Achiziție - Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Achiziție IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

Informație generală

Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei
28,902,440.00 MDL
desemnare câștigător
ocds-b3wdp1-MD-1669637403054

Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei


Licitație deschisă
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
28/11/2022 14:25
clarificări
15/12/2022 10:00
depunere
26/12/2022 10:00
deschidere oferte
26/12/2022 10:00
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 09/12/2022 07:17
Surse proprii

suma planificată 28,902,440.00 MDL

Detalii achiziție

Valoare CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare
28,902,440.00 MDL 45200000-9 Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei 1 Unitate 16.01.2023 - 15.12.2023
Mun. Orhei, str. Al. Donici, r-nul Orhei

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
Anunt de participare modificattechnicalSpecificationsAchizițieAnunt de participare modificat (la pct. 16 (19) din anuntul de participare a fost modificata sintagma 40% in 30%)12/12/2022 14:24Descarca
Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări - corectattechnicalSpecificationsAchizițieCaiet de sarcini corectat.06/12/2022 11:59Descarca
Documentatia standardtechnicalSpecificationsAchiziție-28/11/2022 14:25Descarca
Anunt de participaretechnicalSpecificationsAchiziție-28/11/2022 14:25Descarca
Formularul de deviz nr. 1 lista cu cantitatile de lucraritechnicalSpecificationsAchiziție-28/11/2022 14:25Descarca
Model declaratie privind confirmarea identitii beneficiarilortechnicalSpecificationsAchiziție-28/11/2022 14:25Descarca
DUAEtechnicalSpecificationsAchiziție-28/11/2022 14:25Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Caietul de sarcini - actualizat: 2-1-14 (pozitiile 29-38) Система ПB1
pentru Achiziție
06.12.2022 13:41

(pozitiile 29-38) Система ПB1 se repeta identic cu (pozitiile 39-45) Система ПB1
Confirmati ca caietul de sarcini corespunde cu cerintele autoritatii contractante

... afișează tot conținutul

Răspuns:

06.12.2022 16:18

Caietul de sarcini este perfectat de proiectant și verificat. Devizul oferta se va elabora strict conform caietului de sarcini.
Totodata mentionam ca termenul de deschidere va fi prelugit.

... afișează tot conținutul

Caietul de sarcini 2-1-14 - actualizat: pozitia 126 si 127 sunt identice?
pentru Achiziție
06.12.2022 14:02

Confirmati va rog veridicitatea caietului de sarcini si prelungiti termenul de prezentare a ofertelor.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

06.12.2022 15:36

Ca urmare a clarificarii, s-a specificat caiet de sarcini "corectat". Totaodata si dupa data anexarii se poate vedea ca cel corectat este plasat la data de azi - 06.12.2022. Din pacate, din motive tehnice, platforma nu permite excluderea/stergerea caietului de sarcini intitial.

... afișează tot conținutul

Buna seara
pentru Achiziție
06.12.2022 14:13

Dupa care caiet de sarcini de orientam? pe platforma sunt 2 caiete de sarcini
Multumesc anticipat

... afișează tot conținutul

Răspuns:

06.12.2022 15:36

Ca urmare a clarificarii, s-a specificat caiet de sarcini "corectat". Totaodata si dupa data anexarii se poate vedea ca cel corectat este plasat la data de azi - 06.12.2022. Din pacate, din motive tehnice, platforma nu permite excluderea/stergerea caietului de sarcini intitial.

... afișează tot conținutul

Caietul de sarcini 2-1-14 - actualizat: pozitiile se repeta....
pentru Achiziție
06.12.2022 14:40

Pozitia 24 Sistema P4 (lucrari de constructie) - VC18A (probabil aceasta pozitie se anuleaza)
Pozitia 177 Sistema P4 (Lucrari de montare) - VC18A (probabil aceata pozitie e corecta)

... afișează tot conținutul

Răspuns:

06.12.2022 16:19

Caietul de sarcini este perfectat de proiectant și verificat. Devizul oferta se va elabora strict conform caietului de sarcini.
Totodata mentionam ca termenul de deschidere va fi prelugit.

... afișează tot conținutul

Întrebare
pentru Achiziție
06.12.2022 19:31

În caietul de sarcini 2-1-14 actualizat (Теплоснабжение), poziția 139 (Металл для крепления трубопроводов) 550kg, apoi poziția 231 în același deviz (крепление трубопроводов tеплоснабжение) iar 550kg. Evident una din poziție e dublată iar cantitatea e semnificativă (550kg), din cele din urma creste valoarea devizului inevitabil. Cum procedăm ?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

09.12.2022 09:09

Caietul de sarcini este perfectat de proiectant și verificat. Devizul oferta se va elabora strict conform caietului de sarcini.
Totodata mentionam ca termenul de deschidere va fi prelugit.

... afișează tot conținutul

Intrebare
pentru Achiziție
06.12.2022 19:32

În caietul de sarcini 2-1-14 actualizat (Теплоснабжение), poziția 139 (Металл для крепления трубопроводов) 550kg, apoi poziția 231 în același deviz (крепление трубопроводов tеплоснабжение) iar 550kg. Evident una din poziție e dublată iar cantitatea e semnificativă (550kg), din cele din urma creste valoarea devizului inevitabil. Cum procedăm ?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

09.12.2022 09:10

Caietul de sarcini este perfectat de proiectant și verificat. Devizul oferta se va elabora strict conform caietului de sarcini.
Totodata mentionam ca termenul de deschidere va fi prelugit.

... afișează tot conținutul

Disponibilitatea de bani lichizi
pentru Achiziție
08.12.2022 21:00

Buna seara. Luând în considerare că termenul de execuție solicitat este de 11 luni, iar valoarea achizitiei este de 28 902 440lei, iar conform DS, Operatorul Economic trebie sa dispuna de resurse financiare pentru prima luna de executare + a doua luna de executare, termenul aproximativ pentru receptionarea platii executate in prima luna. Astfel rezulta ca disponibilitatea de resurse financiare si creditare trebuie sa fie: 28 902 440lei raportat la 11luni = 2 627 495 lei / luna * 2luni = 5 254 990lei ceea ce constituie 18,2% din valoarea estimata a lucrarilor. Din ceea ce rezultă că Disponibilitatea de bani lichizi si/sau resurse creditare si/sau mijloace circulante pe care o puteti legal solicita este de cca.20%. Asfel solicitam respectuos sa modificati criteriul de calificare indicat la pc.16 sub-pct 19. Disponibilitate de bani lichizi si/sau resurse creditare si/sau mijloace circulante, etc., necesar pentru îndeplinirea contractului de achiziție cu Descrierea cerintei de calificare: Minim 20 % din valoarea ofertei fără TVA, original sau copie confirmată aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Multumesc anticipat.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

12.12.2022 14:45

A fost modificat anuntul de participare, iar cerința respectiva a fost modificată, valoarea de 40% a fost micsorată la 30%.

... afișează tot conținutul

caie
pentru Achiziție
07.12.2022 12:49

1

... afișează tot conținutul

Răspuns:

08.12.2022 15:02

-

... afișează tot conținutul

documentatia de participare
pentru Achiziție
08.12.2022 12:39

Disponibilitate de bani lichizi si/sau resurse creditare si/sau mijloace circulante, etc., necesar pentru îndeplinirea contractului de achiziție , Minim 40 % din valoarea ofertei fără TVA, - este o conditie abuziva, cine din operatori economici va tine in cont asa suma enorma, DVS limitati operatorii economici de dreptul de a participa la licitatie, Solicitam insistemnt sa modificati cerinta data in caz contrar ne vom adresa la ANSC

... afișează tot conținutul

Răspuns:

12.12.2022 15:20

A fost modificat anuntul de participare, iar cerința respectiva a fost modificată, valoarea de 40% a fost micsorată la 30%.

... afișează tot conținutul

Disponibilitate de bani lichizi si/sau resurse creditare si/sau mijloace circulante, etc., necesar pentru îndeplinirea contractului de achiziție , Minim 40 % din valoarea ofertei fără TVA
pentru Achiziție
08.12.2022 13:37

Va rugam să indicați care este prevederea legala să solicitați o astfel de cerință aberativă

... afișează tot conținutul

Răspuns:

12.12.2022 14:45

A fost modificat anuntul de participare, iar cerința respectiva a fost modificată, valoarea de 40% a fost micsorată la 30%.

... afișează tot conținutul

https://telegra.ph/Lucr%C4%83ri-de-construc%C8%9Bie-a-edificiului-Substa%C8%9Biei-de-Asisten%C8%9B%C4%83-Medical%C4%83-Urgent%C4%83-Prespitaliceasc%C4%83-Orhei-din-str-Al-Donici-r-nul-Orh-12-06
pentru Achiziție
06.12.2022 19:40

În caietul de sarcini 2-1-14 actualizat (Теплоснабжение), poziția 139 (Металл для крепления трубопроводов) 550kg, apoi poziția 231 în același deviz (крепление трубопроводов tеплоснабжение) iar 550kg. Evident una din poziție e dublată iar cantitatea e semnificativă (550kg), din cele din urma creste valoarea devizului inevitabil. Cum procedăm ?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

09.12.2022 10:33

Buna ziua.
Mentionam faptul ca, caietul de sarcini este perfectat și verificat de proiectant, de accea devizul oferta se va elabora strict conform caietului de sarcini.

... afișează tot conținutul

Caietul de sarcini
pentru Achiziție
08.12.2022 23:04

Buna ziua!
Rugam AC sa ne explice care sunt argumentele legale privind solicitarea "Declarație privind experiența similară, conform anexei 12 din documentația standard, original sau copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic sau membrii asocierii împreună trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75% din valoarea viitroului contract Sau - valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informaţii detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora şi preţul; - procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului", din cele solicitate pot depune ofertele doar companiile ce au executat in ultimul an de activitate un volum de lucrari ce depaseste oferta si nu se calculeaza cumularea contractelor pentru ultimii 5 ani de activitate, ca ex. solicitat de AC un contract in valuare de 75% din viitorul contract, executat in ultimii 5 ani de activitate. Din cele expuse se creeaza impresia ca se favoreaza o companie, si exclude libera concurenta....Solicitam modificarea Anuntului de participare pct. 16 subpct. 7, cu sintagma "Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimii 5 ani de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract, pina la deschiderea ofertelor"
Multumim anticipat.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

09.12.2022 08:58

Buna ziua,
Cerinta respectivă a fost solicitată absolut la toate procedurile organizate de institutia noastra și nu a fost inclus aanume pentru licitația dată, totodată este solicitata si de celelalte autoritati ontractante si nu intimplator, dar din motiv ca legea privind azhizitiile publice prevede cerinta respectiva art. 22, pct. 3, a) -
a) lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decît valoarea viitorului contract.
Cerinta respectiva nu o putem schimba după bunul plac a unui operator economic, drept urmare, remarca Dvs precum că se favorizeaza o anumită companie este aberantă, deoarece legea achizitiilor publice nu a fost stabilita de IMSP CNAMUP sau de catre alte autoritati contractante.

... afișează tot conținutul

Caietul de sarcini
pentru Achiziție
09.12.2022 09:39

Buna ziua!
Nu este corect sa insistati pe (valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract), ceea ce denota faptul ca AC favorizeaza doar companieile ce au executate unle obiecte similare in ultimul an de activitate, in timp ce a fost pandemie, efect economic drastic a post-pandemie, si nu este clar care este diferenta din experienta similara acumulata in ultimul an de activitate cu cea acumulata in ultimii 5 ani de activitate?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

12.12.2022 08:32

Buna ziua,
Repetat mentionam ca cerintele respective sunt prevazute de legislatia privid achizitiile publice (mai sus v-am prezentat extrasul din lege) precum si DS pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, care stipuleaza urmatoarele:
40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:
1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau
2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţite de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

Drept urmare, Va rugam sa nu insistati pe acest subiect cu atit mai mult sa insinuati absolut eronat ca AC favorizeaza unumite companii in cazul cind respecta (nu insista) legislatia in vigoare. De ce nu Va puneti intrebarea logica in situatia respectiva, daca AC poate modifica anumite prevederi din legea achizitiilor publice dupa bunul sau plac, fara a suporta careva consecinte?
Daca aveti pretentii/neclaritati la prevederile legislative, Va rugam sa le adresati institutiilor competente, in caror atributii a fost promovarea/intocmirea/votarea/implementarea legislatiei (AAP, MF, Parlament, Guvern, s.a.).
O zi buna!

... afișează tot conținutul

Buna ziua.
pentru Achiziție
14.12.2022 11:01

Conform cerintelor diocumentatiei Standard, Operatorii Economici trebuie sa corespunda cerintelor minime de calificare. Spunetine v[ rog in baza caror calcule sau caror dispozitii legale la D-stra s-a obtinut ca cerinta de calificare minima trebuie sa fie 30% dar nu 20% cum a fost demonstrat mai sus prin calcule.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

14.12.2022 15:22

Buna ziua,
Calculul si afirmatiile Dvs precum ca "Operatorul Economic trebuie sa dispuna de resurse financiare pentru prima luna de executare + a doua luna de executare, termenul aproximativ pentru receptionarea platii executate in prima luna", sunt niste afirmatii inventate si nu careva prevederi legislative (cu atit mai mult daca sa discutam despre achizitii de lucrari). Documentatia de atribuire nu prevede achitarea in avans a lucrarilor, nu prevede nici receptionarea lunara a lucrarilor executate si nici careva cerinte cu referire la prezentarea/receptionarea proceselor verbale de terminare a lucrarilor, respectiv nu intelegem pe ce Va bazati cind mentionati ca aveti nevoie de bani lichizi/surse creditare....doar p/u primele 2 luni?
Grupul de lucru considera cerinta de 30% ca un % minim rezonabil și care va permite operatorului economic desemnat cîștigător sa intitieze lucrarile fara a astepta un avans din partea AC si fara a astepta achitarea pentru anumite lucrari in primele luni de executie.

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini: compartimentul 2-1-12
pentru Achiziție
05.12.2022 21:20

Este dublat sau e asemanator?
Nu se vede logica unde sunt utilizate utilajele
Confirmati va rog corectitudinea caietului de sarcini prezentat
Va multumesc mult.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

06.12.2022 11:57

S-a produs o eroare, caietul de sarcini corectat se anexeaza.

... afișează tot conținutul

2-1-14 e acelasi lucru?
pentru Achiziție
05.12.2022 21:27

Se dubleaza sau e pentru diferite blocuri? e foarte asemanator
se face impresia ca si maculatorul a ajuns la tender.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

06.12.2022 11:57

S-a produs o eroare, caietul de sarcini corectat se anexeaza.

... afișează tot conținutul

Participanți

Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei 28,902,440.00 MDL
26/12/2022 09:41
27,695,315.00 MDL
Ofertă refuzată
23/12/2022 14:58
27,835,927.00 MDL
26/12/2022 09:57
33,291,443.09 MDL