfecționarea PTI privind ,,Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale. Exploatarea instalațiilor tehnice și a sistemelor de distribuție gaze a CET, admis la efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze” 32 Om
79600000-0 Perfecționarea PTI privind ,,Reguli de construire și exploatare inofensivă a conductelor de abur și apă fierbinte” 11 Om
79600000-0 Perfecționarea PTI privind ,, Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor)” 32 Om
Lotul nr. 2 – Pregătirea profesională a muncitorilor (Anexa nr. 2) 148,200.00 MDL 79600000-0 Lotul nr. 2 – Pregătirea profesională a muncitorilor (Anexa nr. 2) 47 Om Lot anulat
79600000-0 Pregătirea profesională a legătorilor de sarcină/mașinist macarale 24 Om
79600000-0 Pregătirea profesională a muncitorilor nacelei instalațiilor de ridicat (turlelor) 16 Om
79600000-0 Pregătirea profesională a mașiniștilor la cazane de abur și apă fierbinte 3 Om
79600000-0 Pregătirea profesională a mașiniștilor la cazane cu combustibil gazos 1 Om
79600000-0 Pregătirea profesională a muncitorilor la deservirea recipientelor sub presiune 2 Om
79600000-0 Pregătirea profesională a muncitorilor la deservirea conductelor de abur și apă fierbinte 1 Om
Lotul nr. 3 – Perfecționarea dispecerului rețea electrică de distribuție (Anexa nr. 3) 7,970.00 MDL 79600000-0 Lotul nr. 3 – Perfecționarea dispecerului rețea electrică de distribuție (Anexa nr. 3) 1 Om Lot anulat
79600000-0 Perfecționarea dispecerului rețea electrică de distribuție 1 Om
Lotul nr. 4 –Pregătirea profesională a lăcătușilor la exploatarea și repararea utilajului de gaze și a lăcătuşilor-electricienilor la repararea și întreținerea automaticii şi a mijloacelor de măsură de la centralele electrice (gaz) (Anexa nr. 4) 58,500.00 MDL 79600000-0 Lotul nr. 4 –Pregătirea profesională a lăcătușilor la exploatarea și repararea utilajului de gaze și a lăcătuşilor-electricienilor la repararea și întreținerea automaticii şi a mijloacelor de măsură de la centralele electrice (gaz) (Anexa nr. 4) 10 Om Lot anulat
79600000-0 Pregătirea profesională a lăcătușilor la exploatarea și repararea utilajului de gaze 4 Om
79600000-0 Pregătirea profesională a lăcătuşilor-electricienilor la repararea  și întreținerea automaticii şi a mijloacelor de măsură de la centralele electrice (gaz) 6 Om
Lotul nr. 5 – Atestarea periodică a electrosudorilor la sudarea manuală (sudura cu arc electric) (Anexa nr. 5) 35,100.00 MDL 79600000-0 Lotul nr. 5 – Atestarea periodică a electrosudorilor la sudarea manuală (sudura cu arc electric) (Anexa nr. 5) 30 Om Lot anulat
79600000-0 Atestarea periodică a electrosudorilor la sudarea manuală (sudura cu arc electric) 30 Om
Lotul nr. 6 – Atestarea periodică a electrogazosudorilor (la sudarea cazanelor de abur și recipientelor cu presiunea până la 16 MPa) (Anexa nr. 6) 14,000.00 MDL 79600000-0 Lotul nr. 6 – Atestarea periodică a electrogazosudorilor (la sudarea cazanelor de abur și recipientelor cu presiunea până la 16 MPa) (Anexa nr. 6) 7 Om Lot anulat
79600000-0 Atestarea periodică a electrogazosudorilor (sudură cu arc electric a cazanelor de aburi recipientelor presiunea până la16 MPa conducte pentru aburi și apă fierbinte presiunea până la 25 MPa din oțel de carbon în toate pozițiile) 7 Om
Lotul nr. 7- Instruirea și atestarea PTI privind regulile de exploatare inofensivă a obiectelor cu pericol de deflagrație, ascensoarelor, obiectelor ce depozitează baze și acizi (Anexa nr. 7) 11,985.00 MDL 79600000-0 Lotul nr. 7- Instruirea și atestarea PTI privind regulile de exploatare inofensivă a obiectelor cu pericol de deflagrație, ascensoarelor, obiectelor ce depozitează baze și acizi (Anexa nr. 7) 17 Om Lot anulat
79600000-0 Instruirea și atestarea PTI privind regulile de exploatare inofensivă a obiectelor cu pericol de deflagrație (secții de producere a hidrogenului) 12 Om
79600000-0 Instruirea și atestarea PTI privind regulile de exploatare inofensivă a ascensoarelor 2 Om
79600000-0 Instruirea și atestarea PTI privind regulile de exploatare inofensivă a obiectelor ce depozitează baze și acizi 3 Om
Lotul nr. 8 - Pregătirea profesională a muncitorilor la deservirea obiectelor cu pericol de deflagrație (secții de producere a hidrogenului) (Anexa nr. 8) 340.00 MDL 79600000-0 Lotul nr. 8 - Pregătirea profesională a muncitorilor la deservirea obiectelor cu pericol de deflagrație (secții de producere a hidrogenului) (Anexa nr. 8) 1 Om Lot anulat
79600000-0 Pregătirea profesională a muncitorilor la deservirea obiectelor cu pericol de deflagrație (secții de producere a hidrogenului) 1 Om
Lotul nr. 9 – Instruirea sanitară primară a laboranților la analize chimice și aparatiștilor la epurarea chimică a apei 600.00 MDL 79600000-0 Lotul nr. 9 – Instruirea sanitară primară a laboranților la analize chimice și aparatiștilor la epurarea chimică a apei 9 Om Lot anulat
79600000-0 Instruirea sanitară primară a laboranților la analize chimice și aparatiștilor la epurarea chimică a apei 9 Om
Lotul nr. 10 – Instruirea specialiștilor în domeniul securității și sănătății în muncă 1,200.00 MDL 79600000-0 Lotul nr. 10 – Instruirea specialiștilor în domeniul securității și sănătății în muncă 1 Om Lot anulat
79600000-0 Instruire în domeniul securității și sănătății în muncă 1 Om

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
anunt de participare .docxbiddingDocumentsAchiziție-21/11/2023 14:17Descarca
caiet de sarcini.docxbiddingDocumentsAchiziție-21/11/2023 14:17Descarca
anexa nr.1 lot 1.docxbiddingDocumentsAchiziție-21/11/2023 14:17Descarca
anexa nr.2 lot 2.docxbiddingDocumentsAchiziție-21/11/2023 14:17Descarca
anexa nr.3 lot 3.docxbiddingDocumentsAchiziție-21/11/2023 14:17Descarca
anexa nr.4 lot 4.docxbiddingDocumentsAchiziție-21/11/2023 14:17Descarca
anexa nr.5 lot 5.docxbiddingDocumentsAchiziție-21/11/2023 14:17Descarca
anexa nr.6 lot 6.docxbiddingDocumentsAchiziție-21/11/2023 14:17Descarca
anexa nr.7 lot 7.docxbiddingDocumentsAchiziție-21/11/2023 14:17Descarca
anexa nr.8 lot 8.docxbiddingDocumentsAchiziție-21/11/2023 14:17Descarca
anexa nr.22 specificatii tehnice.docxbiddingDocumentsAchiziție-21/11/2023 14:17Descarca
anexa nr.23 specificatii de preț.docxbiddingDocumentsAchiziție-21/11/2023 14:17Descarca
anexa nr. 2 declaratie de eligibilitate.docxbiddingDocumentsAchiziție-21/11/2023 14:17Descarca
anexa nr.8 declarația priv valabilitatea ofertei.docxbiddingDocumentsAchiziție-21/11/2023 14:17Descarca
anexa nr.12 declaratia priv livrari prestari ultimii 3 ani.docxbiddingDocumentsAchiziție-21/11/2023 14:17Descarca
anexa nr 15 decl. priv. personal specializat.docxbiddingDocumentsAchiziție-21/11/2023 14:17Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Nu există întrebări

Participanți

Lotul nr. 1 – Perfecționarea PTI (personal tehnic-ingineresc) privind reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune, instalațiilor de butelii cu GPL, cazanelor de abur și apă fierbinte, macaralelor, sistemelor de distribuție gaze a CET, conductelor de abur și apă fierbinte, instalațiilor de ridicat etc. (Anexa nr. 1) 175,560.00 MDL Lot anulat
Lotul nr. 2 – Pregătirea profesională a muncitorilor (Anexa nr. 2) 148,200.00 MDL Lot anulat
Lotul nr. 3 – Perfecționarea dispecerului rețea electrică de distribuție (Anexa nr. 3) 7,970.00 MDL Lot anulat
Lotul nr. 4 –Pregătirea profesională a lăcătușilor la exploatarea și repararea utilajului de gaze și a lăcătuşilor-electricienilor la repararea și întreținerea automaticii şi a mijloacelor de măsură de la centralele electrice (gaz) (Anexa nr. 4) 58,500.00 MDL Lot anulat
Lotul nr. 5 – Atestarea periodică a electrosudorilor la sudarea manuală (sudura cu arc electric) (Anexa nr. 5) 35,100.00 MDL Lot anulat
Lotul nr. 6 – Atestarea periodică a electrogazosudorilor (la sudarea cazanelor de abur și recipientelor cu presiunea până la 16 MPa) (Anexa nr. 6) 14,000.00 MDL Lot anulat
Lotul nr. 7- Instruirea și atestarea PTI privind regulile de exploatare inofensivă a obiectelor cu pericol de deflagrație, ascensoarelor, obiectelor ce depozitează baze și acizi (Anexa nr. 7) 11,985.00 MDL Lot anulat
Lotul nr. 8 - Pregătirea profesională a muncitorilor la deservirea obiectelor cu pericol de deflagrație (secții de producere a hidrogenului) (Anexa nr. 8) 340.00 MDL Lot anulat
Lotul nr. 9 – Instruirea sanitară primară a laboranților la analize chimice și aparatiștilor la epurarea chimică a apei 600.00 MDL Lot anulat
Lotul nr. 10 – Instruirea specialiștilor în domeniul securității și sănătății în muncă 1,200.00 MDL Lot anulat
Lotul nr. 11– Certificarea specialiștilor în domeniul nedistructiv 90,000.00 MDL Lot anulat