Achiziție - Servicii de pază fizică; sistem de alarmă împotriva efracției; sistem de alarmă antiincediară; sistem de verificare a transportului auto

Achiziție IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica

Informație generală

Servicii de pază fizică; sistem de alarmă împotriva efracției; sistem de alarmă antiincediară; sistem de verificare a transportului auto
1,300,000.00 MDL
depunere oferte
ocds-b3wdp1-MD-1634138808401

Servicii de pază fizică; sistem de alarmă împotriva efracției; sistem de alarmă antiincediară; sistem de verificare a transportului auto


Licitație deschisă
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
13/10/2021 18:41
clarificări
25/10/2021 10:00
depunere
03/11/2021 10:00
deschidere oferte
03/11/2021 10:00
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 13/10/2021 15:33
Trezoreria de Stat

suma planificată 1,300,000.00 MDL

Detalii achiziție

Valoare CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare
1,300,000.00 MDL 79700000-1 Servicii de pază fizică; sistem de alarmă împotriva efracției; sistem de alarmă antiincediară; sistem de verificare a transportului auto 1 An 01.01.2022 - 30.12.2022
bd.Dacia 5/2

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
duae_-_formularul_72 (2).semnat.pdfevaluationCriteriaAchiziție-18/10/2021 08:51Descarca
anunț_de_participare_2022 (1).semnat.pdftenderNoticeAchiziție-18/10/2021 08:51Descarca
ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021_botanica (1).semnat.pdfbiddingDocumentsAchiziție-18/10/2021 08:51Descarca
anunț_de_participare_2022.pdftenderNoticeAchiziție-13/10/2021 18:41Descarca
ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021_botanica.pdfbiddingDocumentsAchiziție-13/10/2021 18:41Descarca
duae_-_formularul_72.pdfevaluationCriteriaAchiziție-13/10/2021 18:41Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Documentația standart și Caietul de sarcini
pentru Achiziție
19.10.2021 11:33

Ce are IMSP Asociația Medicală Teritorială Botaneica, cu Documentrația standart care PREVEDE CLAR
Ministerul Finanțelor informează despre publicarea Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, nr. 115 din 15 septembrie 2021, în Monitorul Oficial nr. 230-237 din 01 octombrie 2021.

Atenționăm asupra faptului că, Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice.
Menționăm despre introducerea unui element nou al caietului de sarcini, și anume, condițiile/cerințele de furnizare, prestare și utilizare a energiei electrice, a gazelor naturale, a energiei termice, cât și alimentarea cu apă şi canalizare, produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor, necesare în elaborarea ofertei operatorului economic.

De asemenea, a fost modificat contractul - model. Acesta conține două părți: Partea I – generală, care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice; Partea II - condiții speciale ale contractului, se completează doar la necesitate, iar autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condițiile/cerințele speciale în dependență de obiectul achiziției, condițiile achitării (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apă și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), precum și condițiile achitării în avans.

Totodată, în cadrul achizițiilor publice, nu se acceptă proiecte de contracte ce deviază de la contractul - model, întocmite de către prestator/furnizor cu excepția cazurilor, când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.).

Odată cu intrarea în vigoare a ordinului menționat, autoritățile contractante, urmează să aplice prevederile acestuia la efectuarea achizițiilor de bunuri și servicii pentru satisfacerea necesităților

... afișează tot conținutul

Răspuns:

20.10.2021 08:26

la procedura data sunt anexate documentele standard dupa modelul noi prevăzute de Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, nr. 115 din 15 septembrie 2021

... afișează tot conținutul

Documentația standart
pentru Achiziție
19.10.2021 11:48

Este menționat despre introducerea unui element nou al caietului de sarcini, și anume, condițiile/cerințele de furnizare, prestare și utilizare a energiei electrice, a gazelor naturale, a energiei termice, cât și alimentarea cu apă şi canalizare, produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor, necesare în elaborarea ofertei operatorului economic, DAR DE CE IMSP Asociația Medicală Teritorială Botaneica a plasat cerințele date pentru PAZA FIZICĂ

... afișează tot conținutul

Răspuns:

20.10.2021 08:30

documentele de baza nu se modifică de către autoritatea contractanta. se completeaza numai anunțul de participare - anexa nr.2, caietul de sarcini - anexa nr.21, specificații tehnice - anexa nr.22, specificații de preț - anexa nr.23 și modelul contractului - anexa nr.24. documentele standard sunt prevăzute pentru toate tipuri de bunuri și servicii, ca urmare conțin informații pentru toate cazuri. procedura dată este pentru serviciile de pază

... afișează tot conținutul

imposibilitatea calcularii ofertei
pentru Achiziție
20.10.2021 14:02

Rugăm respectuos sa publicati un anunt sau un caiet de sarcini unde sa fie prevazut expres si clar :
1) în cîte unităti de transport din cadrul IMSP AMT Botanica necesită a fi instalate dispozitivul de monitorizare GPS.
2) marca dispozitivului GPS (dacă are importanță)
3) Cate institutii din cadrul IMSP AMT BUIUCANI necesită instalarea integrală a sistemului de pază tehnică , și la care este deja instalat și trebuie de modificat doar emițătorul ce transmite alarmele la compania de pază.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

20.10.2021 16:14

1. in caietul de sarcini este indicat 6 unități de transport auto,
2. dispozitivele GPS sunt deja instalate pe fiecare mașină
3. in caietul de sarcini pentru obiecte unde necesită a fi instalată sistema de pază tehnică este indicat că cu instalarea. daca nu este indicat, înseamnă că sistema este și va fi necesar conectarea la dispecerat
4. pentru verificarea întrebărilor tehnice puteți sa va apropiați și vă asigurăm acces la birourile și utilajele existente.

... afișează tot conținutul