Achiziție - Iluminatul public stradal

Achiziție Primăria Glinjeni

Informație generală

Primăria Glinjeni
1007601006380
Iluminatul public stradal
500,000.00 MDL
pregătire contract
ocds-b3wdp1-MD-1557838500306

Iluminatul public stradal în satul Glinjeni,r-ul Şoldăneşti.


COP
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Da
limba: Romana

publicată
15/05/2019 12:47
clarificări
30/05/2019 09:13
depunere
13/06/2019 09:13
deschidere oferte
14/06/2019 15:00
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 02/07/2019 17:45
Trezoreria de Stat

suma planificată 500,000.00 MDL

Detalii achiziție

Valoare Pas minim CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare Deschidere oferte Link
500,000.00 MDL 5,000.00 MDL 45300000-0 Iluminat public stradal 1 Metru 15.06.2019 - 24.06.2019
s.Glinjeni r-l Soldanesti
2019-06-14 15:00:00

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
caiet de sarcini pentru cererea ofertelor de pret.semnat.pdfbiddingDocumentsAchiziție28/05/2019 09:13Descarca
caiet de sarcini pentru cererea ofertelor de pret.semnat.pdfbiddingDocumentsIluminatul public stradal28/05/2019 09:13Descarca
anunt de participare iluminat stradal.semnat.pdfbiddingDocumentsIluminatul public stradal22/05/2019 15:08Descarca
anunt de participare iluminat stradal.semnat.pdfbiddingDocumentsAchiziție22/05/2019 15:08Descarca
cerinte iluminat stradal7777.semnat.pdfbiddingDocumentsIluminatul public stradal17/05/2019 08:30Descarca
cerinte iluminat stradal7777.semnat.pdfbiddingDocumentsAchiziție17/05/2019 08:30Descarca
caiet de sarcini iluminat public stradal7777.semnat.pdfbiddingDocumentsAchiziție16/05/2019 08:14Descarca
caiet de sarcini iluminat public stradal7777.semnat.pdfbiddingDocumentsIluminatul public stradal16/05/2019 08:14Descarca
cerinte iluminat stradal777.semnat.pdfbiddingDocumentsAchiziție15/05/2019 12:47Descarca
duae 777.semnat.pdfbiddingDocumentsAchiziție15/05/2019 12:47Descarca
documentatia_standard_lucrari 777.semnat.pdfbiddingDocumentsIluminatul public stradal15/05/2019 12:47Descarca
caiet de sarcini iluminat public stradal777.semnat.pdfbiddingDocumentsAchiziție15/05/2019 12:47Descarca
documentatia_standard_lucrari 777.semnat.pdfbiddingDocumentsAchiziție15/05/2019 12:47Descarca
caiet de sarcini pentru cererea ofertei de pret777.semnat.pdfbiddingDocumentsIluminatul public stradal15/05/2019 12:47Descarca
cerinte iluminat stradal777.semnat.pdfbiddingDocumentsIluminatul public stradal15/05/2019 12:47Descarca
caiet de sarcini iluminat public stradal777.semnat.pdfbiddingDocumentsIluminatul public stradal15/05/2019 12:47Descarca
duae 777.semnat.pdfbiddingDocumentsIluminatul public stradal15/05/2019 12:47Descarca
caiet de sarcini pentru cererea ofertei de pret777.semnat.pdfbiddingDocumentsAchiziție15/05/2019 12:47Descarca

Persoană de contact

Clarificări

anuntul de participare
pentru Achiziție
15.05.2019 13:07

Stimata autoritate contractanta conform Formularului 3.2 ce este garanatia bancara,dvs indicat Imputernicirea,as putea sa descrieti mai detaliat despre ce imputernicirea este cazul

... afișează tot conținutul

Răspuns:

16.05.2019 11:20

Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.]
__________________________________________________________________
[Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente]
Beneficiar: _______________________________________________________
[numele şi adresa autorităţii contractante]
Data: “___” _____________________ 20__

GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________

_______________________________________________________________ a fost informată că
[denumirea băncii]
____________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”)
[numele ofertantului]
urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea __________________________________________
[obiectul achiziţiei]
conform invitaţiei la licitaţia Nr. __________________ din “___” _____________________ 20__.

La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________, prin prezenta,
[denumirea băncii]
ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de:
______________________ (_______________________________________________________)
[suma în cifre] ([suma în cuvinte])
la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume:
a) şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
b) fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de licitaţie, înainte de semnarea contractului de achiziţie.

Această garanţie va expira în cazul apariţiei uneia dintre următoarele situaţii:
a) Ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau
b) Ofertantul nu devine ofertant cîştigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înştiinţării Dvs. despre numele altui ofertant cîştigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilităţii ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitaţiei.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanţie trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la data respectivă inclusiv.

Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___” _____________________ 20__.

_________________________________________
[semnătura autorizată a băncii]

... afișează tot conținutul

Termenul de de punere pentru COP
pentru Achiziție
15.05.2019 12:53

Conform Legii 131/2015 termenul de depunere a ofertelor pentru COP trebuie sa fie minim 12 zile.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

16.05.2019 11:20

Termenul de depunere a ofertelor Conform Legii Nr.131 din 03.07.2015
privind achiziţiile publice a fost modificat .Reacualizati informatia publicata .

... afișează tot conținutul

Formularului 3.2
pentru Achiziție
15.05.2019 18:10

Stimata autoritate contractanta conform Formularului 3.2 ce este garanatia bancara,dvs indicat Imputernicirea,as putea sa descrieti mai detaliat despre ce imputernicirea este cazul
daca mai copiati text aruncat nu stiu de unde, avem grija sa ne unim mai multi ofertanti potentiali si sa contestam intreaga procedura

... afișează tot conținutul

Răspuns:

16.05.2019 11:20

Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat documentele depuse este autorizată să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul ţării în care ofertantul este înregistrat şi trebuie să poarte atât semnătura celui care împuterniceşte cât şi semnătura celui împuternicit. O traducere autorizată în limba moldovenească va însoţi orice împuternicire într-o alta limbă. In cazul unei asocieri, persoana care a semnat documentele din cadrul ofertei trebuie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu drept de semnătură ai partenerilor

... afișează tot conținutul

Clasa de iluminat
pentru Achiziție
15.05.2019 18:09

Actualizati lasele de iluminat in loc de ME5 si ME6 sa fie M5 si M6. Mentionam suplimentar, respectuos
1. Ajustati clasele de iluminat conform normativelor in vigoare, clasa de iluminat cea corecta. Clase de iluminat ME5 si ME6 nu exista
2, Documentatia standard https://tender.gov.md/ro/content/documenta%C8%9Bia-standard-pentru-realizarea-achizi%C5%A3iilor-publice-de-lucr%C4%83ri - aici in ea sunt si documentelor
Repetam, rugam respetuos sa corectati. In lipsa acestei corectari, ne rezervam dreptul de a cotesta concursul total si veti pierde timp suplimentar. Oricum legea tre sa o completati. Azi AEE e nefunctionala, nu are cine sa verifice Caietul de sarcini. Afirmatia dvs. e eronata.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

16.05.2019 11:20

Clasele de iluminat sunt actualizate M5 si M6 .

... afișează tot conținutul

Clasele de iluminat
pentru Achiziție
15.05.2019 15:14

Actualizati lasele de iluminat
in loc de ME5 si ME6 sa fie M5 si M6

... afișează tot conținutul

Răspuns:

16.05.2019 11:20

Caietul de sarcini unde sunt incluse clasele de iluminat ,este coordonat de Agentia pentru Eficienta Energetica .Daca e scris ME5 si ME6 ,conformati-va documentatiei.

... afișează tot conținutul

clarificari
pentru Achiziție
15.05.2019 15:00

Buna ziua.Stimata autoritate Contractanta demult sau modificat formularele(DO) pentru depunerea ofertelor pentu licitatii.Va rog rectificati cerintele prin a modifica conform legislatiei .

... afișează tot conținutul

Răspuns:

16.05.2019 11:20

Toate formularele pentru depunerea ofertelor incluse in cerintele pentru participare sunt in conformitate cu legislatia RM.
Pentru concretizare accesati linkul: support.achizitii.md/article-categories/modele-de-documente

... afișează tot conținutul

Imputernicirea - nu est eun document obligatoriu
pentru Achiziție
16.05.2019 18:50

Rugam sa conditionat solicitarea de documente , acele ce sunt obligatorii sa ramana, iar cele ce sunt optionala sa fie indicate Dupa caz - https://tender.gov.md/ro/content/documenta%C8%9Bia-standard-pentru-realizarea-achizi%C5%A3iilor-publice-de-lucr%C4%83ri - acesta e link-ul (ссылка) de unde puteti solicita toate documentele. Verificati capitolul cu documentele model si DOAR acestea se vor solicita, iar cele vechi nu se mai aplica, de altfel este o alta numerotare.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

17.05.2019 08:44

Capitolul cu documentele (formularele )incluse în cerinte sunt reactualizate , însă dacă dvs vă referiti la :
Certificate de conformitate emise de un organism terț de certificare, acreditat in domeniu, pentru evaluarea conformității acestei categorii de produse;
Declarații de conformitate CE pe proprie răspundere emise de producător pentru corpuri de iluminat din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate şi conformitatea cu standardele EN 60598-2-3:2010; EN 55015:2016. (Marcaj CE.)
Dovada că producătorul deține sisteme de management integrate (conforme standardelor din seria ISO 9000 (sisteme de management a calității), ISO 14000 (protecția mediului), ISO 18000 (sănătatea și securitatea muncii)), certificate de un organism de certificare acreditat de către un organism național de acreditare semnatar EA – MLA pentru acest gen de activități;
Rapoarte de încercări emise de laboratoare acreditate în conformitate cu standardul ISO 17025 pentru încercarea acestor categorii de produse, si anume: IP- EN 60598-1; IK- EN 62262; EMC-EN 55015; Se va face dovada acreditarii laboratoarelor care a emis raportul.
Raport de incercari termic EN 60598-1; LM-80, cu dovada duratei de viață a sursei de lumina; Se va face dovada acreditarii laboratoarelor care a emis raportul.
Raport de încercare fotometrica fiecare tip de corp de iluminat, emis de un organism acreditat. EN 13032-1; IES LM-79-08. Se va face dovada acreditarii laboratoarelor care a emis raportul.
Raport de calcule luminotehnice in Dialux pentru situațiile 1;2;3.
sunt cerinte care dau dovada că în cazul în care dvs ,presupus cîştigător al achiziţiei ,dispuneţi de corpuri de iluminat şi utilaje conform standartelor şi normelor de calitate .

... afișează tot conținutul

FOndul pentru eficienta energetica
pentru Achiziție
16.05.2019 18:54

FEE nu este demult. Documentele plasate pe site nu sunt coordonate cu AEE, de altfel cauza e simpla, la AEE nu are nimeni cine verifica. Asa cum concursul de selectare a expertilor inca nu e finisat. Deci coordonarea pe care dvs. ati indicat ca ati facut-o are o tendinta vadita de ilegalitate. De altfel, daca nu are cine verifica si accepta proiectul dvs. la AEE, care e garantia ca proiectul va fi finantat, iar cei ce va obtine castig de cauza nu va astepta 3-5 ani pentru a primi banii???

... afișează tot conținutul

Răspuns:

17.05.2019 08:55

Agenția pentru Eficiență Energetică, autoritate administrativă din subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii, se reorganizează prin fuziune (absorbție) cu Fondul pentru Eficiență Energetică.
Agenția pentru Eficiență Energetică este succesorul de drepturi şi obligații al Fondului pentru Eficiență Energetică.
HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 45 din 30.01.2019 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Eficiență Energetică.

... afișează tot conținutul

clarificari
pentru Achiziție
22.05.2019 14:32

Spuneti va rog de ce nu sa publicat Anuntul de participare?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

22.05.2019 15:11

Buna ziua!Anuntul de participare s-a publicat,reactualizati documentatia de atribuire a achizitiei ...

... afișează tot conținutul

clarificari
pentru Achiziție
22.05.2019 14:24

Formularul Imputerinicire deja este exclus din lista cu formulare.Acest Formular a fost cind se duceau documentele personal dar acuma chiat nu inteleg de ce sar cere aceasta imputernicire daca totul este onalin.??

... afișează tot conținutul

Răspuns:

22.05.2019 15:12

Buna ziua!Verificati inca o data cerintele achizitiei ...Imputernicirea nu mai este inclusa ...

... afișează tot conținutul

clarificari
pentru Achiziție
22.05.2019 15:14

Garantia bancara se poate de facut transfer la primarie?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

23.05.2019 08:07

Toata procedura de achizitie , documentele de atribuire ,inclusiv garantia bancara se prezinta online , nu se face nici un transfer la primarie ,pina la inchiderea licitatiei...

... afișează tot conținutul

clarificari
pentru Achiziție
22.05.2019 15:18

E corecta perioada valabilitatii ofertelor 7 zile?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

22.05.2019 15:26

termenul de valabilitate a ofertelor este inclus in anuntul de participare privind achizitia ...

... afișează tot conținutul

clarificari
pentru Achiziție
22.05.2019 15:33

Termenul de valabilitate a ofertelor nu e prea mare pentru asa achizitie?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

22.05.2019 15:42

Anuntul de participare sa coordonat cu consultantul platformei achizitii. md.La achizitia precedenta , a fost exact ca acum ...

... afișează tot conținutul

Consultantul platformei
pentru Achiziție
22.05.2019 17:31

Consultantul platformei NU este jurist de profesie, de altfel nu are nici un contract de a va stipula termenii de referinta, este o lege, numita 131/2015 prin care se prevede expres - termenul de depunere a ofertelor la COP trebuie sa fie minim 12 zile

... afișează tot conținutul

Răspuns:

23.05.2019 08:04

Termenul de depunere a ofertelor a fost moificat conform legii ...

... afișează tot conținutul

iar temenul de valabilitate
pentru Achiziție
22.05.2019 17:32

similar, il indicati dvs
cu cat mai mic cu atat e riscul mai mare ca la prima expirare de termen sa nu va incadrati, iar aceasta inseamna anulare concurs

... afișează tot conținutul

Răspuns:

23.05.2019 08:10

termenul de valabilitate a ofertelor este indicat in anuntul de participare .

... afișează tot conținutul

clarificari
pentru Achiziție
27.05.2019 15:58

Bun ziua.In caietul de sarcini la poz.23 si 24 este pusa gresita norma.Este necesar de corectat.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

28.05.2019 08:20

Buna ziua!Caietul de sarcini a fost intocmit conform proiectului de executie a lucrarilor pentru iluminatul public stradal...

... afișează tot conținutul

Clarificari
pentru Achiziție
27.05.2019 16:42

Pentru conectarea corpurilor la retea, a-ti prevazut conductor ПРГН-2x2,5 mm2, ceea ce nu este corect si nimeni nu foloseste asa tip de conductor in astfel de lucrari.
Va rog inlocuiti.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

28.05.2019 08:22

Buna ziua!Caietul de sarcini a fost intocmit conform proiectului de executie a lucrarilor pentru iluminatul public stradal...Toate materialele au fost alese conform criteriilor minime de calitate a AEE...

... afișează tot conținutul

clarificari
pentru Achiziție
28.05.2019 08:35

bun ziua.Da poate este intocmit conform proiectului dar normele sunt gresite poz.22,23 ( 08-02-263-1) nu exista dar ar trebuie sa fie credca 08-02-363-1

... afișează tot conținutul

Răspuns:

28.05.2019 09:14

Cerem scuze ! Pozitia 22,23 a fost corectata....Reactualizati documentatia de atribuire a achizitiei ! O zi frumoasa in continuare.

... afișează tot conținutul

clarificari
pentru Achiziție
28.05.2019 09:19

Spuneti va rog in poz 1,2 si 13 treb de introdus si materialele respective in pozitia de baza deoarece ele nu sunt aparte ?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

28.05.2019 09:27

Da! Intorduceti-le ...

... afișează tot conținutul

Participanți

Iluminatul public stradal 500,000.00 MDL
12/06/2019 18:53
279,841.41 MDL
Ofertă refuzată
13/06/2019 08:08
354,447.49 MDL
Ofertă acceptată