Achiziție - Lucrari de construcție a rețelelor de canalizare în s. Mingir r-n Hîncești, etapă II, din cadrul proiectului ,, Rețele de aprovizionare cu apă potabilă, canalizare și purificare din s. Mingir r-ul Hîncești”. Ob.15300/22/B

Achiziție Primaria Mingir

Informație generală

Primaria Mingir
1007601005693
Lucrari de construcție a rețelelor de canalizare în s. Mingir r-n Hîncești, etapă II, din cadrul proiectului ,, Rețele de aprovizionare cu apă potabilă, canalizare și purificare din s. Mingir r-ul Hîncești”. Ob.15300/22/B
9,363,308.33 MDL
desemnare câștigător
ocds-b3wdp1-MD-1663936824673

Lucrari de construcție a rețelelor de canalizare în s. Mingir r-n Hîncești, etapă II


Licitație deschisă
cel mai bun raport calitate-preţ
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
23/09/2022 16:31
clarificări
14/10/2022 10:30
depunere
25/10/2022 11:30
deschidere oferte
25/10/2022 11:30
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 23/09/2022 14:44
Trezoreria de Stat

suma planificată 9,363,308.33 MDL

Detalii achiziție

Valoare CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare
9,363,308.33 MDL 45200000-9 Lucrari de construcție a rețelelor de canalizare în s. Mingir r-n Hîncești, etapă II, 1 Bucata 04.11.2022 - 30.07.2023
pr Mingir

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
anuntul de participare.pdftenderNoticeAchiziție5 file27/09/2022 09:09Descarca
caiet de sarcini f , etapa 2,canalizare 2 (2),f (1) (2).signed.pdftechnicalSpecificationsAchiziție53 file27/09/2022 09:09Descarca
documentatia standard lucrari (3).docxbiddingDocumentsAchiziție69 file27/09/2022 09:09Descarca
scheme de pichetaj.pdftechnicalSpecificationsAchiziție1 file27/09/2022 09:09Descarca
anuntul de participare.pdftenderNoticeAchiziție5 file23/09/2022 16:16Descarca
caietul de sarcini, scheme pichetaj.pdftechnicalSpecificationsAchiziție17 file23/09/2022 16:16Descarca
documentatia standart lucrari (4).docxbiddingDocumentsAchiziție56 file23/09/2022 16:16Descarca
duae canalizare et.ii.signed.pdfbiddingDocumentsAchiziție17 file23/09/2022 16:16Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Anunțul de participare
pentru Achiziție
25.09.2022 15:30

pct. 19 Garanția de buna execuție a contractului exprimată prin scrisoare de garanție bancară, cuantumul 1% și reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, cuantumul 5 %. Da pe asta de unde ați mai scoso? Tare ingenioși mai sunteți.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

26.09.2022 15:42

Se face referire la art.98, 99 din Ordinul nr.69 al Ministerului Finanțelor din 07.05.2021 și HG nr.638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, Secțiunea 9, art.151,152

... afișează tot conținutul

Valoarea estimata
pentru Achiziție
23.09.2022 16:25

Care este Valoarea estimata a lucrarilor fara TVA?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

26.09.2022 13:28

Valoarea estimată a lucrărilor fără TVA este de 9 363 308,33 lei

... afișează tot conținutul

Cazier judiciar
pentru Achiziție
23.09.2022 16:28

In baza carei legi solicitati doc mentionat in anuntul de participare punct. 16.19

... afișează tot conținutul

Răspuns:

26.09.2022 15:42

Se solicită în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.69 din 07.05.2021, art.31

... afișează tot conținutul

Caietul de sarcini
pentru Achiziție
25.09.2022 18:34

UNDE GASIM FORMA 1 DESFASURATA cu indicarea normelor de consum pentru fiecare poziție.?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

26.09.2022 16:52

Vă solicităm să examinați Caietul de sarcini unde pentru fiecare lucrare în parte este atribuit Simbol de norme și codul de resurse.

... afișează tot conținutul

Informatie privind experienta similara
pentru Achiziție
23.09.2022 16:31

MINISTERUL FINANȚELOR
ORDIN Nr. 69
din 07-05-2021
cu privire la aprobarea Documentației
standard pentru realizarea achizițiilor
publice de lucrări
40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau

2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţite de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

... afișează tot conținutul

Răspuns:

26.09.2022 15:42

În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.69 din 07.05.2021 , art.40, pct.1) , Anunțul de Participare redactat la pct.16.8 va avea următorul cuprins: ... Ofertantul trebuie să demonstreze executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificat de bună execuție.

... afișează tot conținutul

Anunțul de participare
pentru Achiziție
25.09.2022 15:26

Pct. 16 sub pct. 8 Declarație privind experiența similară. Se atestă o încălcare din partea Autorității Contractante prin modificarea conținutului al anexelor elaborate de MF, și anume Nr. OMF69/2021, în speță anexa 12, conform prezentei anexe operatorul economic urmează să demonstreze finalizare lucrărilor în ultimii cinci ani, și nici de cum 1 an. Astfel dacă nu va fi modificată cerința dată, și altele care contravin legislației în vigoare, până pe data de 28-09-2022 va fi depusă contestația supra cerințelor solicitate în anunțul de participare.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

26.09.2022 15:42

Anunțul de Participare redactat la pct.16.8 va avea următorul cuprins: ... Ofertantul trebuie să demonstreze executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificat de bună execuție.

... afișează tot conținutul

Caietul de sarcini
pentru Achiziție
26.09.2022 15:54

Rugam publicarea Formularului Nr.1 DESCIFRAT conform Documentatiei standart publicata la aceasta procedura. In anexa nr.23 este specificat: NOTĂ: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, DESCIFRAT (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz). Va solicitam publicarea Formularului nr.1 DESCIFRAT, in conformitate cu cerintele Documentatiei standart aprobata prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.69 din 07.05.2021. Va multumim!

... afișează tot conținutul

Răspuns:

27.09.2022 13:02

De curând, atașat în documentele procedurii de achiziție, alăturat Caietului de sarcini este publicată și descifrarea consumului de resurse, aferent fiecărei norme de deviz. Vă mulțumim.

... afișează tot conținutul

Participanți

Lucrari de construcție a rețelelor de canalizare în s. Mingir r-n Hîncești, etapă II, din cadrul proiectului ,, Rețele de aprovizionare cu apă potabilă, canalizare și purificare din s. Mingir r-ul Hîncești”. Ob.15300/22/B 9,363,308.33 MDL
25/10/2022 09:53
8,999,733.58 MDL
Ofertă acceptată