Achiziție - Tehnică de calcul

Achiziție Ministerul Finantelor

Informație generală

Tehnică de calcul
1,667,000.00 MDL
desemnare câștigător
ocds-b3wdp1-MD-1557901984253

Staţii de lucru (desktop), UPS


Licitație deschisă
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
15/05/2019 09:51
clarificări
02/06/2019 17:00
depunere
06/06/2019 14:00
deschidere oferte
06/06/2019 14:00
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 15/05/2019 06:40
Trezoreria de Stat

suma planificată 1,667,000.00 MDL

Detalii achiziție

Valoare CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare
1,667,000.00 MDL 30213300-8 Staţii de lucru (desktop), UPS 100 Bucata 01.07.2019 - 14.08.2019
str. Constantin Tănase, 7

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
documentatia_standard_bunuri (modificat).semnat.pdfbiddingDocumentsAchizițieDocumentația standard24/05/2019 12:25Descarca
documentatia_standard_bunuri (1).docxbiddingDocumentsAchizițieDocumentația standard24/05/2019 12:25Descarca
anunț de participare.semnat.pdfbiddingDocumentsAchizițieAnunț de participare15/05/2019 09:51Descarca
duae (1).semnat.pdfbiddingDocumentsAchizițieDUAE15/05/2019 09:51Descarca
documentatia_standard_bunuri (1).semnat.pdfbiddingDocumentsAchizițieDocumentația standard15/05/2019 09:51Descarca
documentatia_standard_bunuri (1).docxbiddingDocumentsAchizițieDocumentația standard15/05/2019 09:51Descarca
duae (1).docbiddingDocumentsAchizițieDUAE15/05/2019 09:51Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Staţii de lucru (desktop), UPS
pentru Achiziție
22.05.2019 17:36

Buna ziua!
Va rugam sa confirmati, daca parametrul " Memoria, min: 8GB DDR4 2666MHz", solicitat pentru memorie este minim acceptat si corect, deoarece conform specificatiei tehnice solicitate pentru procesor: Frecvenţa de bază: ≥3.6 GHz, Cache ≥6 MB SmartCache, Cores ≥4, TDP 65W max, echivalentul procesorului Intel® Core™ i3-8100, S1151, 3.6GHz (4C/4T), 6MB Cache, Intel® UHD Graphics 630, 14nm 65W, care se conformeaza caietului de sarcini, insa acesta din urma suporta maxim DDR4 2400Mhz
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/126688/intel-core-i3-8100-processor-6m-cache-3-60-ghz.html


Va multumim anticipat!

... afișează tot conținutul

Răspuns:

24.05.2019 12:23

Bună ziua!
Drept raspuns la clarificarea de mai sus, Vă informăm, că la elaborarea specificațiilor tehnice a fost comisă o eroare mecanică.
În acest context urmează modificarea specificatiilor tehnice din Documentatia Standard conform urmatorilor parametri: Staţiile de lucru (desktop), UPS / Memoria, min. 8GB DDR4 2666MHz se înlocuiește cu Memoria, min. 8GB DDR4 2400MHz.

... afișează tot conținutul

Staţii de lucru (desktop), UPS
pentru Achiziție
24.05.2019 13:08

Buna ziua!
Va rugam sa clarificati urmatoarele documente solicitate:

6 Certificat de management al securitatii informatiei – ISO 27001
Copie, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei ofertantului.
Obligatoriu
7 Certificat de management al serviciilor IT – ISO 20000
Copie, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei ofertantului.
Obligatoriu
8 Certificat de management al calității – ISO 9001
Copie, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei ofertantului.
Obligatoriu
care vor fi solicitate in conformitate cu documentele de atribuire, dupa deschiderea ofertelor:

Va rugam sa concretizati, aceste documente fac referinta la ofertantul, participantul in licitatie care depune oferta sau fac referinta la producatorul echipamentului ofertat in tender-?
Multumim anticipat!

... afișează tot conținutul

Răspuns:

24.05.2019 16:42

Bună ziua!
Răspunsul este: Da, documentele date trebuie să facă referință la operatorul economic care depune oferta, și nu la producătorul echipamentului.

... afișează tot conținutul

Staţii de lucru (desktop), UPS
pentru Achiziție
28.05.2019 15:07

Vă rugăm să clarificați motivul după care participantul la licitația pentru vânzarea de echipamente informatice trebuie să dispuna de certificatul Nr. 27001? Din câte se știe, acest certificat reglementează funcționarea sistemului de securitate informatică în cadrul companiei și nu este în nici un fel asociat cu organizațiile terțe.
Multumim

... afișează tot conținutul

Răspuns:

29.05.2019 11:09

Bună ziua!
La clarificarea solicitată vă comunicăm că, pe lângă faptul că ISO 9001 garantează nivelul de fiabilitate al companiei furnizorului prin implementarea standardului de management a calitatii, ISO 27001 garantează nivelul de securitate al furnizorului prin implementarea sistemului de management al securității informației, în speță pentru informațiile financiare (de importanță statală, secret comercial), personale și alte informații primite de la client - de exemplu în cazul returnării calculatorului către centrul de deservire autorizat a furnizorului pentru bunurile oferite, în caz de defecțiune, și anume confidențialitatea informațiilor, integritatea informațiilor, și disponibilitatea informațiilor pentru trasabilitate a acțiunilor întreprinse de către colaboratorii centrului de deservire în raport cu informațiile sensibile pe parcursul lucrărilor de reparație și/sau schimb componente, re-instalare sistem de operare, la care pot avea access(informații de pe HDD, configurații de rețea – IP adrese, loguri software de securitate antivirus etc).

... afișează tot conținutul

Certificat ISO 20001
pentru Achiziție
29.05.2019 09:51

Ofertantul trebuie să aibă un certificat ISO 20001. Cu toate acestea, acest certificat reglementează: gestionarea continuității și a disponibilității; gestionarea capacității; raportarea privind furnizarea de servicii; gestionarea securității informației; bugetare și contabilitate de costuri; procesele de management al interacțiunii; procesele de rezoluție; procese de control; procesele de management al procesului de lansare
Vă rugăm să clarificați dacă este necesar de avut acest certificat pentru vânzarea de computere și UPS-uri și cum poate lipsa acestui certificat să afecteze calitatea echipamentului furnizat și / sau livrarea acestuia?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

31.05.2019 14:16

ISO 20000, este standardul internațional de management al serviciilor IT (ITSM), care permite organizațiilor IT să se asigure că procesele lor ITSM sunt aliniate atât nevoilor afacerii dar și la cele mai bune practici internaționale.
ISO 20000 ajută organizațiile să evalueze modul în care acestea livrează bunuri și servicii IT gestionate, măsoară nivelurile de servicii și evaluează performanța acestora.
Avantajele ISO 20000:
ISO 20000 poate ajuta furnizorul de bunuri și servicii IT să își evalueze ITSM-ul, să-și îmbunătățească serviciile, să demonstreze capacitatea de a satisface cerințele clienților și să creeze un cadru pentru o evaluare independentă.

Unele dintre cele mai comune beneficii ale certificării ISO 20000 pentru furnizorii de servicii și bunuri IT sunt următoarele:
- Oferă diferențiere competitivă prin demonstrarea fiabilității și a calității înalte a serviciilor;
- Oferă clienților certitudinea că cerințele de serviciu vor fi îndeplinite;
- Asigură implementarea unui nivel măsurabil de eficacitate și o cultură de îmbunătățire continuă, permițând furnizorilor de servicii și bunuri IT să monitorizeze, să evalueze și să revizuiască procesele și serviciile de gestionare a serviciilor IT.

Lipsa certificării ISO20000 poate fi considerată un dezavantaj pentru furnizorii de servicii și bunuri IT, în contextul celor expuse – în raport cu calitatea serviciilor IT, fiabilitate, standardizare a proceselor inclusiv celor legate de livrarea fizică a bunurilor(echipamentelor IT), cât și în gestiunea serviciilor IT pe perioada de garanție.

... afișează tot conținutul

Staţii de lucru (desktop), UPS
pentru Achiziție
29.05.2019 15:22

Vă mulțumim pentru răspunsul detaliat. În baza acestor considerente, concluzionăm că principalul motiv pentru disponibilitatea certificatul ISO 27001 este siguranța clientului în timpul deservirii tehnice a echipamentului.
Astfel, pe baza răspunsului dvs., rezultă că acest certificat trebuie să fie deținut de un centru de service autorizat din Moldova, care are dreptul de a întreține echipamentul furnizorului respectiv. Confirmați acest lucru.
În plus, vă solicităm să confirmați faptul că licențele și / sau permisele eliberate de agențiile guvernamentale relevante care confirma accesul la un anumit nivel de securitate în întreținerea / vânzarea de echipamente sunt suficiente pentru a asigura securitatea informației în procesul reparației și / sau a întreținerii calculatoarelor furnizate în cadrul acestei licitații.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

31.05.2019 14:37

Bună ziua!
Toate documentele solicitate de către autoritatea contractantă în anunțul de participare sunt obligatorii. Neprezentarea oricărui document sau prezentarea altor documente decît cele indicate, poate duce la descalificarea ofertantului. Certificatele ISO 27001, ISO 20000 și ISO 9001 fac referință la operatorul economic care depune oferta.
Vă rugăm mult să studiați Legea 131 ”privind achizițiile publice”, unde sunt stipulate modurile de participare la procedura de achiziție și de îndeplinire a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economici.
În acest sens, suport metodologic vă poate oferi și Agenția Achiziții Publice.

... afișează tot conținutul

Certificat ISO
pentru Achiziție
31.05.2019 15:25

Buna ziua! Spuneți, vă rog, dacă unul din certificate ISO va fi prezentat numai de un operator economic (ce poate însemna că alți operatori nu-l au), asta nu duce la încalcarea art. 26 p 16 Legea 131 ”privind achizițiile publice”, și anume ”factorii de evaluare utilizaţi de autoritatea contractantă trebuie să asigure o concurenţă reală între operatorii economici şi să fie însoţiţi de prevederi care să permită verificarea efectivă a informaţiilor furnizate de către ofertanţi în scopul aplicării factorilor de evaluare”? Și în privința întrebării si răspunsului mai sus. Conform art. 23 ”Standarde de asigurare a calităţii” p2 - ”În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător ”. Se poate de prezentat certificat care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător? Vă mulțumesc anticipat pentru răspunsul D-ră promt.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

31.05.2019 17:17

Bună ziua,
Întrucît Ministerul Finanțelor este o autoritate publică centrală care elaborează și implementează politicile bugetar fiscale în stat, aceasta are sarcina de a asigura securitatea informațională a datelor furnizate în rețea. Prin urmare, cerințele și criteriile de selecție au fost stabilite reieșind din complexitatea obiectului de achiziție conform prevederilor art. 37 al Legii nr. 131. Cu referire la asigurarea concurenței, menționăm că procedura este organizată și desfășurată prin SIA RSAP, unde oricare operator economic interesat poate participa la procedură în cazul în care consideră necesar. Reieșind din cele expuse, în cadrul prezentei proceduri nu au fost stabilite careva restricții ce ar denatura concurența, ci dinpotrivă, autoritatea contractantă oferă posibilitatea participării tuturor operatorilor economici. Informăm că, contractul de achiziție publică se va atribui operatorului economic care va corespunde capacităților tehnice și profesionale stabilite în documentația de atribuire de către autoritatea contractantă.

... afișează tot conținutul

Participanți

Staţii de lucru (desktop), UPS 1,667,000.00 MDL
05/06/2019 16:14
1,413,605.00 MDL
Ofertă refuzată
06/06/2019 11:58
1,503,500.00 MDL
Ofertă acceptată
06/06/2019 13:41
1,634,250.00 MDL