Achiziție - Achiziționarea serviciilor de audit al situațiilor financiare pentru anul 2022 prin procedura de achiziție publică de valoare mică pentru anul 2023

Achiziție IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Informație generală

Achiziționarea serviciilor de audit al situațiilor financiare pentru anul 2022 prin procedura de achiziție publică de valoare mică pentru anul 2023
60,000.00 MDL
desemnare câștigător
ocds-b3wdp1-MD-1670486751853

Achiziționarea serviciilor de audit al situațiilor financiare pentru anul 2022 prin procedura de achiziție publică de valoare mică pentru anul 2023


Achiziție de valoare mică
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
08/12/2022 10:07
clarificări
14/12/2022 08:30
depunere
19/12/2022 08:30
deschidere oferte
19/12/2022 08:30
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 08/12/2022 08:17
Trezoreria de Stat

suma planificată 60,000.00 MDL

Detalii achiziție

Valoare CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare
60,000.00 MDL 79200000-6 Servicii de audit al situațiilor financiare pentru anul 2022 Achiziționarea serviciilor obligatorii de audit al situațiilor financiare pentru anul 2022, în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate. Conform criteriilor de clasificare prevăzute în art. 4 (pct. 4) al Legii Contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, IMSP IFP ” Chiril Draganiuc” constituie o entitate mijlocie și ține contabilitatea în partidă dublă cu prezentarea situațiilor financiare complete, (art. 5/ alin. 3 din Legea contabilității și raportării financiare). Potrivit art. 32 al Legii 287/2017, situațiile financiare pentru anul 2020 ale entităților mijlocii și entițăților mari trebuie să fie supuse auditului în mod obligatoriu. Aceeași obligativitate impune și Legea privind auditul situațiilor financiare 271/2017, Standardele Internaționale de Audit. Informații despre instituția supusă auditului: 4.1. Detalii din Regulamentul IFP ”Chiril Draganiuc” este o instituție publică la autonomie financiară ce beneficiază de toate drepturile ce decurg din calitatea de persoană juridică , gestionează mijloacele financiare primate din fondurile de Asigurări Obligatorii de Asigurări Medicale (FAOAM), prin conturi trezoriale, pentru alte mijloace financiare are conturi proprii în bancă, inclusiv valutare. 4.2. Indicii activității economico-financiare a IFP ”Chiril Draganiuc” pentru anul 2022 Total active imobilizate: 217179,80 mii lei Venituri din vânzâri: 157385,0 mii lei Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 415,00 persoane. Numărul mediu lunar de facturi:465; Scopul prestațiilor: Auditul situațiilor financiare pentru anul 2022 ale IFP ”Chiril Draganiuc” -Examinarea în vederea exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare anuale în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. -Exprimarea unei opinii asupra imaginii fidele a situației patrimoniale, dacă sistemul de ținere a evidenței contabile al IFP ”Chiril Draganiuc” (documente primare, registre contabile, rapoarte financiare), este în conformitate cu legislația din domeniul contabilității. -Exprimarea unei opinii asupra regularității, veridicității și corectitudinii contabilității Condiții de recepționare a serviciilor de audit: 1. Următoarele documente vor fi considerate parte a serviciului prestat: Scrisoarea către conducere și Raportul de audit, întocmit cu respectarea standardelor de audit și predat în termenul de prestare stipulate în contract; Actul de prestare-recepționare a serviciilor. 2. Raportul auditului va conține suplimentar: - Avizul auditorului privind coerența dintre raportul conducerii și situației financiare pentru aceeași perioadă de gestiune, corespunderea acestuia cu prevederile actelor normative; - Declararația cu privire la faptul că pe parcursul auditului, s-au indentificat informații eronate semnificative prezentate în raportul conducerii, indicând despre aceasta 3. Alte cerințe: - raportul va fi predat însoțit de act de prestare-recepționare; - limba utilizată în cadrul activităților pe care le vor desfășura auditorii este limba română. Toate documentele elaborate de aceștia vor fi elaborate în limba română; - originalele documentelor indicate în Raportul auditului vor fi prezentate instituției, cel târziu, la momentul finalizării integrale a serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul prezentării și acceptării Actului de prestare-recepționare a serviciilor, - în urma recepționării de către Beneficiar, raportul devine proprietate a Beneficiarului, care își rezervă dreptul de utilizare ulterioară a acestuia, Prestatorul neavând dreptul de a folosi, transmite sau comunica acest raport altcuiva decât Beneficiarului. 1 Bucata 01.01.2023 - 30.12.2023
Str.Constantin Vîrnav 13

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
anunt de participare audit.docxbiddingDocumentsAchiziție-08/12/2022 10:07Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Nu există întrebări

Participanți

Servicii de audit al situațiilor financiare pentru anul 2022 60,000.00 MDL