Achiziție - Servicii de transportare a deșeurilor menajere de la instituțiile de învățământ subordonate DETS sectorul Ciocana

Achiziție Directia educatie, tineret şi sport sectorul Ciocana

Informație generală

Servicii de transportare a deșeurilor menajere de la instituțiile de învățământ subordonate DETS sectorul Ciocana
802,597.00 MDL
perioada de clarificari
ocds-b3wdp1-MD-1700556927968

Servicii de transportare a deșeurilor menajere de la instituțiile de învățământ subordonate DETS sectorul Ciocana


Licitație deschisă
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
21/11/2023 11:01
clarificări
06/12/2023 11:47
depunere
13/12/2023 11:47
deschidere oferte
13/12/2023 11:47
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 21/11/2023 08:56
Trezoreria de Stat

suma planificată 802,597.00 MDL

Detalii achiziție

Valoare CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare
802,597.00 MDL 90500000-2 Servicii de transportare a deșeurilor menajere de la instituțiile de învățământ subordonate DETS sectorul Ciocana 3025 Metru cub 01.01.2024 - 30.12.2024
str. Aleco Russo, 57

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
anunț de participare.pdfbiddingDocumentsAchiziție-21/11/2023 11:01Descarca
anexa-instituții.pdfbiddingDocumentsAchiziție-21/11/2023 11:01Descarca
ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021 (7).docxbiddingDocumentsAchiziție-21/11/2023 11:01Descarca
duae.docxbiddingDocumentsAchiziție-21/11/2023 11:01Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Anularea licitației
pentru Achiziție
30.11.2023 10:59

La nivel de APL ( PMC - Primaria municipiului Chisinau), în calitate de Autoritate Contractantă, aveți în vigoare Decizie CMC nr.12/3 din 23.07.2020.
Deci, prin Decizia respectiva Primăria municipiului Chisinău, din 2020, apicînd Legea 436/2006, 136/2016, 1402/2002 gestioneaza de sinestătător modalitatea de salubrizare a orașului. Astfel, deleagă, cu drepturi exclusive, Î.M. Regia ,, Autosalubritate” ca unic prestator de servicii de salubrizare în orașul Chișinău.
Orice autoritate publică, agent economic, cît și persoană fizică are obligația să respecte aceste norme. Astfel, Î.M. Regia ,, Autosalubritate” avînd DREPTURI EXCLUSIVE privind evacuarea deșeurilor în municipiul Chișinău, solicităm anularea procedurii în cauză și recurgerea la ,,Procedura de negociere fără publicare” cu aplicarea art. 56, alin.(1), lit.c) legea 131/2015 unde, orice Autoritate Contractantă, este în drept s-o aplice dacă, obiectul achiziției face referire la un agent economic cu DREPTURI EXCLUSIVE.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

04.12.2023 11:53

În conformitate cu Legea Nr. 131 din 03-07-2015 privind achiziţiile publice, și anume Articolul 29, alin. (1)Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina web a Agenţiei Achiziții Publice anunțul de participare în toate cazurile prevăzute de prezenta lege, conform procedurii de achiziţie aplicate; și alin. (6) Anunțul de participare va fi publicat în termene care să ofere tuturor operatorilor economici interesaţi, fără nicio discriminare, posibilităţi reale de participare la procedurile de atribuire a contractului de achiziţii publice; Vă informăm că atât în cazul procedurii de achiziție respective, cât și în cazul tuturor procedurilor, DETS sectorul Ciocana respectă și aplică prevederile actului normativ sus menționat.

... afișează tot conținutul